Siirry sisältöön

Avainsana: nyheter

Barns behov i centrum – ett kunskapsbaserat socialt arbete i Sverige

Barns behov i centrum – ett kunskapsbaserat socialt arbete i Sverige

Vårt studiebesök i Sverige är ett bra exempel på att resandet öppnar ögonen och ger nya insikter. Vi måste konstatera ... Lue lisää

Satsa på nordiskt samarbete för att klara av inflyktningskrisen

Det är alltid inspirerande att delta i nordiska diskussionen. Jag hade en möjlighet att delta i dialogmöte mellan finska och ... Lue lisää

Handboken om hur man intervjuar och fotograferar barn har publicerats på svenska

Handboken erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar. Lue lisää

Ungdomar sammanställde handbok för omhändertagna

Omhändertagande och placering utanför hemmet är alltid en jobbig upplevelse för ungdomar. Mitt i all desperation och hopplöshet kan situationen te sig som slutet på allt. Så behöver det dock inte vara, tror utvecklarna av vården utom hemmet, som sammanställt en handbok för andra i samma situation. Lue lisää

Barns behov åsidosätts vid val av plats för vård utom hemmet

Barns behov ska enligt barnskyddslagen styra valet av plats för vård utom hemmet. Från och med början av nästa år ska barn och ungdomar i första hand placeras i familjevård. Institutionsvård prioriteras emellertid fortfarande. Placeringen för vården utom hemmet styrs även ofta av helt andra faktorer än barnets behov och fosterföräldrarna blir utan stöd. Lue lisää