Siirry sisältöön

Sää tuut porrii, sut laitetaa pärekorrii ja veretää pitki porin torrii…

Nyt ei oltu torilla eikä edes jäähallilla vaan lasten suojelun kesäpäivillä kuulemassa ja keskustelemassa siitä, miten perheitä voitaisiin tukea heidän arjessaan. Reilun parin sadan osallistujan joukossa oli niin käytännön työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa tekeviä kuin alan tutkijoita ja kouluttajia. Konkreettisia tukikeinoja oli esillä paljon: perhekeskustoiminta, Marttaliiton kotitalousneuvonta, kasvatuskumppanuus koulun ja kodin sekä koulun ja sosiaalitoimen välillä, työn ja perheen yhteensovittaminen, isovanhempien tuki, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme. Päivillä oli mahdollista tutustua myös erityisesti yläkouluikäisille nuorille suunnattuun ääni- ja mielikuvaseikkailuun, Camera Obscuraan, jossa teemana oli vanhempien ero.

Tiistaina Lastensuojelun Keskusliitto otti kantaa siihen miten Suomessa puututaan lapsiköyhyyteen: Eurooppa 2020 -strategian Suomen kansallisessa ohjelmassa 2013 ei esitetä tarpeeksi konkreettisia tavoitteita lapsiköyhyyden poistamiseksi ja sen seurausten eliminoimiseksi. Lapsiköyhyys täällä pohjolassa ei ole elämän perusedellytysten puuttumista vaan enemminkin suhteellista, kuten ulkopuolelle jäämistä ja syrjäytymistä. Syrjäytyminen on aina inhimillinen tragedia mutta myös yhteiskunnalle taloudellisesti erittäin kallista.

Konkreettisia keinoja syrjäytymisen ehkäisyssä voivat olla esimerkiksi koulujen, sosiaalitoimen ja järjestöjen yhteistyö, jolla taataan kaikkien lasten mukanaolo niin koulutuksessa, harrastuksissa ja esimerkiksi koulujen retkissä. Toiminta tulee organisoida siten, että se ei jätä vähävaraisemmista perheistä tulevia lapsia ulkopuolelle. Isovanhemmuutta käsitelleessä alaseminaarissa saatiinkin tästä hyvä esimerkki. Porin seudun isovanhemmat ry järjestää harrastus- ja retkitoimintaa lapsille ja lapsiperheille. Osallistuminen ei yleensä maksa mitään ja jos joskus maksaa, osallistumismaksu voidaan tilanteen niin vaatiessa unohtaa.

Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen toi konkreettisia esimerkkejä keskusteluun ehkäisevän työn kustannustehokkuudesta. Hän esitteli erilaisia vaihtoehtoisia palvelupolkuja, joiden kustannukset on kerätty kuntien, tutkimuslaitosten ja eri alan asiantuntijoiden tiedoista. Koko selvitys löytyy täältä.

Tiistaina julkaistu oikeusministeriön raportti 8-vuotiaan Eerikan kuolemaan johtaneista tapahtumista totesi, että yhteistyötä eri toimijoiden välillä on parannettava. Yhteistyön merkitystä painotti myös tiistaina kesäpäivillä puhunut dosentti Matti Rimpelä. Hän kuvaili eri ammattiryhmiä heimoiksi, jotka tarkasti huolehtivat omista reviireistään ja oikeuksistaan mutta yhteistyö jää puutteelliseksi. Tämä on iso haaste aina palvelujärjestelmän kehittämisestä yksittäisten työntekijöiden toimintatapoihin.

Merellinen ja vieraanvarainen Pori tarjosi hyvät puitteet lasten suojelun kesäpäivillä käydylle keskustelulle perheen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Ja keskustelu varmasti jatkuu.

Erityisasiantuntija Susanna Hoikkala ja viestintäpäällikkö Maija Andersson

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *