Siirry sisältöön

Leikki on lapsen oikeus – myös sairaalassa

Sairaalassa leikillä on lapselle erityinen merkitys: leikki edustaa tuttua ja turvallista toimintaa ja leikkimällä lapsi voi jäsentää sairauteen ja sairaalaan liittyviä tunteitaan ja kokemuksiaan.

Suomen NOBAB ry  juhlistaa tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien päivää mielenkiintoisella seminaarilla Lapsen ääni kuuluvaksi – lasten oikeudet sairaalassa. Suomen NOBAB – NOBAB i Finland ry kuuluu muiden pohjoismaiden kanssa Nordisk förening för sjuka barns behov -yhdistykseen ja edustaa Suomea EACH:ssa (European Association for Children in Hospital).

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana ovat lasten sairaanhoidon standardit, jotka on tarkoitettu kriteereiksi lasten sairaanhoidon laadun turvaamiseksi. Yhdistyksen tavoite on saada standardit mukaan lainsäädäntöön, suosituksiin ja ohjeisiin. Standardit perustuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja ne on laadittu yhteistyössä eri ammattilaisten ja vanhempien kesken.

Lapsen oikeus leikkiin, lepoon ja vapaa-aikaan

Lapsen oikeuksien päivää vietetään kaikkialla maailmassa joka vuosi marraskuun 20. päivänä. Samana päivänä vuonna 1989 YK hyväksyi kansainvälisen Lapsen oikeuksien sopimuksen.

Lapsen oikeuksien päivän tarkoituksena on tuoda esille lapsen oikeuksien sopimusta ja samalla herättää keskustelua lasten hyvinvoinnin sekä oikeuksien toteutumisesta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen 25-vuotisjuhlavuoden kansallisena teemana on sopimuksen 31 artiklan mukainen lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Tämän velvoitteen esille nostaminen on tärkeää, sillä usein saattaa unohtua, että kysymys on lapsille nimenomaisesti ihmisoikeussopimuksessa turvatusta oikeudesta.

Leikki on välttämätöntä lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille, sillä se tukee lasten luovuutta, mielikuvitusta, itseluottamusta yhtä hyvin kuin fyysisiä, sosiaalisia, kognitiivisia ja tunne-elämän taitoja.

Leikissä lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi omana itsenään. Oikeus leikkiin kuuluu yhdenvertaisesti kaikille lapsille, myös niille, jotka joutuvat viettämään aikaansa sairaalassa.

Leikki tukee lapsen hyvinvointia sairaalassa

Sairaalassa leikillä on lapselle erityinen merkitys: leikki edustaa tuttua ja turvallista toimintaa ja leikkimällä lapsi voi jäsentää sairauteen ja sairaalaan liittyviä tunteitaan ja kokemuksiaan.

Leikki tuo lapselle mielihyvää ja iloa sekä auttaa lasta viihtymään ja sopeutumaan oloonsa sairaalassa. Leikillä voidaan myös tukea hoitohenkilökunnan ja lasten välistä vuorovaikutusta. Myös Suomen NOBAB ry:n standardeissa korostetaan leikin ja lapsiystävällisten tilojen ja ympäristön merkitystä sairaalaolosuhteissa:

”Lapsilla tulee olla kaikki mahdollisuudet ikänsä ja vointinsa mukaan leikkiä, virkistäytyä ja käydä koulua. Heidän tulee olla tiloissa, jotka on suunniteltu ja kalustettu heidän tarpeitaan vastaavasti ja niissä on oltava tarpeelliset välineet sekä riittävästi henkilökuntaa.” (7. standardi)

Lapsille enemmän mielekästä tekemistä sairaalassa

Sairaalaympäristö poikkeaa paljon lapselle tutusta ja turvallisesta arjen toimintaympäristöstä. Sairaalassa tilat, kalusteet, laitteet ja apuvälineet on ensisijaisesti suunniteltu hoidollisten tarpeiden näkökulmasta.

Kuitenkin lasten sairaanhoitoon liittyvissä tutkimuksissa on alettu korostaa enenevässä määrin lapsiystävällisen toiminnan ja tilojen merkitystä: lapset tarvitsevat juuri heidän tarpeisiinsa suunnitellun, turvallisen ja riittävän tilavan toimintaympäristön myös sairaalaolosuhteissa.

Euroopan neuvosto toteutti vuonna 2011 kyselyn, jossa tutkittiin jäsenmaiden terveydenhuollon lapsiystävällisyyttä, kyselemällä sairaalassa olleilta lapsilta heidän mielipiteitään terveydenhuollosta.

Kyselyyn osallistuneet suomalaiset lapset toivat esille, että mieluisat sairaalakokemukset rakentuvat mm. riittävästä, ikätasoisesta ajanvietteestä ja tekemisestä sekä hyvästä ruuasta.

Lapset kaipaavat ”kodinmakuista ruokaa”, enemmän leluja ja pelejä, sairaalaklovnin vierailuja sekä seuraa sairaalassa ollessaan. THL:n julkaiseman Varhaiskasvatus sairaalassa -julkaisussa muistutetaankin, että sairaalassa leikkiympäristöjen ja leikkivälineiden tulisikin mahdollistaa monipuolinen ja ikätasoinen leikki ja toiminta

Kuten lapset itse Euroopan neuvoston kyselyssä totesivat:

”Lapsille pitäisi olla enemmän virikkeitä ja mielekästä tekemistä sairaalassa olon aikana.”

”Pellevierailut osastolla enemmän.”

Entäpä jos lapset suunnittelisivat Uuden lastensairaalan?

Suomen NOBAB ry:n lapsen oikeuksien päivän seminaari tarjoaa tietoa uuteen lastensairaalaan liittyvän hankkeen etenemisestä. Seminaarissa on myös mahdollisuus päästä virtuaalisesti tutustumaan uuden lastensairaalan sisääntuloaulaan ja kurkistamaan yhteen potilashuoneeseen.

Lapsen oikeuksien sopimusta valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea on tuonut esille, että sopimuksen 12 artiklan mukainen lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa tulee ulottaa myös lapsille suunnattujen palveluiden ja toimintaympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Tästä näkökulmasta erityisen mielenkiintoiselta vaikuttaa seminaarin alustus ”Entäpä jos lapset suunnittelisivat Uuden Lastensairaalan?”, jossa Aalto-yliopiston opiskelijat esittelevät asiaan liittyvän yhteishankkeen tuloksia.

Myös sairaanhoidossa lasten omien kokemusten esilletuominen on oleellisen tärkeää, sillä aikuisten käsitykset lapsiystävällisestä ympäristöstä tai lapsille suunnatuista laadukkaista palveluista voivat poiketa paljonkin lasten omista mielipiteistä.

Terveydenhuollon kehittäminen lapsiystävällisempään suuntaan edellyttää, että lapset voivat itse oman asiansa tuntijoina näkemyksillään ja kokemuksillaan osallistua kehittämistyöhön. Lapsen tarpeet ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti huomioiva hoito tuottaa suurella todennäköisyydellä myös parempia tuloksia.

Lue lisää:

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly health care and their explanatory memorandum

Council of Europe guidelines on child-friendly health care

Erityisasiantuntija Kirsi Pollari

Kirsi Pollari

Erityisasiantuntija

Kirsi on lakimies ja toimii erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hänen tehtäväalueensa on lapsen oikeudet. Erityisesti hän on perehtynyt vammaisten lasten oikeuksiin ja lasten terveydenhuoltoon liittyviin kysymyksiin.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *