Siirry sisältöön

Liikunnasta hyvinvointia

Suomessa eletään talviurheilun sesonkia. Mahdollisuuksia on monia: hiihto, laskettelu, luistelu, pulkkailu, näitä riittää. Liikunta rentouttaa ja tuo hyvää oloa. Se kasvattaa itsetuntemusta ja –tuntoa sekä ehkäisee mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Ei tietenkään yksinään, mutta on yksi mahdollinen edesauttaja.

Lapsia, kuten aikuisia, on monenlaisia. Osalle lapsista liikunta ei ole se kaikkein mieluisin juttu. Vaikutusta on muun muassa fyysisillä ominaisuuksilla, elinympäristöllä sekä läheisten asenteilla. Vanhempien asenne liikuntaa kohtaan vaikuttaa varmasti myös lapsen asennoitumiseen. Liikunnallisesti aktiiviset vanhemmat edesauttavat lapsen aktiivisuutta ja toisin päin. Ei tietenkään aina ja suoraan, olemmehan erilaisia ihmisiä.

Emma & Elias –ohjelmassa aloitti alkuvuonna Suomen CP-liiton hanke ”Innostun liikkumaan”. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntaa lapsille, joilla on motorisen oppimisen pulmia, liikuntavamma tai liikkuminen on muuten heille vastenmielistä tai vaikeaa. Myös toinen lasten terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminto Koulutus Elämään –säätiön ”Lasten ja nuorten terveyskasvatustyö ja ehkäisevä päihdetyö” tuli tänä vuonna ohjelmaan mukaan. Muun muassa nämä kaksi ohjelmassa mukana olevaa projektia antavat merkityksellisen panoksensa lapsen hyvinvoinnin edistämiselle.

Toivoisi, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus siihen liikunnan muotoon, joka parhaiten hänelle sopii ja joka parhaiten tuottaisi onnistumisen kokemuksia ja positiivista suhtautumista liikuntaan. Lasta pitäisi tukea löytämään oma tapa liikkua eikä pakottaa liikunnan suorittamiseen. Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen on oleellisen tärkeää.

Liikuntamahdollisuuksia rajoittaa tietenkin myös raha. Vähävaraisilla perheillä ei ole mahdollisuuksia tarjota yhtä kattavaa kirjoa vaihtoehtoja kuin paremmin toimeentulevilla. Tässäkin asiassa järjestöillä on tärkeä rooli mahdollistaessaan liikuntamahdollisuuksia erilaisille perheille. Emma & Elias –ohjelmassa tästä esimerkkinä Walter ry:n Urbaanit lapset ja nuoret –hanke.

Vaikka lapsuudella ja lapsuuden kokemuksilla on paljon vaikutusta siihen millaisiksi aikuisiksi kasvamme, mahdollisuus muutokseen myös asenteissa on kuitenkin olemassa. Olin itsekin liikuntaan kielteisesti suhtautuva lapsi, mutta aikuisena asenteeni on hyvin toisenlainen. Omaan suhtautumiseeni on vaikuttanut tietoinen toisin ajattelu ja kokeilemalla olen löytänyt itsestäni positiivisesti liikkuvan aikuisen. Omalla tavallani.

Ohjelmakoordinaattori Tiina Kononen

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *