Siirry sisältöön

Lapsen oikeuksia, aikuisen velvollisuuksia

Helsingin Sanomissa on viime päivinä herätelty keskustelua lasten vastuista ja velvollisuuksista kysymällä sekä vanhemmilta että lapsilta minkä ikäisinä lapset voivat mitäkin asioita tehdä.

Kyselyissä on kysytty lähinnä erilaisista arjen askareista, mutta kyselyjen myötä on herännyt myös laajempaa pohdintaa liittyen paitsi lasten itsenäisyyteen ja vastuunottoon, myös siitä mitä kysymyksillä oikeastaan tarkoitetaan.

Keskustelua on käyty muun muassa siitä voiko lapsella ylipäätään olla joitain velvollisuuksia, joista hän olisi täysin vastuussa. Tai siitä mikä on aikuisen vastuu. Toisaalta lapset ovat myös hyvin erilaisia, joten käydyssä keskustelussa on nostettu esille onko ylipäätään mitään mieltä pohtia ikärajoja tällaisissa asioissa.

Käytävä keskustelu on mielenkiintoinen, ja siitä on löydettävissä yhtymäkohtia myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ympärillä käytävään keskusteluun, jota aika ajoin käydään myös velvollisuuksiin liittyen.

Tällöin halutaan muistuttaa, että lapsilla ei voi olla oikeuksia ilman velvollisuuksia, ja oikeuksista puhumisen sijaan halutaan palauttaa lasten velvollisuuksien arvostus. Vaikkakin on tärkeä muistaa, että ihmisoikeussopimuksiin ei liity ehtoja velvollisuuksien noudattamisesta, kuuluu kaikkiin ihmisoikeussopimuksiin ajatus velvollisuudesta kunnioittaa myös muiden oikeuksia.

On aikuisten velvollisuus kasvattaa ja auttaa lasta toimimaan niin ettei hän estä muiden oikeuksien toteutumista.

Lapsen erityislaatuisuutta tulee kunnioittaa

Erja Rusanen on kirjoittanut mielestäni varsin osuvasti todetessaan että erityisesti varhaislapsuudessa pätee enemmän kuin missään muussa elämänvaiheessa se periaate, että pystyäkseen itse edistämään ihmisoikeuksia, lapsen tulee ensin saada nauttia näistä oikeuksista.

Lapsen erityislaatuisuus tulee hyväksyä ja lapsen tulee saada kokemus siitä että hänen erityislaatuisuutensa tuottaa ympärillä oleville iloa. Aikuisen rooli on siis keskeinen. Myös suuri osa käyttäytymisestä opitaan mallioppimisen kautta, ja jokainen lapsen seurassa oleva aikuinen antaa omalla käyttäytymisellään mallin lapselle.

Juuri tästä ihmisoikeuskasvatuksessa on kysymys. Kyse on pitkälti niistä arvoista, asenteista ja taidoista joita haluamme eteenpäin välittää. Niin kotona, varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin.

Rakenteelliset tekijät luovat tietyt reunaehdot, mutta vähintään yhtä keskeisiä ovat kasvattajien ja opettajien taidot ja osaaminen – miten he ovat läsnä, kuulevat, havainnoivat, ohjaavat sekä tukevat lapsen valintoja. Tällainen toimintakulttuuri on paitsi ihmisoikeuksia kunnioittava, myös vastuullisuuteen ja osallisuuteen kannustava.

Aikuisten velvollisuus

Erityisesti pienet lapset vasta harjoittelevat sosiaalisia ja erilaisia ryhmässä toimimisen taitoja, ja leikkitilanteiden merkitys on näiden taitojen oppimisen näkökulmasta keskeinen. Aikuisen tehtävä on varmistaa, että näissä tilanteissa jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat, jolloin

  • jokainen lapsi saa olla oma itsensä, ainutkertainen ja yhdenvertainen
  • jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä, omaan tahtiinsa ja omiin täysiin mahdollisuuksiinsa
  • jokaisella lapsella on oikeus osallistua, ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään sekä vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Kyse on siis lapsen arvostamisesta, hyväksymisestä, kohtaamisesta ja kuulemisesta!

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta tällä viikolla ja sen kunniaksi vietetään tänään alkavaa Lapsen oikeuksien teemaviikkoa. Juhlavuoden teemana on lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklan mukaisesti lapsen oikeus lepoon, vapaa-aikaan ja leikkiin.

Teemaviikolla on luvassa on paljon tapahtumia ja toimintaa kaikenikäisille lapsille, nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville. Lisää tietoa tapahtumista sekä eri-ikäisille lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta löytyy nettisivuillamme www.lskl.fi/los25

Juhlaviikon kunniaksi haastamme kaikki pohtimaan mitä me aikuiset voisimme tehdä sen eteen, että lapsilla on oikeus lepoon, vapaa-aikaan ja leikkiin. Ota haaste vastaan ja kerro mitä sinä tekisit! Jaa vastauksesi sosiaalisessa medialla tunnisteella #lapsenoikeudet25

Erityisasiantuntija Kaisu Muuronen

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija

Kaisu toimii keskusliitossa erityisasiantuntijana varhaiskasvatuksen ja ehkäisevän työn kysymyksissä. Lisäksi Kaisu tekee vaikuttamistyötä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvien kysymysten parissa.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *