Muut verkostot

 1. OMEP-toimikunta
 2. Tiedotustoimikunta
 3. LOS-viestintäverkosto
 4. Ilo kasvaa liikkuen
 5. Järjestöjen ihmiskaupan vastainen verkosto
 6. Perus- ja ihmisoikeusjärjestöt- verkosto
 7. ITLA
 8. Perhekeskustoiminnan kehittäminen (perhekeskusjulkaisun kirjoittajaryhmä ja kehittämistoiminta)
 9. Osallisuuden vahvistajat -verkosto
 10. Osallisuuden aika -järjestön ohjausryhmä
 11. Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskuksen Lapset innovaattoreina -hankkeen ohjausryhmä
 12. Lastensuojelun kokemusasiantuntijoista ja kehittämisryhmistä koostuva Voima vaikuttaa! -verkosto
 13. Ilmastonmuutoksen vaikutukset lapsiin -verkosto
 14. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen Pienten lasten kiusaamisen ehkäisy (PIKI) -hanke
 15. Lastensuojelun käsikirjan toimitusneuvosto
 16. Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983 -selvityshankkeen ohjausryhmä
 17. Lähemmäs-projektin ohjausryhmä
 18. LAPE-muutosohjelmaan kuuluneen sijaishuollon ohjaus ja valvonta -mallinnusryhmä
 19. LAPE-muutosohjelmaan kuuluneen vaativat palvelut- mallinnustyöryhmä
 20. LAPE-muutosohjelmaan kuuluva Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuton asiat – projektiryhmä
 21. Yhdessä koettua – 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin -tapahtumakokonaisuuden ohjausryhmä
 22. Kansanopistoyhdistys: OKM-rahoitteisen hankkeen, edustajakoulutuksen valtakunnallisen mallin luominen, kehittäjäryhmä
 23. Helsingin Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen Lasten ja nuorten toiminta -ohjausryhmä
 24. Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hankkeen ohjausryhmä
 1. Sateenkaariperheet ry:n: Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi tutkimuksen ohjausryhmä
 2. Pelastakaa Lapset ry:n Lasten kokemusasiantuntijatoiminta osana vastaanottotoimintaa -hankkeen ohjausryhmä
 3. Venäjä-työryhmä
 4. Maria Akatemian Keijun varjo-hankkeen ohjausryhm
 5. Lasten ja nuorten käytöshäiriöt Käypä hoito-suositus työryhm
 6. Sexpo:n Serie-verkosto
 7. EAPN-Fin lapsiköyhyysverkost
 8. Vuoden isä-palkinnon työryhmä
 9. Parisuhdeverkosto
 10. Ensi- ja turvakotien liiton Kannusta minut vahvaksi-hankkeen ohjausryhmä
 11. CHILDCARE -tutkimushankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä
 12. Pesäpuun Salapoliisit – lapset lastensuojelua tutkimassa ja kehittämässä- ideointiryhmä
 13. Lasten ja nuorten taidekeskuksen neuvottelukunta
 14. Nuorisotiedon kirjaston kirjastotoimikunta
 15. Erikoiskirjastojen verkosto
 16. Yhteiskuntatieteiden kirjastojen verkosto
 17. Miessakit ry valtuusto
 18. Aikakausmedian koulutustoimikunta
 19. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vammaispalvelujen käsikirjan lakiryhmä
 20. YTRY-verkosto (vammaisten ja pitkä- aikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä yhteistyöryhmä)
 21. Kelan rahoittama kolmivuotinen (2014-2017) LOOK-hanke (Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa) -hankekumppani
 22. Mun talous -verkosto
 23. Ensitieto -verkosto
 24. Lapsioikeusjuristit ry:n toiminta
 25. LAPE-kärkihanke; syventävät suunnitelmat: Lapsivaikutusten arviointi, lapsiystävällinen kunta ja lapsibudjetointi