Siirry sisältöön

Avainsana: sijaishuolto

Valtion tulisi ottaa vastuu sijaishuollon kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Viime vuosina on kiinnitetty huomiota lapsiperheille tarjottavien varhaisten palveluiden ja lastensuojelun avohuollon kehittämiseen. Samaan aikaan sijaishuollon kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen ovat jääneet pahasti jälkeen. Lue lisää

Millainen on hyvä sijoitus?

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät järjestetään tänä vuonna Lahden Sibelius-talolla 29‒30. syyskuuta. Päivien suunnitteluvaiheessa ohjausryhmällä oli selkeä näkemys: saadakseen mahdollisimman laajan kuvan ... Lue lisää

Lapsen etu lastensuojelussa edellyttää kiinteää yhteistyötä sosiaalitoimen ja terveystoimen välillä

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Lääkäriliitto ovat huolissaan siitä, ettei nykyinen lastensuojelutyö riittävästi turvaa lapsen etua. Järjestöjen mielestä tulevan hallituksen on varmistettava, että terveydenhuollon asiantuntemusta hyödynnetään lastensuojeluun liittyvissä aikuispalveluissa entistä paremmin, lapsen oikeus pysyviin ihmissuhteisiin turvataan ja sijaishuoltopaikkojen riittävästä osaamisen tasosta ja laadusta huolehditaan. Lue lisää

Sijaishuollon valvonta: Kuka valvoo ja mitä?

Sosiaali- ja terveydenhuolto sai uuden valtakunnallisen valvontaohjelman ajalle 2015–2018 kuluvan vuoden alussa. Siinä korostetaan ennakollista valvontaa ja omavalvontamenettelyä sen keskeisenä ... Lue lisää

Nuoret tarvitsevat perheiden kanssa tehtävää työtä sijaishuollon aikana

Sijaishuollossa elävät nuoret tarvitsevat syntymäperheiden kanssa tehtävää työtä riippumatta siitä, onko kotiin palaaminen mahdollista vai ei. Nuoret toivovat myös tulevansa paremmin kuulluksi koko sijaishuollon prosessin ajan. Perheiden kanssa tehtävälle työlle tarvitaan Lastensuojelun Keskusliiton mielestä valtakunnallisesti yhtenäinen malli. Lue lisää

Omavalvonta ei toimivin ensisijaisen valvonnan muoto

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelmaluonnos jää yleiseksi eikä sellaisenaan vastaa lastensuojelun valvonnassa todettuihin epäkohtiin. Lue lisää

Liian hajanainen tuki vanhemmille estää perheiden jälleenyhdistämistä lastensuojelussa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmat jäävät lastensuojelussa liian yksin eikä vanhemmille pystytä tarjoamaan heidän tarvitsemaansa tukea. Lasten palaamista biologisten perheidensä luokse estää myös konkreettisten tavoitteiden puuttuminen. Lastensuojelun Keskusliitto vaatii sijaishuollon ajankohtaisiin kysymyksiin liittyvän erillisen selvityksen pikaista käynnistämistä. Lue lisää

Paha olo ja ikävä kavereita ajaa nuoret karkuun lastensuojelulaitoksista

Lastensuojelulaitoksista karkaa eli hatkaa vuosittain satoja nuoria, useat heistä toistuvasti. Sijaishuoltoon tarvitaan valtakunnallinen karkaamisia ehkäisevä toimintamalli, joka ottaa nuorten tarpeet huomioon. Myös kiireellisille sijoituksille pitäisi löytää vaihtoehtoja. Lue lisää

Sijaishuollossa olevien poikien tarpeet jäävät usein huomaamatta

Kodin ulkopuolelle sijoitetaan enemmän poikia kuin tyttöjä. Poikien tarpeita ei aina osata ottaa huomioon naisvaltaisessa lastensuojelussa. Lue lisää

Huostaanotettu nuori tarvitsee kannustavan aikuisen

Uusi opas neuvoo kuinka aikuiset voivat auttaa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria selviytymään. Lue lisää