Siirry sisältöön

Uuden toimintavuoden käynnistyessä

Lastensuojelun Keskusliiton uusi toimintavuosi on aluillaan. Lastensuojelun Keskusliiton tärkeimpiä tehtäviä on ajaa lapsen etua vaikuttamalla lasten ja perheiden asemaa koskevaan yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon.

Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisissä asiakastapauksissa keskusliitolla ei ole olemassa minkäänlaista toimivaltaa, eikä keskusliitto myöskään pysty tai pyri vaikuttamaan yksittäisten asiakastapausten ratkaisuihin.

Keskusliiton työ keskittyy vaikuttamistyöhön, eri toimijoiden osaamisen vahvistamiseen, kehittämistyöhön, verkostoimiseen, lapsen oikeuksiin liittyvään yhteistyöhön sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Myös tiedon välittämisen tehtävillä on merkittävä rooli keskusliiton toiminnassa.

Ajantasainen tieto välittyy jäsenillemme ja muille yhteistyökumppaneille mm. suosittujen uutiskirjeiden kautta, jäsentiedotteiden avulla sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän avulla Laajemmalle kohdejoukolle maalaillaan lasten ja perheiden elämän arkea ja sen haasteita keskusliiton toimittamassa Lapsen Maailma- lehdessä.

Eduskuntavaalit lähestyvät

Vaikuttamistyön keskiössä on tulevana toimintavuonna kansallisella tasolla eduskuntavaalit, joihin liittyen keskusliitto on julkaissut oman vaaliohjelmansa. Vaaliohjelmaan on koottu niitä keskeisiä asioita, joiden edistämistä tai uudistamista keskusliitto pitää tärkeänä seuraavan hallituskauden aikana.

Eduskuntavaalien jälkeen on aika suunnata katse jo kuntavaaleihin. Lastensuojelun toimeenpano on Suomessa kuntien vastuulla ja mm. kuntien hyvin erilaiset tavat toimia, erilaiset mahdollisuudet resurssoida lasten ja perheiden palveluihin sekä erilaiset palvelujen tuottamistavat aiheuttavat merkittävää eriarvoisuutta lapsille ja perheille riippuen siitä, missä lapset ja perheet asuvat.

Palvelujen laatu, ennustettavuus ja vaikuttavuus ovatkin tärkeitä näkökulmia sekä eduskuntavaaleissa että kuntavaaleissa.

Eurooppalaista yhteistyötä

Kansallisen tason vaikuttamistyön lisäksi keskusliitto osallistuu myös kansainväliseen vaikuttamistyöhön. Kansainvälinen vaikuttamistyö toteutuu pitkälti eurooppalaisten yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä.

Merkittävin eurooppalainen yhteistyötaho on EU:n rahoittama Eurochild, jonka kanssa yhteistyössä edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Euroopassa.

Eurooppalaisessa vaikuttamistyössä keskiössä ovat tavoitteet siitä, että lastensuojelulaitokset lakkautettaisiin ja samalla kohdennettaisiin tukea suoraan perheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi vaikuttamistyön agendalla ovat lapsen osallisuuteen ja lapsiköyhyyteen liittyvät kysymykset.

Koulutusta ja selvityksiä

Osaamisen vahvistamisen tiimoilta keskusliitto järjestää vuosittaiset koulutuspäivät, tänä vuonna sijaishuollon päivät Lahdessa. Päivien teemaksi on muotoutumassa hyvän sijoituksen kriteerit.

Joka kolmas vuosi järjestettävät pohjoismaiset lastensuojelupäivät pidetään tänä vuonna Turussa teemalla lapsen etu Pohjoismaisesta näkökulmasta.

Keskusliitolle on myös tarjoutunut mahdollisuus järjestää lastensuojelun kesäpäivät Oulussa. Oulun päivien suunnittelu on koonnut kattavasti järjestelyihin mukaan alueen asiantuntijat.

Tammikuussa julkaistaan myös selvitys nuorten näkökulmista perheiden jälleenyhdistämiseen. Tammikuussa pyritään myös käynnistämään selvitys lapsen yksityisyyden suojaan verkossa liittyvistä näkökohdista.

Kehittämistyö etenee

Keskusliiton kehittämistyö rakentuu tulevana toimintavuonna pitkälti Emma ja Elias -koordinaatiohankkeen ympärille. Emma ja Elias -hanke jatkaa aktiivista ja innovatiivista yhdessä tekemistä olleessaan ohjelmakauden puolessa välissä. Lapsen oikeuksien, lapsi -ja perhepoliittisten kysymysten esillä pitäminen sekä monenlainen yhteistyö uusien ja vakiintuneiden kumppaneiden kanssa kuuluvat tulevaan toimintavuoteen.

Yhteistyötä tarvitaan eikä vanhempien kokemuksia saa sivuttaa

Keskusliiton toiminta rakentuu ennen kaikkea jäsenyhteisöjen esiin tuomien tarpeiden pohjalta. Jäsenyhteisöjen asiantuntemus auttaa keskusliittoa kohdentamaan omaa toimintaansa tärkeisiin ja oikeisiin asioihin.

Tarvitsemme kuitenkin ilman muuta myös muiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.  Omaa ajattelua on laajennettava ja utelias mieli säilytettävä, jotta työtä voidaan tehdä sen eteen, että lapsen oikeudet toteutuisivat entistä paremmin.

Vaikka keskusliitto ei pysty vaikuttamaan yksittäisiin asiakastapauksiin, ovat kansalaisyhteydenotot nostaneet esiin niitä olennaisia asioita, joihin keskusliiton odotetaan toiminnassaan puuttuvan.  Viime vuoden kansalaisyhteydenottojen perusteella nämä asiat liittyvät ennen muuta lastensuojeluun sekä huolto- ja tapaamisriitoihin kiinnittyvään säätelyyn ja palveluihin.

Lasten ja vanhempien kokemuksia ei sovi sivuuttaa missään kohden vaikuttamistyötä.

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

Hanna Heinonen

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja

Hanna on Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *