Siirry sisältöön

Avainsana: digitaalinen media

Suomalaiset järjestöt kommentoivat yhdessä yleiskommenttiluonnosta YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Suomalaiset järjestöt kommentoivat yhdessä yleiskommenttiluonnosta YK:n lapsen oikeuksien komitealle

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa valvova lapsen oikeuksien komitea laatii parhaillaan yleiskommenttia lapsen oikeuksista digitaalisissa ympäristöissä (englanniksi) . Yleiskommentin tarkoituksena ... Lue lisää

Lapsen oikeudet on turvattava myös digitaalisessa ympäristössä

Lapsen oikeudet on turvattava myös digitaalisessa ympäristössä

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä liittyen sähköisen viestinnän palveluiden muuttamiseen HE 98/2020. LSKL:llä on ollut hyvin rajallinen ... Lue lisää

Lasten ja nuorten arjen digitaalisuus huomioitava EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa

Lasten ja nuorten arjen digitaalisuus huomioitava EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä lasten verkkopalveluiden käytölle ilman huoltajan suostumusta asetetaan ikäraja. Järjestöt esittävät, että tuo ikäraja asetettaisiin 13 vuoteen. Tietosuoja-asetuksen myötä tulisi ratkaista useita muita avoimia kysymyksiä. Lue lisää

Tietosuoja-asetuksen toimeenpano on tasapainoilua lapsen suojelun ja osallistumisoikeuden välillä

Lastensuojelun Keskusliitto näkee ongelmana, että vaikka tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki liittyvät hyvin oleellisesti lasten oikeuksiin, kokonaisvaltaista viitekehystä ja toimintastrategiaa lapsen oikeuksiin liittyen ei ole uudistuksen yhteydessä pohdittu. Lue lisää

Kännykän ja mobiililaitteiden käytön yhdenmukaistaminen kouluissa tärkeää

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) pitää tärkeänä Opetushallituksen opasluonnosta kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa. Käytäntöjen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen on keskeistä tieto- ja viestintäteknologioiden ollessa olennainen osa koulujen ja kouluyhteisöön kuuluvien arkea. Myös lasten yksityisyyteen ja sen suojaamiseen digitaalisessa mediassa - etenkin sosiaalisessa mediassa - on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Lue lisää

Lapsen oikeudet huomioitava tietosuojan mukaisessa lainsäädännössä ja verkkopalvelujen ikärajoissa

Tutkimuksen ja huolellisen selvityksen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, kun pyritään löytämään ikärajaa, joka olisi sopiva eri verkkopalveluissa suojaamaan riittävästi lapsen yksityisyyttä ja toisaalta kyseinen ikämäärittely ei aiheettomasti sulkisi pois lapsilta osallistumisen mahdollisuuksia. Lue lisää

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -seminaarin materiaalit

Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -seminaarin materiaalit

Maanantaina järjestetyn lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -seminaarin esitykset löytyvät Lastensuojelun Keskusliiton SlideShare-tililtä: slideshare.net/LastensuojelunKeskusliitto Videotallennetta voi katsoa tämän linkin kautta: ... Lue lisää

Lapsella on oikeus yksityisyyden suojaan verkossa

Yksityisyyden suoja on säädöstasolla turvattu, mutta samalla jokaisella on oikeus myös sananvapauteen. Näiden oikeuksien yhteensovittamista ja soveltamista lapsiin puntaroidaan Lastensuojelun ... Lue lisää

Suojelun ja osallisuuden välimaastossa

Terveiset YK:n Geneven toimistosta. Lapsen oikeuksien sopimusta valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea järjesti 12.9.2014 yleisen keskustelupäivän Day of General Discussion. ... Lue lisää