Siirry sisältöön

Järjestöt kuulevat heikkoja signaaleja

Maailman kansalaisjärjestöjen päivää vietettiin helmikuun lopussa. Helsinkiin kokoontui 200 kansainvälistä kansalaisjärjestöaktiivia ja asiantuntijaa pohtimaan kansalaisjärjestöjen roolia World NGO Day Initiativen järjestämään tilaisuuteen.

Useissa puheenvuoroissa kansalaisjärjestöjen vahvuudeksi nähtiin niiden kyky havaita nopeasti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Nopeaan havaitsemiseen liittyy lisäksi aktiivinen ja nopea reagoiminen kansalaisten muuttuviin tarpeisiin.

Kansalaisjärjestöjen vahvuutena pidettiin myös aitoa huolta yhteiskunnan heikommassa asemassa olevista sekä halua edistää kansalaisten tasavertaista kohtelua. Kaksipäiväisen tilaisuuden osallistujia puhutti niin ikään järjestöjen toimintaedellytykset ja rahoitus.

Haasteita kuntien ja järjestöjen välillä

SOSTEn julkaisema järjestöbarometri korostaa ihmisten tavoittamisen merkitystä. Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistyön tekeminen on tehtävä helpoksi ja sen on saatava sille kuuluvaa arvostusta.

Toki kansalaisjärjestöjen tulee näkyä ja kuulua. Niiden on saatava välitettyä kansalaisille tietoa omasta toiminnastaan, tavoitteista ja ennen kaikkea mahdollisuuksista. Oman haasteensa järjestöjen ja kuntien yhteistyölle tuovat välillä rajapinnoilla tapahtuva toiminta.

Järjestöt eivät saa palvelutuotannossaan ja toiminnassaan mennä kunnan tontille. Toisaalta voisi olla kohtuullista, että raja olisi selkeä myös toisin päin. Kuntien ja järjestöjen yhteistyö on toisinaan myös liian myöhään käynnistyvää ja voimavaroja esimerkiksi kehittämistyön osalta ei nidota riittävästi yhteen.

Yhdessä tekeminen kannattaa

Järjestöjen taloudelliset tilanteet vaihtelevat merkittävästi. Hankalimpana tilanteen kokevat järjestöt, joiden rahoitus on pitkälti riippuvaista Raha-automaattiyhdistyksen tuesta.

Huolta on myös herättänyt se, miten RAY ohjailee kuntien kehittämistoimintaa esimerkiksi ohjelmakehittämisen avulla tai suosimalla järjestöjen yhteisiä hankkeita. Lastensuojelun Keskusliitto vastaa yhden ohjelmakokonaisuuden toiminnallisesta koordinoinnista.

Yhdessä tekeminen ja yhdessä kehittäminen ovat kasvattaneet pienet teot isoiksi ja oivallukset yhteisiksi.

Heikot signaalit kuultava

Monet järjestötoimijat kuitenkin kritisoivat edelleen omien vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä toiminnan kehittämisen sisältöihin liittyen. Tämä huoli pitää tietysti kuulla.

Heikot signaalit, yhteiskunnan nopeiden muutosten havaitseminen ja näihin reagoiminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Siksi on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen toiminnan ydin säilyy entisellään: kanavoituen niihin pieniin ja isompiin asioihin, jotka muuten jäisivät huomaamatta.

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja

Hanna on Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *