Siirry sisältöön

Varhaiskasvatus ehkäisevän lastensuojelun toteuttajana

(kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomien Lukijalta-palstalla 3.9.2016)

Lehden palstalla on käyty keskustelua siitä, onko varhaiskasvatus ehkäisevää lastensuojelua. Marja-Kaarina Koskinen (25.8) totesi, että varhaiskasvatuksen määritteleminen ehkäiseväksi lastensuojeluksi voi olla loukkaavaa joitain vanhempia kohtaan, koska kaikki lapset eivät ole ehkäisevän lastensuojelun tarpeessa. Jotta kirjoituksesta ei tulisi virheellistä kuvaa, on syytä täsmentää ehkäisevän lastensuojelun käsitettä. Lastensuojelulaissa todetaan, että ehkäisevä lastensuojelu on luonteeltaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää ja sitä järjestetään silloin kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Lähtökohtana on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Ehkäisevällä lastensuojelulla tarkoitetaan siis sitä tukea, jota annetaan peruspalveluissa, kuten varhaiskasvatuksessa. Laadukkaat, kaikille tarjottavat, universaalit palvelut tukevat niin lasta kuin vanhemmuutta ja arkea eri tilanteissa.

Toteuttaessaan omaa perustehtäväänsä, varhaiskasvatus toimii jo lähtökohtaisesti ehkäisevänä lastensuojeluna

Edellä mainitut ehkäisevän lastensuojelun periaatteet on nostettu vahvasti esiin myös varhaiskasvatuslaissa kuvatuissa varhaiskasvatuksen tavoitteissa. Tästä näkökulmasta varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun päämäärä, eli lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, on sama. Toteuttaessaan omaa perustehtäväänsä, varhaiskasvatus toimii jo lähtökohtaisesti ehkäisevänä lastensuojeluna. Laadukas varhaiskasvatus antaa kaikille lapsille taitoja ja valmiuksia, joiden avulla he voivat hyödyntää ja saavuttaa täydet mahdollisuutensa Read More Here. Toisaalta keskeinen osa varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevää roolia on tunnistaa lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tuen tarpeet mahdollisimman varhain sekä turvata lapselle hänen tarvitsemansa tuki, tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Myös perheen merkitys lapsen hyvinvoinnin kannalta on keskeinen ja varhaiskasvatuksen tuki vanhemmuuteen on monin tavoin arvokasta.

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija

Kaisu toimii keskusliitossa erityisasiantuntijana varhaiskasvatuksen ja ehkäisevän työn kysymyksissä. Lisäksi Kaisu tekee vaikuttamistyötä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvien kysymysten parissa.

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Kommentointi on suljettu tälle artikkelille.