Siirry sisältöön

Ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmä saatettava kuntoon

Tänä syksynä maailma on tullut kylään. Miltei joka niemennotkelmaan on perustettu hätämajoitustiloja turvapaikanhakijoille. Joukossa on myös ilman huoltajaansa tulleita lapsia ja nuoria, heitä oli lokakuun lopulle tultaessa noin 1500.

Vastaanottojärjestelmä on ollut kaaosmaisessa tilassa koko syksyn. Hätämajoitusyksiköitä avataan kiivasta tahtia, ja asioita joudutaan opettelemaan kantapään kautta. Myös alaikäisyksiköitä on avattu nopeaa tahtia, ja mukana on hyvin erilaisia toimijoita.

Lapset ovat eri asemassa palvelutason suhteen riippuen siitä, mihin heidät sijoitetaan. Maahanmuuttovirastolla ei ole riittävästi resursseja, jotta se pystyisi ohjeistamaan ja kouluttamaan riittävällä tahdilla uusia yksiköitä ja niiden henkilökuntaa.

Jokaiselle alaikäiselle ilman huoltajaa tulleelle turvapaikanhakijalle määrätään edustaja, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Vastaanottolain mukaan määrättävä edustaja käyttää lapsen puhevaltaa ja katsoo, että lapsen etu toteutuu.

Tiukoilla oleva järjestelmä ei pysty takaamaan yksittäisen lapsen edun mukaisia ratkaisuja kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, joten edustajan rooli korostuu. Valitettavasti samaan aikaan on tilanne se, että edustajia ei ehditä rekrytoida eikä kouluttaa riittävästi. Moni joutuu aloittamaan työnsä vailla kokemusta ja riittävää tietämystä asiasta.

Syrjimättömyydestä tulee pitää kiinni

Lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artikla velvoittaa valtioita takaamaan kaikille lapsille kaikki sopimuksessa tunnustetut oikeudet syrjimättä. Lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamissa, sopimuksen määräaikaisraportointiin liittyvissä huomioissa on ollut toistuvasti turvapaikanhakijalapsiin liittyviä asioita.

Komitea kiinnitti viimeisimmissä suosituksissaan huomiota siihen, ettei Suomi ole pannut täytäntöön kaikkia edelliseen raportointikierrokseen liittyviä komitean antamia suosituksia turvapaikanhakijalasten osalta.

Komitea tarkentaa sopimuksen velvoitteiden soveltamista teemakohtaisissa yleiskommenteissaan. Se on antanut yleiskommentin ilman huoltajaa tulleiden kohtelusta. Siinä komitea toteaa, että lapsen edun määrittelyssä tarvitaan kattavaa ja kokonaisvaltaista arvioita lapsen tilanteesta ja tarpeista.

Arvion tekevät asiaan koulutetut ammattilaiset. Yleiskommentissa myös korostetaan edustajan ja tarvittaessa myös oikeudellisen avustajan merkitystä.

Nykytilanteessa sopimuksen velvoitteiden noudattaminen tuo melkoisia haasteita. On selvää, että hakijamäärien kasvaessa äkillisesti kymmenkertaiseksi pitää tulijoille saada ensin katto pään päälle.

Tilanteen rauhoituttua on aika tarkastella laatua. Ilman huoltajaa tulleiden osalta tulee mieleen, olisiko tilanne toinen, jos heidän vastaanottonsa olisi järjestetty erikseen aikuisten vastaanotosta.

Tunnustettu, että se on enemmän lastensuojelua kuin maahanmuuttopolitiikkaa. Pystyttäisiinkö alaikäisyksiköitä avaamaan, suunnittelemaan ja ohjeistamaan silloin lapsilähtöisemmin?

Tulijamäärän kasvaessa oikeuksia heikennetään

Samaan aikaan kun vastaanotossa työskentelevät yrittävät kaikkensa, että ihmisille saadaan säälliset olosuhteet, tapahtuu myös paljon muuta. Valtionhallinnossa suhtaudutaan toisaalta myönteisesti kriisin hoitoon tarvittavien lisäresurssien antamiseen, mutta samalla mietitään jo, miten saataisiin tehtyä erilaisia kiristyksiä lainsäädäntöön.

Maahanmuuttovirasto tarkisti ensin linjauksiaan Irakin suhteen, josta suurin osa hakijoista tulee. Irakilaiset eivät enää voi saada suojelua pelkästään sillä perusteella, että ovat kotoisin tietyltä alueelta.

Nyt sama linjaus tehtiin myös Somalian suhteen; turvallisuustilanteen katsotaan parantuneen mm. Mogadishussa. Turvallisuustilanne parani siis äkisti, kun hakijamäärät nousivat.

Oikeusministerin mukaan turvapaikanhakijoiden oikeusavun rajoittamista selvitetään. Hallituksessa on myös kaavailtu paitsi turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan laskemista, myös periaatteellisesti isoa muutosta, jossa oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien sosiaaliturvan lähtötaso olisi muuta väestöä matalampi.

Logiikka on kylmää: kun tulijamäärä kasvaa, yksittäisten ihmisten perustuslaillisia oikeuksia heikennetään.

Viime viikolla Maahanmuuttovirasto ilmoitti huolestuttavan, vähälle huomiolle jääneen uutisen. Turvapaikkapuhuttelun tekee vastedes yksi viranomainen, mitä markkinoidaan kustannustehokkuuden nimissä.

Käynnissä onkin hyvä uudistus, jossa myös poliisin tekemä matkareittiä ja henkilöllisyyttä koskeva kuulustelun osa on siirtymässä Maahanmuuttovirastolle. Nyt kuitenkin päätettiin, että siirtymävaiheessa kumpi tahansa viranomainen voi tehdä sekä tämän alkukuulustelun että varsinaisen turvapaikkapuhuttelun.

Tämä tarkoittaa, että poliisi voisi vastedes suorittaa turvapaikkapuhuttelun. Poliisin viitekehys on ulkomaalaislain ohella poliisilaki, esitutkintalaki ja rikoslaki.

Lasten puhutteluun tarvitaan erityisosaamista

Turvapaikkapuhuttelu vaatii melkoista osaamista. Sen perusteella tehdään pakolaissopimusten noudattamiseen liittyviä vaativia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus yksittäisten ihmisten henkiinjäämiseen ja elämään. Ilman huoltajaa tulleiden osalta kyse on lisäksi siitä, että lasten ja nuorten puhutteluun tarvitaan erityisosaamista.

Lastensuojelun Keskusliitto ryhtyi järjestämään pikakoulutusta edustajille, kun Maahanmuuttoviraston vastuuyksikön aika menee vastaanoton järjestämiseen tässä tilanteessa.

Helsingissä tällä viikolla pidettävään koulutustilaisuuteen ilmoittautuikin heti yli sata osanottajaa. Yhteistyössä viraston kanssa on nyt suunnitteilla muutama tilaisuus myös muualla maassa, sillä edustajia tarvitaan kaikkialla.

Yhden päivän pikakoulutus ei kuitenkaan ole ratkaisu, vaan edustajajärjestelmä tulee saattaa nyt sellaiselle tasolle, että saadaan kuntoon niin koordinaatio ja rekrytointi kuin perehdyttävä ja täydentäväkin koulutus.

Lisätietoa edustajajärjestelmästä:

Lastensuojelun Keskusliiton kannanotto ilman huoltajaa tulleiden asemasta ja edustajajärjestelmästä

Ei omainen eikä viranomainen. Selvitys ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten edustajajärjestelmästä.

Yksin Suomessa. Perehdyttävää aineistoa edustajille

Eurooppalaiset laatustandardit edustajalle

EU:n perusoikeusviraston käsikirja siitä, miten edustajajärjestelmiä voisi vahvistaa

Juuri ilmestynyt EU:n perusoikeusviraston kokoomaraportti edustajajärjestelmistä, fokuksena haavoittuvat ryhmät kuten yksintulleiden tai ihmiskaupan uhriksi joutuneet.

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija

Taina työskentelee keskusliitossa erityisasiantuntijana erityisesti maahanmuuttajalasten oikeuksien parissa.

Kommentit

 1. Mervi Janhunen-Ruusuvuori sanoo:

  Kysyin vähän aikaa sitten Maahanmuuttovirastosta, voisiko yhdistys tuottaa edustajatoimintaa eli voisiko yhdistyksen työntekijä osana toimenkuvaansa toimia edustajana ja saada siitä työnantajansa maksaman palkan ja yhdistys sitten laskuttaisi edustajan palkkion ja matkakulut valtiolta. Tämä ei valitettavasti käy.
  Harmi, koska lastensuojelun edunvalvonnassa em. mallin mukaisesti voidaan toimia ja se on ollut ihan hyvä ratkaisu edunvalvonnan järjestämiseen niin laadun kuin saatavuuden näkökulmasta.
  Harmi, koska tällä mallilla olisi mahdollista saada hyviä edustajia turvapaikanhakijalapsille. Esimerkiksi Setlementtiyhdistys Naapurissa on loistavia maahanmuuttajanuorten kanssa paljon työskennelleitä sosiaalialan ammattilaisia. Heustä moni on erinomaisen sopiva edustajaksi ja vielä tehtävästä kiinnostunut. Harva vain haluaa tehdä kokopäivätyön lisäksi edustajan työtä sivutoimisesti. Osana omaa työnkuvaa työ kyllä kiinnostaisi. Uskon, että näitä osaajia löytyisi järjestökentältä paljonkin.
  Toivottavasti edustajatoimintaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan siten, että em. toimintamalli mahdollistuu. Voisiko LSKL olla tässä aloitteellinen? Mervi Janhunen-Ruusuvuori, Setlementti Naapuri, Tampere

  1. Taina Martiskainen sanoo:

   Kiitos kommentista. On tosiaan tärkeää, että tässä muuttuneessa tilanteessa edustaja-toiminnan kehittämisen tarpeita pohditaan kaikilla tasoilla. Voimme ilman muuta edistää edustaja-toiminnan kehittämisen yhteydessä tätäkin näkökulmaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *