Lastensuojelun Keskusliitto

Postia kentältä − lastensuojelussa tapahtuu

Tervehdys Lastensuojelun Keskusliitosta. Postia kentältä on Lastensuojelun Keskusliiton uutiskirje, johon kerätään ajankohtaisia uutisia lastensuojelun kentältä, Lastensuojelun Keskusliitosta ja sen jäsenjärjestöistä. Jos haluat oman uutisesi Postia kentältä -uutiskirjeeseen lähetä se osoitteella hanna-mari.savolainen@lskl.fi Jos et vastaisuudessa halua Postia kentältä -uutiskirjettä, napsauta viestin lopussa olevaa linkkiä. Kolleegasi tai muu uutiskirjeestä kiinnostunut voi tilata uutiskirjeen itselleen osoitteesta www.lskl.fi/seuraameita, josta voi lukea myös aikaisemmin ilmestyneet kirjeet.

Koulutusta ja seminaareja

Uusperheneuvojakoulutus

Aika: 13.2.–7.11.2012, 26 päivää lähiopetusta
Paikka: Perhetalo Heideken, Turku

Suomen uusperheellisten liitto järjestää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnatun koulutuspaketin.

Uusperheneuvojakoulutus on ryhmämuotoinen koulutusmalli, jonka tavoitteena on lisätä työntekijöiden valmiuksia kohdata työssään uusperheitä, auttaa ymmärtämään erilaisia perhemalleja ja opettaa uusia vuorovaikutustaitoja eri perheenjäsenten, mm. sosiaalisten vanhempien kohtaamiseen. Koulutus antaa välineitä toimia sovittelijana erilaisissa perheneuvotteluissa ja löytää uusia lähestymistapoja uusperheiden ongelmanratkaisuihin. Lisätietoa koulutuksesta.

Koulutuksen hinta on 500 €. Hinta sisältää opetuksen ja siihen liittyvän opetusmateriaalin. Maksun voi suorittaa osissa.

Ilmoittautuminen koulutukseen 1.1.2012 mennessä. Puh.02-2502503/040-732 0076 tai toimisto@supli.fi (kurssisihteeri Elisa Jyllikoski)

Koska olen tyttö -seminaari

Poikien ja miesten rooli tyttöjen oikeuksien edistämisessä

Aika: Torstai 22.9.2011 klo 11–15.30
Paikka: Kulttuurikeskus G18 (Yrjönkatu 18, Helsinki)

Plan Suomi Säätiön Koska olen tyttö -seminaarissa pohditaan tänä vuonna erityisesti poikien ja miesten roolia sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja sitä, miten tasa-arvokysymyksissä tehtävät valinnat voivat parantaa kaikkien elämää.

Seminaari pohjaa tilaisuudessa julkaistavaan Planin Koska olen tyttö 2011 -raporttiin, joka on ainoa maailmanlaajuinen tyttöjen asemaa käsittelevä käsikirja. Seminaari on maksuton ja englanninkielinen. Lisää seminaarista.

Kohtaamisia -seminaari

Aika: 27.10.2011, klo 12–17
Paikka: Carelicum -kulttuurikeskus, Koskikatu 5, Joensuu

Joensuun kaupungin nuorisotoimi, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ja Nuorisotyön Senioriklubi järjestävät valtakunnallinen nuorisotyöntekijöiden Kohtaamisia -seminaarin. Seminaarin pääalustaja on LT., tutkimusprofessori, ylilääkäri Hannu Lauerma Turusta. Hänen alustuksensa aihe on "Nuoren syrjäytymisen riskitekijät, riski identiteetin kehittymiselle". Seminaarin osanottomaksu 20 € sisältää ohjelman, lounaan ja kahvin.

Ohjelma ja ilmoittautuminen Ilmoittautumiset 20.10.2011 mennessä. Lisätiedot: Seija Majanen, seija.majanen(at)alli.fi ja Jouni Erola, jouni.erola(at)jsn.fi.

Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari

AIka: 13.9.2011
Paikka: Seinäjoki Areena, kokoustila, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki.

Yhteisöllisyydestä voimaa tapaturmien ehkäisyyn – Eri toimijoiden mahdollisuudet edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallista liikennettä. Seminaarin tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sekä tuoda esille eri toimijoiden mahdollisuuksia ehkäistä tapaturmia. Seminaarikutsu ja seminaarin ohjelma.

Seminaari on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen pe 2.9.2011 mennessä.

Seminaarin järjestäjät: Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Liikenneturva, Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen kaupunki ja Ehkäise tapaturmat –hanke.

Lisätietoja: Aluekoordinaattori Elina Harju, Ehkäise tapaturmat -hanke puh. 044 415 3485 tai elina.harju@epshp.fi.

Miehet hyvinvointipalveluiden ammattilaisina III

Isyys miesammattiauttajuuden arjessa

Aika: 7.11.2011

Paikka: Lahden ammattikorkeakoulu. Hoitajankatu 3, 15850 Lahti.

Miessakit ry järjestää hyvinvointialojen (sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetusalan) miespuolisille työntekijöille seminaarin, jossa syvennytään sosiaalisen isyyden kautta miesammattiauttajiin kohdistuviin odotuksiin niin asiakas- kuin työyhteisönäkökulmastakin. Päivän aikana kuultavat asiantuntijapuheenvuorot ja ryhmäkeskustelut selkeyttävät osallistujien ammatillista roolia ja laajentavat perustehtävän toteutuksen mahdollisuuksia.

Seminaarin hinta 40 €  sisältää aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin. Ilmoittautuminen ja lisätietoja.

Sijaisisien pienryhmäohjaajakoulutus

Aika: 3 .– 4.12.2011 ja 11.2.2012

Perhehoitoliiton järjestämässä koulutuksessa tutustutaan muun muassa vertaistukeen, ryhmän ohjaamisen erityispiirteisiin ja haasteisiin, ryhmässä toimimiseen, vuorovaikutukseen ja ryhmän ohjaamiseen, ryhmän rooleihin, yksilö- ja ryhmädynamiikkaan sekä käydään läpi oman ryhmän käynnistämiseen liittyviä asioita. Jokainen laatii suunnitelman oman ryhmän perustamisesta.

Koulutukseen sisältyy oman ryhmän ohjaaminen. Ryhmän kokoamiseen ja ohjaamiseen saa tukea koulutuksen aikana. Koulutuksen omavastuuhinta on 30 euroa.

Sitova ilmoittautuminen 24.10.2011 mennessä Hannu Piispaselle, puh. 040 310 1443, hannu.piispanen@perhehoitoliitto.fi

Globaalikasvatusmenetelmät rasisminvastaisessa nuorisotyössä -koulutus

Aika: 20.9. klo 9–12
Paikka:Allianssi-talo, Helsinki

Koulutus antaa nuorten parissa työtä tekevälle välineitä käsitellä rasismia ja yhdenvertaisuutta toiminnallisten menetelmien avulla. Järjestäjä: Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Tiedot Allianssin koulutuskalenterissa.

Lisätietoja: yhdenvertaisuussuunnittelija Asta Rentola, asta.rentola(at )alli.fi, p. 040 900 4894.

Lastensuojelutarpeen selvitys ja arviointi -koulutus

Aika:12.–13.10. ja 9.–10.11.2011 sekä työnohjaus 11.1.2012
Paikka: Pesäpuu ry:n Jyväskylän toimisto, Ilmarisenkatu 17.

Pesäpuu ry:n järjestämässä koulutuksessa perehdytään erityisesti lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, mutta laajemminkin lastensuojelussa tehtäviin lapsen tarpeita ja vanhemmuuden valmiuksia koskeviin arviointeihin. Koulutuksen hinta 550 euroa Ilmoittautumiset 5.9.2011 mennessä

Koulutusesite ja lisätietoja jaana.pynnonen(at)pesapuu.fi tai gsm 040 743 6727 tai toimisto 014-332 2500

Päihdealan sosiaalityön päivä 2011

Mureneeko hyvinvointi?

Aika: 24.11.2011
Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

A-klinikkasäätiö järjestämillä päivillä tarjotaan ajankohtaista tietoa ja eväitä käytännön työhön. Päihdepalveluiden tilannetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän ja palvelujärjestelmän näkökulmista.

Osallistumismaksu: 130 euroa (sisältää aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin). Sitovat ilmoittautumiset ti 8.11.2011 mennessä vain nettilomakkeella.

Ajoissa kotiin -kampanja

Perhehoitoliiton koordinoima valtakunnallinen Ajoissa kotiin® -kampanja uusien sijaisperheiden saamiseksi järjestetään 10.–25.9.2011. Kampanjalla pyritään myös lisäämään yleistä tietoisuutta sijaisvanhemmuudesta ja perhehoidon monimuotoisuudesta.

Lisätietoa kampanjan sivustolta,.jossa on tuhti tietopaketti sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille. Sieltä löytyvät myös perhehoidosta vastaavien alueellisten yksiköiden ja kuntien sijaishuollon yhteystiedot. Kampanjan Facebook-sivut.

Vertaistuki kotoutumisessa -seminaarin ennakkotieto

Aika: 6.10. klo 12–16
Paikka: Eurooppa-sali, Malminkatu 16, Helsinki

Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus Kotipuun järjestämässä seminaarissa vertaistuen teemaa käsitellään Kotipuun Vertaistukea Pakolaisille – VePa-hankkeen kokemusten, kuntatoimijoiden, järjestöjen, rahoittajien sekä vapaaehtoistoimijoiden näkökulmista. Seminaarin ohjelma julkaistaan lähiaikoina Väestöliiton monikulttuurisuus-sivustolla.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteeseen kotipuu@vaestoliitto.fi Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen on sitova, joten ilmoitathan, mikäli et pääsekään tulemaan.

Eroryhmä

Aika: kymmenenä maanantaina 5.9.–7.11. klo 17.30–20.30.
Paikka: Neuvokeskus, Palkkatilankatu 3K. 00240 Helsinki

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvokeskuksen ja Kalliolan kansalaisopiston yhteistyössä järjestämässä eroryhmässä on vielä paikkoja jäljellä. Osanottajat työskentelevät ryhmän aikana eronsa kanssa monipuolisesti ryhmässä ja yksin sekä erilaisten tehtävien avulla. Samalla he rakentavat uutta ihmissuhdeverkostoa ja keräävät rakennusaineksia eronjälkeisen elämänsä pohjaksi.

Ryhmän hinta on 114 €. Ilmoittaudu ryhmään 25.8. mennessä täyttämällä ilmoittautumiskaavake Kalliolan Kansalaisopiston sivuilla tai soittamalla Kalliollaan p. (09) 770 12310.

Kumppanuudella lapsen parhaaksi -seminaari

Aika: 3.10.2011 klo 12.00–15.45
Paikka: Järjestötalo 1,  Asemamiehenkatu 4,  Helsinki

Miina Sillanpään seura, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsingin ensikoti ja Pääkaupungin turvakoti järjestävät pääkaupunkiseudun ja uudenmaan kuntien ammattilaisille Kumppanuudella lapsen parhaaksi –seminaarin.

Seminaarin ohjelma. Ilmoittautumiset 26.9.2011 mennessä nettilomakkeella tai riitta.savolainen@ensijaturvakotienliitto.fi.

Nettiryhmä auttaa äitejä eroon päihteistä

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy internetissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopettamaan kokonaan päihteiden käyttö. Ryhmässä jaetaan kokemuksia siitä, millaista on olla äiti tai odottava äiti, jolla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden päihdekäytön kanssa.

Ryhmä kokoontuu Päihdelinkin suljetulla keskustelupalstalla syys-marraskuun aikana. Ryhmään voivat osallistua raskaana olevat ja eri-ikäisten lasten äidit. Keskusteluun osallistuu kolme vauva- ja päihdetyön ammattilaista. Ensi- ja turvakotien liiton tiedote.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla osoitteessa: aidit@a-klinikka.fi.

Toiminnasta vastaavat Ensi- ja turvakotien liitto ja A-klinikkasäätiö.

Neuvokeskus mukana vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinoilla

Neuvokeskuksen työpaja Vapaaehtoistyötä ja vertaistukea − käytännön kokemuksia kentältä

Aika: pe 16.9. klo 9–10.30
Paikka: Eurooppasalin työryhmähuone. Malminkatu 16

Syyskuussa juhlitaan vapaaehtoistoimintaa neljän päivän ajan. Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat 14.–17.9.2011 Helsingissä on yksi Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuoden päätapahtumista. 14.–16.9. syysmarkkinat täyttyvät mielenkiintoisista työpajoista, koulutuksista ja tietoiskuista. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja suunnattu ennen kaikkea vapaaehtoistoiminnan parissa toimiville ja työskenteleville.

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen 7.9. mennessä. Osallistujamäärä on rajoitettu, eli paikka kannattaa varmistaa mahdollisimman pian.Syysmarkkinoiden ohjelma, ilmoittautumisohjeet sekä lisätietoja.

Lakimuutoksia

Yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa tehostetaan

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvonta tehostuu lokakuussa voimaan astuvien lakimuutosten myötä. Yksityisten palveluntuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma ja vastattava siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset. STM:n tiedote.

Julkaisuja

Leikkiminen kielletty! Kontrolliyhteiskunnan lapset

Terävä ja ajatuksia herättävä kannanotto lasten asemasta

Jukka Laajarinne etsii kirjassaan näkökulmia lasten ja nuorten asemaan historiasta, filosofiasta, tutkimustiedoista ja yksittäisten ihmisten kokemuksista. Kirjailija on haastatellut teokseen kouluikäisiä lapsia ja nuoria mutta myös opettajia, vanhempia ja sosiaalialan ammattilaisia. Puhutteleva teos sysää urautuneet ajatukset raiteiltaan ja herättää pohtimaan tarkemmin kotien ja koulujen kasvatusperiaatteita.

Jukka Laajarinne: Leikkiminen kielletty! Kontrolliyhteiskunnan lapset. Atena.

Kansallinen mielenterveys - ja päihdesuunnitelma 2009-2015

THL:n julkaisemassa raportissa tarkastellaan sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Mieli 2009 -työryhmän valmistelemaa ja keväällä 2009 julkaistua kansallista mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa, sen saamaa vastaanottoa ja toimeenpanon edistymistä. Raportissa kiinnitetään erityistä huomiota mielenterveyden häiriöistä kärsiviin lapsiin ja lastensuojelupalveluiden järjestämiseen. THL:n tiedote.

Juha Moring, Anne Martins, Airi Partanen, Viveca Bergman, Esa Nordling, Veijo Nevalainen (toim.): Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 : Toimeenpanosta käytäntöön (PDF 1,6 Mt). Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN 1798-0089 ; 6/2011.

Muuta

Perusopetuksen tuntijako uudistetaan vahvistamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan perusopetuksen tuntijaon uudistamista. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa taito- ja taideaineiden opetusta, liikuntaa sekä yhteiskunnallista kasvatusta, arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä oppiaineiden välistä yhteistyötä ja monipuolistaa kieliohjelmia. Työryhmän ehdotuksen tulee erityisesti vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta opetuksessa koko maan alueella. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien tilanne kunnissa 2010

Suomen Kuntaliitto selvitti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnittelun tilaa loppuvuodesta 2010 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman, kunta- ja palvelurakenteen kehittymistä tutkivan ARTTU-tutkimusohjelman sekä alueellisten Lasten Kaste -hankkeiden kanssa. Kaikkiin Manner-Suomen kuntiin suunnatussa kyselyssä 94 prosenttia vastanneista kunnista ilmoitti, että lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty tai tekeillä. Selvityksestä ilmeni kuitenkin, ettei kunnilla välttämättä ole enää kokonaiskäsitystä kuntansa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palvelujen toimivuudesta.  Kuntaliiton tiedote.

Väestöliiton toiminta nuorten seksuaaliterveyden parissa uudistuu

Väestöliiton Nuorten Avoimet Ovet ja NUSKA ovat yhdistyneet uudeksi osaamiskeskukseksi. Nuorten Seksuaaliterveyden Osaamiskeskuksen tavoitteena on edistää nuorten seksuaaliterveyttä koko maassa. Osaamiskeskus työskentelee sekä nuorten seksuaaliterveyden ja -kasvatuksen edistämiseksi että nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisemiseksi. Lue lisää

Yhteistyöprojekti vie taidetta turvapaikanhakijalapsille

Lastensuojelun Keskusliitto tukee Kansallisteatterin projektia, jossa tarjotaan esityksiä vastaanottokeskusten asukkaille ja turvapaikanhakijalapsille.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö jalkautuu Vastaanotto-projektissa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin. Vastaanotto-projektin tarkoituksena on paitsi viedä esitystaidetta vastaanottokeskuksiin, myös tehdä kantasuomalaisille näkyväksi vastaanottokeskuksissa elävien ihmisten kohtaloita. Yksi tutkittava aihe on vastaanottokeskusten ja ympäröivän suomalaisen yhteiskunnan välinen kohtaaminen tai törmääminen. Lastensuojelun Keskusliitto juhlistaa 75-vuotista taivaltaan tukemalla projektia. LSKL:n tiedote.

Pelastakaa Lapset: Lukio on edelleen kallis

Pelastakaa Lapset kannustaa hallitusta laajentamaan lukiokoulutuksen maksuttomuutta koskemaan myös oppikirjoja. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että selvitetään edellytykset poistaa oppimateriaalien maksullisuus toisen asteen koulutuksessa.

Kalliit oppikirjat saattavat muodostaa esteen lukion aloittamiselle perheissä, jotka ovat taloudellisesti tiukoilla esimerkiksi vanhempien pitkään jatkuneen sairauden tai työttömyyden vuoksi. Asia on tullut selkeästi esille Pelastakaa Lasten Eväitä elämälle -ohjelmassa mukana olleilta nuorilta kysyttäessä.

Jo toista tuhatta nuorta on saanut lukion oppikirjat Eväitä elämälle -ohjelman kautta. Moni tuen saajista on luonnehtinut sitä ratkaisevaksi tekijäksi aloittaa lukio-opinnot. Järjestö ylläpitää oppikirjatukea lahjoitusvaroilla. Yksityiset kansalaiset ja yritykset voivat kohdentaa lahjoituksia Lasten Hätäapurahastoon Eväitä elämälle -ohjelmalle. Pelastakaa Lapset ry:n tiedote.

Lastensuojelun käsikirjaa kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa

Vaikuta THL:n verkkopalvelu Lastensuojelun käsikirjan sisältöön ja anna palautetta! Paljon ja aktiivisessa käytössä olevaa Lastensuojelun käsikirjaa kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja sekä lahjakortti koulutukseen. Lisätietoja ja palautelomake

Plan Suomi hakee nuoria aikuisia Mitä?-verkoston johto- ja suunnitteluryhmään

Plan Suomi hakee yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita Mitä?-verkoston Johto- ja Suunnitteluryhmään (JoS). Vaikuttamistyön kanavana toimiva nuorten aikuisten ryhmä ideoi, suunnittelee, kehittää ja koordinoi verkoston toimintaa yhdessä taustaorganisaatio Planin kanssa.

Lisää ryhmästä ja hakemisesta. Valittu JoS-ryhmä aloittaa toimintansa syksyllä 2011. Lisätietoja antaa verkostokoordinaattori Anna Peltoniemi: anna.peltoniemi@plan.fi, 09-68698011.

Planin teatteriryhmä nuorille

Plan järjestää teatterista, maailman menosta ja YK:n lapsen oikeuksista kiinnostuneille 11-16-vuotiaille teatteriryhmän, jossa tutustutaan kehitysmaiden ihmisten arkeen teatterin avulla. Joka toinen viikko kokoontuva teatteriryhmä tapaa ensimmäisen kerran torstaina 1.9. klo 17–19 Nuorten toimintakeskus Hapessa (Sörnäisten rantatie 31, Helsinki) Konflikti nimisessä tilassa. Ilmoittautumiset 26.8. mennessä ja lisätietoa: milja.ramo@plan.fi