Siirry sisältöön

Nyt on aika jälkipyykin

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät ovat takana. Vuosittaisen suuren koulutustapahtumamme myötä kierrämme erilaisissa jäsenkunnissamme. Viime vuosina olemme olleet suurien kaupunkien suurissa saleissa. Tänä vuonna olimme valtakuntamme länsireunalla Vaasassa.

Se tarkoitti yliopiston tilojen taipumista massatapahtumalle. Ohjelman rakentamista tilojen asettamien reunaehtojen mukaisesti. Hyödynsimme tarjolla olevia useita saleja lisäämällä valinnaisuutta päivittäin teema- ja alaseminaareilla. Pääluennot jakautuivat kuitenkin kahteen saliin, toiseen ääni ja kuva välitettiin videon kautta.

Palautekysely on varsin tärkeä keino arvioida miten onnistuimme. Palautekyselyyn saimme runsaasti vastauksia, yhteensä 358, joka tarkoittaa 49 % osallistujista.  Kiitos palautteesta, johon haluamme myös vastata ripustamalla jälkipyykin halukkaiden nähtäville.

Palautekyselyssä kysyimme käytännön järjestelyistä ja sisällöstä. Pyysimme palautetta sekä asteikolla 1-5 että avoimilla kysymyksillä.

Käytännön järjestelyt – miten onnistuimme?

”Kokonaisuus hyvä, ruoka huono”
”Maukkaasta ruuasta tulee parempi mieli, nyt tuli vain syötyä.”

Kokoisellemme joukolle tila oli toki haastava. Kuten toiminnanjohtaja Seppo Sauro muistutti, tarvitsemme retkimieltä. Sitä olikin, mutta myös retkieväiden tulisi olla maukkaat ja riittävät. Näin ei valitettavasti ollut, vaan palautteessa otettiin voimakkaasti kantaa ruokailujen laatuun, määrään ja toimimattomuuteen. Tämä oli toki suuri pettymys niin osallistujille kuin meille järjestäjille.

Tilat itsessään saivat positiivista palautetta, mutta tilojen ahtaus ja epäkäytännöllisyys näin suurelle osallistujamäärälle, erityisesti näyttelytilojen osalta, herätti kritiikkiä. Myöskään videovälitteinen luento ei ole jatkossa toivottavaa.

Kokonaisuudessaan kuitenkin käytännönjärjestelyt onnistuivat keskiarvojen perusteella, ruokailuja lukuun ottamatta, melko hyvin.

Käytännön järjestelyt Keskiarvo (1-5)
Ilmoittautuminen 4,4
Tekniset ja käytännön järjestelyt Vaasan yliopistolla 3,8
Aikataulut 4,1
Juonnot ja juontaja 3,9
Info- ja asiakaspalvelu päivillä 4,0
Näyttely 3,7
Ruokailut 2,4
Iltatilaisuus 5.10. Tropiclandiassa 3,9

Entä jatkossa?

Valtakunnalliset koulutuspäivät tarvitsevat tapahtumapaikakseen riittävän suuret tilat.  Tämä ei suinkaan tarkoita pienempien jäsenkuntiemme sivuuttamista. Suurien päivien rinnalla, ensi vuonna kolmatta kertaa järjestettävät pienemmät vuosittaiset koulutuspäivämme, Kesäpäivät, tulevat kiertämään pienemmissä kunnissa. Viime kesänä oltiin Mikkelissä – ensi kerralla emme tiedä missä, mutta sitä parhaillaan kartoitamme. Valtakunnallisia lastensuojelupäiviä puolestaan vietetään ensi vuonna Finlandia-talossa, Helsingissä.

Myös näyttelytapahtuman rooli osana koulutuspäiviämme on vuosi vuodelta vahvistunut, tulijoita on enemmän kuin voimme ottaa. Finlandia-talossa pystymme panostamaan näyttelytoimintaan huomioimalla entistä enemmän näytteilleasettajien toiveita.

Koulutuspäivien sisältö – miten vastasi odotuksia?

”Eri kantilta ja monenlaisia – niin tieteellistä faktaa kuin arkielämän sydämestä”
”Anti oli heppoinen”
”Selviytyjät-ryhmän esille tuonti oli ehdottomasti parasta antia! Samoin Ikuisesti sinun -dokumenttielokuvan näyttäminen oli hieno ajatus, joka toi esiin lastensuojelun arkipäivän hyvin konkreettisella ja kertovalla tavalla.”

Sisällöllistä antia tarkasteltaessa keskiarvojen kautta pääluennot saivat kohtalaisen tai hyvän arvosanan. Myös lähes kaikki teemaseminaarit ja alaseminaarit saivat kohtalaisen tai hyvän arvion, muutama erinomaisenkin.

Koulutuspäivien sisältö
 – Pääluennot yleisesti
Keskiarvo (1-5)
ajankohtaisuus 4,0
sovellettavuus työhön 3,3
hyöty työn tai itsensä kehittämisen kannalta 3,5

 

 

 

Avoimen palautteen mukaan kuitenkin suhtautuminen koulutuksen sisällölliseen antiin oli jokseenkin kahtiajakautunut. Noin puolet avoimen palautteen vastaajista koki, että koulutuksesta saatu tieto oli tarkoituksenmukaista ja monipuolista, sekä antoi eväitä käytännön työhön, kun taas toinen puoli piti sisällöllistä antia ohuena ja luentojen tasoa varsin epätasaisena.

Selkeät nostot palautteessa oli Nuorten foorumin terveiset ja Uskomme Sinuun – Usko Sinäkin kirjasen julkaisu  sekä dokumenttielokuva Ikuisesti Sinun, jotka olivat koskettavia. Näiden lisäksi erityiskiitosta osallistujilta saivat Heikki Hiilamon, Lotta Hämeen-Anttilan sekä Miia Pitkäsen puheenvuorot sekä sijoitetun läheisen Hanna Kauppilan kokemuspuheenvuoro. Kaikki saatavilla olevat luentojen PowerPoint esitykset löytyvät sivuiltamme pdf-muodossa.

Palautteessa korostettiin myös sitä, että koulutuspäivillä on suuri merkitys säännöllisenä alan toimijat kokoavana foorumina ja arjen hengähdystaukona.

Jotain vanhaa, jotain uuttaa..

”Mainio seinä vastaa kun sille huudetaan”
”hyvä keksintö kännykkäkansalle”
”Ihmiset olivat varmaan vain niin hämmentyneitä tällaisesta oivalluksesta, joten eivät osanneet vielä hyödyntää sitä tarpeeksi”

Kysyimme palautteessa lisäksi muutamia kysymyksiä uusista sovelluksista, joita meillä tänä vuonna oli käytössä, ennen päiviä Facebook-sivut ja päivien aikana viestiseinä. Sijaishuollon Facebook-sivuja seurasi noin 10 % osallistujista.

Viestiseinä puolestaan sai varsin myötämielisen ja kannustavan vastaanoton. Vaikka 74 % osallistujista ei itse käyttänyt viestiseinää päivien aikana, kuitenkin 92 % toivoo viestiseinää myös seuraaville koulutuspäivillemme. Ideaa piti mainiona ja toimivana suurin osa, vaikkakin useassa vastauksessa tuotiin myös esiin, että viestiseinää ei vielä osattu hyödyntää riittävästi. Viestien käsittelyyn ei ollut varattu riittävästi aikaa. Myös reaaliaikaisuutta ja maksuttomuutta toivottiin. Jokunen harmitteli palautteessaan sitä, että kaikkia viestejä ei julkaistu tai ehditty käsitellä. Kaikki viestit ja äänestykset ovat kootusti nähtävillä verkkosivuillamme.

Mistä on siis hyvät koulutuspäivät tehty?

Arjen työnteon katkaisijoina koulutuspäivien merkitys on varsin suuri. Paitsi tiedollisella tehtävällään myös virkistävällä ja sosiaalisella tarkoituksellaan.  Kokonaisuus muodostuu toimivista tiloista, hyvästä ruoasta ja sujuvista käytännönjärjestelyistä, monipuolisesta innostavasta arkityöhön eväitä antavasta sisällöstä sekä lämminhenkisistä kohtaamisista, verkostoitumisesta.

Kysyimme palautteessa myös toiveita tulevaan.  Ensi vuonna Helsingissä halutaan kuulla edelleen mm. tuoreista tutkimustuloksista, lastensuojelulain muutoksista ja niiden toteutumisesta sekä kansainvälisistä kokemuksista. Edelleen osallisuudesta, lasten ja nuorten äänellä, perheiden äänellä, sosiaalityöntekijöiden äänellä. Lisäksi toivotaan puheenvuoroja arjen peruselementtien kuntouttavista vaikutuksista. Ilosta ja onnistumisesta. Tunteista lastensuojelussa. Ja kuten historialliselta 75-vuotisjuhlavuodelta sopii odottaakin, toivotaan katsetta menneisyyteen, visiointia tulevaisuuteen, ja pysähtymistä ajankuvaan ja ilmiöihin.

Lastensuojelupäivien 2012 sisällön tulee olla harkittu, punaisella langalla kiedottu, otsikoinnin houkutteleva ja puhujavalinnat onnistuneita. Päivien rakenne on tiivis, mutta vaihteleva. Luovat uudet näkökulmat ja toimintatavat rikkovat perinteistä luentokaavaa. Reippaasti asiaa, rutkasti ajateltavaa, ripaus heittäytymistä.

Tämä on ensi vuoden tavoite Finlandia-talolla!

*sitaateissa olevat lauseet ovat poimintoja palautteesta

Senja Liikonen
Ohjelmakoordinaattori

Ps. Lastensuojelun Keskusliitto on liittynyt Facebookiin ja Twitteriin.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *