Siirry sisältöön

Perhekeskukset luovat tulevaisuutta

Lopetin edellisen perhekeskusaiheisen blogini kutakuinkin näin: ”Perhekeskukset ovat tulevaisuutta. Eri toimijoiden järkevä yhteistyö lapsiperheiden hyväksi tuo, näkemykseni mukaan, yllättäviä ja kaivattuja resursseja ”.

Tuosta pohdinnasta on aikaa pari vuotta. Mitä on tässä välissä tapahtunut? Miksen ole tuottanut aivoituksiani kirjoitusten muotoon aiemmin? Syitä löytyy monia ja nyt on hyvä paikka kertoa mitä perhekeskukselle ja yhteistyölle kuuluu.

Perhekeskustoiminnan kehittäminen on ollut yhtenä Lasten Kaste-ohjelman kärkenä vuosina 2012–2015 ja aktiivisesta koordinoinnista on vastannut THL, kiitos Arja ja Marjatta. Ja kiitos erityisesti siksi, että myös järjestöt ovat otettu mukaan kehittämistyöhön.

Kehittämistyötä on viety eteenpäin kolmella tavalla: oppimisverkostossa, kumppanuusverkostossa (järjestöt ja seurakunnat) ja ammattikorkeakouluverkostossa. Itse olen innokkaasti osallistunut kahteen ensimmäiseen.

Mitä olemme sitten saaneet aikaan? Lasten Kaste -ohjelman hankkeet eri puolilla Suomea ovat kehittäneet paikallisia perhekeskustoimintoja.

Niistä saa lisätietoa marraskuun alun loppuseminaarissa Tampereella. Oppimisverkostossa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimijat ovat yhdessä pohtineet mm. perhekeskustoiminnan tarvetta jäsentää lapsiperheiden palvelujen, tuen ja toiminnan kohtaamattomuutta.

Haasteena nähdään palvelujen pirstaleisuus, palvelukulttuurin ongelmat ja se, ettei perheiden erilaisiin avuntarpeisiin pystytä vastaamaan.

Perhekeskukset hallituksen kärkihankkeita

Näiden haasteiden pohjalta syntyy toimintasuunnitelma perhekeskustoiminnan kehittämiseksi Suomessa laajemmin. Ja suunnitelman toteuttaminenkin on mahdollista, sillä matalan kynnyksen perhekeskukset ovat yksi maamme hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden alueen kärkihankkeista.

Järjestöt ja seurakunnat ovat omassa verkostossaan kartoittaneet sitä, mitä perhekeskustoiminnan perusta on, mikä on perhekeskuksen lupaus perheelle? Vastauksen voi tiivistää neljään sanaan: Saavutettavuus, sosiaalisuus, osallisuus ja asiantuntemus.

Perhekeskus on kaikille avoin ja ajallisestikin tavoitettavissa eri elämäntilanteissa oleville perheille. Myös eri toimijoiden tietoisuus toistensa tarjoamista palveluista ja toiminnoista on yksi osa saavutettavuutta.

Sosiaalisuus sisältää ajatuksen siitä, että kun perhe tulee perhekeskukseen, se tulee kohdatuksi. Vanhemmat ja lapset löytävät vertaisia. Perhekeskuksen toiminta perustuu lasten ja vanhempien tarpeille ja toiveille.

Perheet ovat itse myös toimijoina perhekeskuksessa. Perhekeskus mahdollistaa myös vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia. Perhekeskuksessa on aina myös eri alojen ammattilaisia tukemassa perheitä.

Kaikki järjestöt mukaan!

Järjestöt ja seurakunnat ovat koonneet myös erilaisia toiminnan sisältöjä, joita perhekeskuksissa voisi toteuttaa. Tuki- ja toimintapaletista löytyy niin perhekohtaista kuin ryhmämuotoista tukea, mutta myös runsaasti ”sähköistä” tukea internetin kautta.

Järjestöistä on verkostossa ollut mukana Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Ensi- ja turvakotien liitto, Väestöliitto, Marttaliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Mutta se ei riitä, nyt tarvitaan kaikki järjestöt mukaan luomaan lapsille ja lapsiperheille tulevaisuutta. Siihen on mahdollisuus 8.10 Yhdessä lapsen parhaaksi -seminaarissa Helsingin Messukeskuksessa. Käymme siellä läpi tähän asti tehtyä ja suunnittelemme yhdessä tulevaa.

On tärkeää että, järjestöt laajalla rintamalla ovat mukana perhekeskuksissa. Meillä on osaamista, näkemystä ja me tuomme perheet toiminnan keskiöön.

Ulla Lindqvist

Ulla Lindqvist

Hankepäällikkö

Ulla on kehittäjäihminen, jolle ihmisten hyvinvointi ja näkeminen niin bussissa kuin työpaikalla on tärkeää. Työssään Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen hankepäällikkönä hän voi edistää lasten, perheiden ja järjestöjen asiaa. Ulla työskentelee myös Lapset SIB -hankkeen hankepäällikkönä. Hänen mottonsa on ”rock´n roll”.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Kommentointi on suljettu tälle artikkelille.