Siirry sisältöön

Venäjä lisää ponnisteluja tupakoinnin vähentämiseksi

Käry käy

Tupakointi on Venäjällä hyvin laajamittainen ilmiö. Maailman terveysjärjestön WHO:n vuonna 2010 julkaiseman GATS-tutkimuksen (Global Adult Tobacco Survey) mukaan 60 % 15 vuotta täyttäneistä miehistä ja 22 % naisista tupakoi. Tupakoivia aikuisia on kaikkiaan 43,9 miljoonaa, so. lähes 40 % maan väestöstä.

Nuorten keskuudessa tupakointi on yleistä. 17 % tupakoivista aikuisista aloittaa tupakoinnin alle 15-vuotiaana. 15-18-vuotiaista neljännes ja 19-24 -vuotiaista jo noin puolet tupakoi. Tupakoivista naisista 40 % jatkaa tupakointia raskauden aikana.

WHO:n arvion mukaan Venäjällä kuolee vuosittain noin 400’000 30 vuotta täyttänyttä henkilöä tupakointiin liittyvistä syistä. Venäjän terveys- ja sosiaalisen kehityksen ministeriön  ehkäisevän lääketieteen tutkimuskeskus puolestaan arvioi, että 40 % 30-59-vuotiaiden miesten ja lähes 20 % vastaavan ikäisten naisten kuolemantapauksista liittyy tupakanpolttoon. Saman tutkimuslaitoksen mukaan tupakoinnin aiheuttama ennenaikainen kuolema lyhentää työikäisten miesten elinikää arviolta 9 ja naisten 5,6 vuodella. Miesten elinajanodote on 64 vuotta ja naisten 75,6 vuotta. Suomessa vastaavat luvut ovat 77,2 ja 83,5.

Tupakoinnin seurausvaikutuksia koskevien lukujen vyörytystä voisi jatkaa pitkään. Niiden yhteinen viesti kiteytettynä on, että tupakoinnin vähentämisellä on painavat lääketieteelliset, demografiset ja sosioekonomiset perusteet.

Tupakoinnin torjunnan etappeja

Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävät pyrkimykset eivät toki ole uusi asia Venäjällä. Yksi askel tähän suuntaan oli vuonna 2001 hyväksytty laki tupakoinnin rajoittamisesta. Keskeisen tärkeänä pontimena tupakoinninvastaisen työn voimistamiselle on ollut WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus, johon Venäjä liittyi huhtikuussa 2008.

Puitesopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi Venäjän hallitus hyväksyi syyskuussa 2010 valtion tupakoinnin torjuntaa koskevan konseptin vuosille 2010-2015. Tavoitteeksi siinä on asetettu mm. tupakoinnin vähentäminen 10-15 %, lasten ja nuorten sekä raskaana olevien naisten tupakoinnin kieltäminen, tupakan savulle altistuvien määrän puolittaminen sekä väestön tietoisuuden lisääminen tupakanpolton terveysvaaroista.

Konseptin mukaan tupakoinnin yleisyyttä selittävät tupakkatuotteiden verotuksen ja hintojen alhaisuus, tupakan aktiivinen mainonta sekä riittämätön ehkäisevä työ ja lääketieteellinen apu tupakoinnista luopumiseksi.

1.6.2013 Venäjällä astuu voimaan uusi tupakkalaki – laki kansalaisten terveyden suojelusta ympäristön tupakansavulta ja tupakanpolton vaikutuksilta. Kieltojen ja rajoitusten piiriin kuuluvat myös tupakkatuotteita jäljittelevät tuotteet kuten sähkötupakat.

Laki on edeltäjäänsä olennaisesti laajempi ja tiukempi. Liittovaltiosubjekteilla on oikeus säätää federaation lakia tiukempia tupakointia koskevia määräyksiä.

Uuden lain ja muiden siihen liittyvien säännösten avulla tupakoinnin vähentämiseen käydään laajalla rintamalla: lisäämällä tupakoinnin kieltävien ympäristöjen määrää, rajoittamalla tupakan saatavuutta ja markkinointia, korottamalla tupakkatuotteiden hintoja jne.

Tupakointirajoitukset

Nykyisin voimassa olevan lain mukaan tupakointi on ollut kiellettyä mm. (sisä)työpaikoilla, julkisessa liikenteessä, alle kolme tuntia kestävillä lennoilla, katetuissa liikuntatiloissa (urheilusalit, uimahallit, stadionit jne.), terveydenhuollon ja kulttuurilaitoksissa, oppilaitosten tiloissa ja niiden alueilla sekä julkisen vallan rakennuksissa ja tiloissa (lukuun ottamatta erityisiä tupakointiin varattuja paikkoja). Tupakkatuotteissa on täytynyt olla tupakoinnin haitallisuudesta varoittava teksti.

1.6.2013 alkaen tupakointi kielletään mm. lento-, rautatie- ja bussiasemilla sekä satamissa, lasten leikkikentillä, uimarannoilla, huoltoasemilla, kerrostalojen hisseissä ja yhteisissä tiloissa kuten porraskäytävissä. 1.6.2014 alkaen tupakointi on kielletty lisäksi baareissa, kahviloissa ja ravintoloissa sekä hotelleissa, leirintä-alueilla, kauppahalleissa, lähijunien laitureilla sekä kaukojunissa ja lennoilla niiden kestosta riippumatta.

Omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön päätöksellä tupakointi voidaan kuitenkin sallia sille osoitetulla alueella ulkona tai erityisessä ilmastoinnilla varustetussa tupakointitilassa merialuksissa ja kerrostaloissa.

Jo nykyisin tupakan myynti alle 18-vuotiaille on kielletty. Uudessa laissa myös itse tupakanpoltto kielletään lapsilta. Lapsille ei saa ostaa tai välittää tupakkaa eikä tupakanpolttoa saa heille ehdottaa tai heiltä vaatia.

Piiput piiloon

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntikieltoa koskevien paikkojen luetteloa laajennetaan. Niihin lukeutuvat lento-, rautatie-, bussi- ja metroasemat, satamat, hotellit jne. Poikkeuksen muodostavat verovapaat kaupat. Myös kioskimyynti kielletään lukuun ottamatta asutuskeskuksia, joissa kauppoja ei ole. Tupakka-automaatteja ei enää sallita.

Sallituissa myyntipaikoissa tupakkatuotteet eivät saa olla näkyvillä. Asiakas saa pyydettäessä myyjältä liikkeessä olevien tupakkatuotteiden (hinta)luettelon.

Jo nykyisin tupakkatuotteiden mainontakielto on varsin laaja-alainen. Vuonna 2006 hyväksytyssä mainontaa koskevassa laissa on varsin pitkä luettelo paikoista, joissa tupakan mainonta on kielletty, sekä tarkat ehdot jotka sallitun mainonnan tulee täyttää. Uusi tupakkalaki menee radikaalisti pitemmälle kieltämällä tupakan mainonnan kokonaan 1.6.2013 alkaen.

Tupakanpolttoa tai myyntiä ei saa edistää ilmaisjakelun tai alennusmyynnin avulla eikä tupakkabrändejä ei saa laittaa tupakkatuotteisiin liittymättömiin tuotteisiin kuten sytkäreihin tai T-paitoihin. Tupakkafirmojen harjoittama erilaisten kulttuuri-, liikunta- ja urheilu-, opetus- ja terveysalan jne. tapahtumien ja näiden alojen järjestöjen sponsorointi kielletään.

Lisäksi tupakkatuotteet ja tupakanpoltto eivät saa olla esillä uusissa audiovisuaalisissa teoksissa kuten televisiosarjoissa, elokuvissa tai teatteriesityksissä, paitsi milloin sille on ”taiteelliset perusteet” aikuisille tarkoitetuissa teoksissa.

Valistus ei tehoa?

Yhtenä tupakoinnin yleisyyttä selittäväksi tekijäksi on mainittu väestön tietämättömyys tupakanpolton vahingollisuudesta. GATS-tutkimuksen valossa tämä ei pidä paikkaansa, sillä sen mukaan yhdeksän kymmenestä aikuisesta tietää tupakoinnin aiheuttavan vakavia sairauksia.

Tiedotus ja valistus ovat kuitenkin tärkeä osa tupakanvastaista työtä myös tulevaisuudessa. Jo voimassa oleva laki velvoitti terveydenhuolto-, opetus- ja kulttuuriviranomaisia säännöllisesti tiedottamaan tupakanpolton vahingollisuudesta. Uudessa laissa valistustyön rintamaan liitetään terveydenhuolto-organisaatioiden ja oppilaitosten lisäksi myös perheet sekä työnantajat. Valtion ja kuntien elinten tulee tiedottaa väestölle tupakanpolton vahingollisuudesta muun muassa tiedotuskampanjoin. Myös internet valjastetaan tupakanvastaiseen työhön. Laki velvoittaa myös terveydenhuolto-organisaatioita tarjoamaan apuaan tupakoinnin lopettamiseen ja tupakoinnin seurausvaikutusten hoitoon.

Jos valistus ei tehoa, ehkä tupakkatuotteiden hintojen korottaminen sekä kieltojen ja rajoitusten noudattamatta jättämisestä seuraavat rangaistukset purevat paremmin? Näiden osalta asiat ovat valmisteltavana, mutta lopulliset päätökset ovat vielä tekemättä. Venäjän duuma hyväksyi toukokuun puolivälissä ensimmäisessä käsittelyssä lakiluonnoksen, jossa määritellään lain rikkomuksista määrättäviä sakkorangaistuksia. Esimerkiksi yleisillä paikoilla tupakoinnista kansalaiselle määrättävä sakko vaihtelee 1000-1500 ruplaa. Tupakan mainonnasta sekä myynnin edistämisestä juridinen henkilö joutuu pulittamaan 100’000-500’000 ruplaa.

Kansalaiset tukevat tietyin varauksin

Lain esitöissä arvioidaan, että lain sisältämien toimenpiteiden toteuttaminen kokonaisuudessaan mahdollistaa pitkällä tähtäimellä tupakoinnin vähentämisen 40-50 %, minkä seurauksena puolestaan tupakan aiheuttamia kuolemantapausten määrä  vähenee 150’000-200’00 henkilöllä vuodessa. Joten, mistään vähäpätöisistä asioista ja vaatimattomista tavoitteista ei Venäjän uudessa tupakkalaissa ole kyse.

Lain kolmannessa käsittelyssä duumassa vain yksi duuman jäsen äänesti tupakkalain hyväksymistä vastaan. Kyselytutkimusten tulosten valossa myös kansalaiset tukevat varsin laajasti tupakoinnin rajoittamista. Erityisen suurta kannatusta saavat tupakoinnin kieltäminen julkisilla paikoilla sekä tupakan mainonnan kieltäminen. Toisaalta monet niin tupakoivista kuin tupakoimattomistakin pitävät rajoituksia kohtuuttomina. Alle puolet kansalaisista uskoo lain vaikuttavuuteen tai siihen, että laki edistää tupakoinnista luopumista. Yksi lakia arvostelevista ryhmistä on kioskiyrittäjät, jotka eivät pidä oikeudenmukaisena tupakan myynnin rajoittamista pinta-alaltaan vähintään 50 m2 myymälöihin.

Erityisasiantuntija Martti Kemppainen

Kommentit

Tällä artikkelilla ei ole yhtään kommenttia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *