Siirry sisältöön

Avainsana: lapsen etu

Etsitään lastensuojelun arjen sankareita

Etsitään lastensuojelun arjen sankareita

Lastensuojelun Keskusliitto ja Huoltaja-säätiö etsivät lastensuojelun arjen sankareita! Emme etsi supervoimia tai supertekoja, vaan niitä arjen luovia ratkaisijoita, jotka tekevät pitkäjänteistä työtä lasten suojelemiseksi. Lue lisää

9 askelta varhaiskasvatuksen laatuun

Lapsella on oikeus laadukkaisiin varhaiskasvatuksen palveluihin. Lastensuojelun Keskusliiton, OAJ:n, MLL:n ja Suomen Vanhempainliiton yhdessä laatiman yhdeksän kysymyksen ja vastauksen avulla ... Lue lisää

Vastakkainasettelu ei edistä lapsen etua

Lapsikiistat Suomen ja Venäjän välillä ovat saaneet paljon huomiota tiedotusvälineissä ja ne ovat herättäneet monia keskusteluja myös kansainvälisellä tasolla vuodesta ... Lue lisää

Mihin lapset investoisivat?

Child Rights Connect on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kansalaisjärjestöyhteenliittymä, joka alkuvuodesta selvitti lasten ja nuorten ajatuksia ja toiveita hallitusten rahankäytöstä. ... Lue lisää

Lapsen edun toteutuminen edellyttää lapsen oikeuksien tuntemista

YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen mukainen lapsen edun periaate oli teemana seminaarissa, joka järjestettiin 4.12. eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuus pidettiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja seminaarin pääpuhujana toimi YK:n lapsen oikeuksien komitean puheenjohtaja, norjalainen Kirsten Sandberg. Lue lisää

Mitä lapsen etu tarkoittaa?

Lastensuojelulaki korostaa lapsen etua lastensuojelun keskeisenä periaatteena. Myös lapsen oikeuksien sopimuksen yhtenä keskeisenä periaatteena on lapsen etu. Lastensuojeluasioista käytävästä keskustelusta huomaa, ... Lue lisää

Lapsen etu ei toteudu pykäläkohtaisilla uudistuksilla

Lastensuojelulakiin ehdotetaan muutosta, jolla pyritään varmistamaan lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien lasten mahdollisuuksia tavata sosiaalityöntekijäänsä riittävän usein. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä tapaamiskertojen tiheyden määrittäminen ei takaa niiden laatua ja lapsen edun toteutumista. Lastensuojelun kokonaisvaltainen uudistaminen vaatii myös muunlaista kohentamista kuin yksittäisten pykäläuudistusten avulla tehtyjä korjausliikkeitä Lue lisää

Lapsen etu hallituksen kehysriihessä

Hallituksen kehysriihessään tekemät päätökset huomioivat lapsen edun vain osittain. Lapsen aseman ja edun huomioimisessa myös kehysriihikeskusteluissa on vielä paljon parannettavaa. ... Lue lisää

Lapsen edun toteutuminen taattava adoption kaikissa vaiheissa

Myös rekisteröity parisuhde on yhteisadoption edellyttämä vakaa parisuhde. Lue lisää

Lapsen edun tulee määrittää sijaishuoltopaikan valintaa

Perhehoidon ja laitoshuollon kokonaisuutta tulee kehittää nykyistä enemmän yhteistyössä, eikä priorisoimalla eri sijaishuoltomuotoja. Lue lisää