Siirry sisältöön

Suojelun ja osallisuuden välimaastossa

Terveiset YK:n Geneven toimistosta. Lapsen oikeuksien sopimusta valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea järjesti 12.9.2014 yleisen keskustelupäivän Day of General Discussion. Aiheena olivat lapsen oikeudet digitaalisessa mediassa.

Komitean keskustelutilaisuuksien tavoitteena on syventää tietämystä ja ymmärrystä lapsen oikeuksien sopimuksen oikeuksista. Keskustelutilaisuuksia on järjestetty vuodesta 1992 yhteensä 21 kertaa.

Tilaisuuteen valitaan edustajia sopimusvaltioiden valtionhallinnosta, järjestöistä, kansainvälisistä ja kansallisista ihmisoikeusinstituutioista ja sinne osallistuu myös yksittäisiä käsiteltävän aiheen asiantuntijoita sekä lapsia kokemusasiantuntijoina.

Tämän vuoden keskustelupäivän tavoitteena oli saavuttaa syvempää ymmärrystä siitä, mitä sosiaalinen media lasten elämässä tarkoittaa ja myös siitä, mitä informaatio- ja kommunikaatioteknologioilla on tarjota, jotta digitaalisen median edut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien lasten ulottuvilla.

Useissa puheenvuoroissa korostettiin ICT:n merkitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia niille lapsille, joilla on jokin elämäänsä vaikuttava vamma.

We need to protect children from internet without reducing the advantages they can take from it

Keskusteluissa tuotiin selkeästi esille, että lapsilla on oikeus sekä osallistumiseen mutta samalla myös suojeluun digitaalisen median vaaroilta ja haitoilta. ICT:n hyötyjen ja haittojen punninta oli päivän yksi olennaisimmista kysymyksistä.

Digitaalisen median ongelmina nousivat esille mm. kiusaaminen sosiaalisessa mediassa, internetin mukanaan tuomat riskit lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, grooming internetissä sekä lapsille sopimattomat sisällöt digitaalisessa mediassa.

Myös lapsille suunnattu runsas mainonta internetissä puhututti osallistujia.

Useissa puheenvuoroissa tuotiin esille, että digitaalisella medialla on paljon annettavaa koulunkäynnille ja opiskelulle. Internet on tuonut uusia näkymiä oppimiseen etenkin niissä valtioissa, joissa lasten koulutus ei tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti toteudu vielä tänäkään päivänä.

Lapsen oikeuksien komitea tulee työstämään varsinaiset suosituksensa muutamasta keskeisestä aihealueesta, jotka liittyivät digitaalisen median yhdenvertaiseen saavutettavuuteen, lasten suojeluun digitaalisen median haittavaikutuksilta sekä digitaaliseen lukutaitoon, joka on ensiarvoisen tärkeää mutta tarvitsee rinnalleen myös sosiaalista lukutaitoa.

Erityisesti painotettiin lasten omaa osallistumista digitaalisen median käytäntöjen kehittämiseen ja luomiseen, kuten komitean puheenjohtaja Kirsten Sandberg omassa instagram-viestissään esitti.

Lasten arkaluonteisten tietojen jakaminen verkossa

Keskusliitto toi komitean keskustelupäivässä esille lasten verkkoidentiteettiin ja sen luomiseen liittyvät ongelmakohdat. Viime aikoina on keskusteltu runsaasti siitä, onko vanhemmilla oikeutta laittaa lastensa kuvia ja tietoja julkisuuteen verkon välityksellä. Erityisesti on mietityttänyt lasten arkaluonteisten tietojen jakaminen verkossa.

Yksityisyyden ja julkisuuden raja on hämärtynyt sosiaalisen median käytön arkipäiväistymisen myötä. Kuvien laittaminen verkkoon on entistä helpompaa ja verkkokeskusteluissa saatetaan paljastaa joko itsestään tai lähimmäisistään hyvinkin henkilökohtaisia tietoja.

Asiaa on pohdittu myös esim. Norjassa, jossa ilmiö näyttäytyy samansuuntaisena kuin Suomessa.

Lapsen oikeuksien kannalta olisi kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään, miten kaikkien nähtävillä olevat yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat tiedot vaikuttavat lapsen elämään.

Osaavatko aikuiset tulkita oikein, mikä on lapsille ja nuorille kiusallista tietoa kaveripiirissä, koulussa tai harrastuksissa? Tai kykenevätkö aikuiset ennakoimaan, millaista merkitystä on esimerkiksi lapsen sairauteen tai terveydentilaan liittyvän tiedon julkistamisella vaikkapa lapsen myöhemmän opiskelun tai työuran kannalta?

Kysymys on lasten mahdollisuudesta luoda oma virtuaalinen identiteettinsä.

Lastensuojelun Keskusliitossa tätä aihetta pohditaan tämän syksyn aikana. Tarkoituksena on löytää rajoja ja rakenteita lapsen yksityisyyden suojaamiselle.

Mitä mieltä sinä olet? Missä kulkee raja lasten asioiden raportoimiselle verkossa? Keskustele aiheesta Twitterissä tunnisteella #lapsenoikeudet #verkkoidentiteetti

Katso myös:

Day of General Discussion written contributions

#DGD2014 https://twitter.com/hashtag/dgd2014

Child Rights Connect http://www.childrightsconnect.org/connect-with-the-un-2/committee-on-the-rights-of-the-child/days-of-general-discussion/

Erityisasiantuntija Kirsi Pollari ja tiedottaja Hanna-Mari Savolainen

Kirsi Pollari

Erityisasiantuntija

Kirsi on lakimies ja toimii erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hänen tehtäväalueensa on lapsen oikeudet. Erityisesti hän on perehtynyt vammaisten lasten oikeuksiin ja lasten terveydenhuoltoon liittyviin kysymyksiin.

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *