Siirry sisältöön

Kreikalla haastetta lapsiasioissa

Kreikka on vuoden 2014 alusta alkaen seuraava EU-puheenjohtajamaa. Sain mahdollisuuden tutustua Kreikan lastensuojelun tilanteeseen Eurochildin hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Matkan tavoitteena oli nostaa esille lapsen oikeuksiin liittyviä asioita Kreikan puheenjohtajuuskautta varten. Kokosin tietoja maan lapsiasiavaltuutetun sekä eri ministeriöiden tapaamisissa. Lisäksi minulla oli mahdollisuus vierailla paikallisessa lastensuojeluyksikössä sekä tavata kreikkalaisia lapsi- ja perhejärjestöjen edustajia.

Kreikkalaiset asiantuntijat nostivat maansa lastensuojelun toimivuudessa erityiseksi haasteeksi selkeiden rakenteiden puuttumisen. Lapsen sijaishuoltoon sijoittaminen voi toteutua monella eri tavalla; tuomioistuin voi esimerkiksi ottaa suoraan yhteyttä tuntemaansa sijaishuoltopaikkaan ja sopia lapsen siirtymisestä. Kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, hänestä on kiinnostunut enää sijaishuoltopaikka. Valtiolliselta tai kunnalliselta tasolta ei ole järjestetty minkäänlaista valvontaa kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille. Erityisen pulmalliseksi valvonnan puute nähtiin kirkon ylläpitämissä laitoksissa. Näiden laitosten toimintaperiaatteita ei tuntenut kukaan ja käytännössä kirkko arvioi itse omaa toimintaansa.

Tilastot puuttuvat ja turhaa byrokratiaa on paljon

Minkäänlaisia tilastoja lastensuojelusta ei Kreikassa ole olemassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia tai perheen ennen sijoitusta saamia palveluja ei tilastoida. Avohuollon palvelut rakentuivat Kreikassa pitkälti järjestöjen toiminnan varaan. Järjestöt ovat viimeisen vuoden aikana joutuneet leikkaamaan palveluitaan, vaikka tuen tarve on talouskriisin myötä kasvanut tavallisissa kreikkalaisissa perheissä. Yhtenä syynä järjestöjen toimintamahdollisuuksien pienenemiseen on kasvanut verotus. Yhdessä vierailemassani sijaishuoltoyksikössä toiminnasta ja kiinteistöstä maksettu vero oli vuodessa kasvanut 34 000 eurosta 137 000 euroon.

Surullisinta oli aivan pienten lasten tilanne. Keskimääräisesti kestää noin seitsemän vuotta ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa sijaisperheeseen. Turhan byrokratian vuoksi lapset joutuvat elämään laitoksessa suurimmaksi osin turhaan, sillä sijaisperheitä Kreikassa on tarjolla. Lapset joutuvat usein myös pitkien matkojen taakse omasta sosiaalisesta elinympäristöstään. Esimerkiksi Kreikan pieniltä saarilta sijoitetaan lapsia valtion laitoksiin Ateenaan.

Adoptiot hoituvat rahalla

Kreikassa on myös edelleen mahdollista sopia adoptiosta yksityisesti, joka on johtanut siihen, että lapsia myydään adoptioon 15 000 eurolla. Käytännössä adoptio hoidetaan sopimalla asia syntymävanhempien ja adoptiovanhempien kesken ja virallistamalla se tuomioistuimessa.

Positiivista on se, että lapsi tulee Kreikassa kohdatuksi ja lapset huomioidaan yhteisössä. Lyhyenkin vierailun perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että lapsen oikeuksia ei huomioida riittävästi kreikkalaisessa hallintokoneistossa, kansallisella tasolla tehtyjä ratkaisuja ei perustella lapsen edun näkökulmasta, lapset eivät tule riittävästi kuulluiksi eikä lasten yhdenvertainen kohtelu edelleenkään toteudu. Haastetta Kreikassa siis riittää ja seuraava luonteva askel olisi saada lapsen aseman kohentamiseen liittyvät asiat esille EU-puheenjohtajuuskaudella. Varovaisen toiveikkaasti odotan tämän toteutumista.

Eurochild on eurooppalainen verkosto, joka edistää lapsen oikeuksia ja hyvinvointia torjumalla lasten köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Verkostolla on yli sata varsinaista jäsentä 35 eri Euroopan maasta. Eurochild seuraa tiiviisti lapsia koskevaa EU-agendaa toimipisteestään Brysselistä käsin ja arvioi aina jälkikäteen toteutuneita EU-puheenjohtajuuskausia lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

Lastensuojelun Keskusliitto on yksi Eurochildin perustajajäsenistä.

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja

Hanna on Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *