Siirry sisältöön

Avainsana: päivähoito

Lastentarhasta päiväkotiin – varhaiskasvatuksen murros 1970-luvulta nykypäivään

Lastentarhasta päiväkotiin – varhaiskasvatuksen murros 1970-luvulta nykypäivään

Suomalainen hyvinvointivaltio muodostui varsinaisesti 1950–1970-luvuilla. Tällöin rakennettiin pakollinen sosiaalivakuutusjärjestelmä ja myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta laajeni huomattavasti. Yhtenä 1970-luvun tärkeimpänä perhepoliittisena uudistuksena voidaan pitää vuonna 1973 annettua lakia lasten päivähoidosta.  Lue lisää

Lasten yhdenvertaisuus varmistettava

Mikäli lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen muutetaan, tulee muutosten kohdistua samalla tavoin sekä kunnan että yksityisen palvelun tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen. Lue lisää

Lastensuojelun Keskusliiton lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Lastensuojelun Keskusliitto pitää ehdotettuja korotuksia asiakasmaksujen enimmäismääriin kohtuuttomina ja painottaa, että esitysluonnos on ristiriitainen hallitusohjelman lapsi- ja perhepalvelujen tavoitteiden kanssa. Lue lisää

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajoittaa lainsäädännön keinoin Lue lisää

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan aikuisten yhteistyötä

Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamistyön loppumetreillä varhaiskasvatuksen laadusta, lapsen edusta ja oikeuksista on käyty runsaasti keskustelua. Niinpä onkin hyvä että lain valmistelun yhteydessä ... Lue lisää

Äidit töihin

Lasten kotihoidon tukea leikataan ja subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan. Muun muassa tällaisia uutisia kuultiin eilen kun Yle Uutiset julkaisi tietoja valtiovarainministeriön ... Lue lisää

Päivähoidon laadun jäljillä

”Kenelläkään ei ole hyvä nykypäivän päiväkodissa”, väittää pian lastentarhanopettajaksi valmistuva alan ammattilainen Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa (HS 3.2.). Väite kuulostaa ... Lue lisää

Tärkeintä on rakastaa

Olen usein miettinyt, miksi ihmeessä lastentarhanopettajat ja sosionomit (amk) sekä heidän ammattijärjestönsä törmäävät vastakkain aina kun julkisuudessa puhutaan varhaiskasvatuksesta. Ymmärrän ... Lue lisää