Siirry sisältöön

EN; Lausunto seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vastaisen suosituksen laatimisesta

(lausuntopyyntö HEL5956-14, 11.3.2009)

Keskusliitto katsoo, että suositusten laatiminen on sinänsä aiheellista. Suurin osa suosituksista koskee aikuisia eikä siten suoraan liity Lastensuojelun Keskusliiton toimialaan. Niiltä osin keskusliitto pidättäytyy kommentoimasta asiaa yksityiskohtaisemmin.

Keskusliitto on 3.12.2003 ottanut kantaa lasten asemaan rekisteröidyssä parisuhteessa ja kannattanut rekisteröidyssä parisuhteessa elävien mahdollisuutta perheen sisäiseen adoptioon. Liiton mielestä lapsella tulee kuitenkin olla oikeus saada tieto omasta alkuperästään. Kannanotossa keskusliitto korosti myös, että kaikissa päätöksissä tulee asiaa tarkastella ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta.

Keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että kommenttipyynnön liitteenä tulleen kokousmuistion englanninkielinen nimi viittaa syrjintään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella. Siinä ei rajata aihetta seksuaalivähemmistöön kuulumiseen.

Erolla on merkitystä sikäli, että muistiossa viitataan Yogyakartan periaatteisiin eräänä tehtävän työn lähtökohtana (Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity).

Yogyakartan 10. ja 18. periaate viittaavat julmaan kohteluun ja lääketieteellisiin toimenpiteisiin, jotka sukupuoli-identiteetin perusteella tehtävinä tuomitaan. 18. periaatteen mukaan ketään ei saa pakottaa minkäänlaiseen lääketieteelliseen toimenpiteeseen sukupuoli-identiteetin perusteella. Erityisesti periaatteiden A-kohta velvoittaa valtiot ryhtymään kaikkiin toimiin taatakseen täyden suojelun sellaisia haitallisia lääketieteellisiä käytäntöjä vastaan, jotka perustuvat kulttuurisiin tai muihin stereotypioihin.

Ympärileikkaus kohdistuneena sukupuolen perusteella vain toiseen sukupuoleen on tällainen haitallinen lääketieteellinen toimenpide, joka tulisi ottaa periaatteita laadittaessa huomioon. Miespuolinen seksuaali-identiteetti ei voi tehdä hyväksyttäväksi haitallisia lääketieteellisiä operaatioita. Lastensuojelun Keskusliitto onkin aiemmin ottanut kantaa poikien ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä ympärileikkauksia vastaan.

Keskusliitto ei ole ottanut aiemmin kantaa lapsille tehtäviin sukupuolielinten korjausleikkauksiin, kun lapsen sukupuoli-identiteetti on syntymästä lähtien epäselvä. Nämä toimenpiteet ovat luonteeltaan erilaisia rituaalisin ympärileikkauksiin verrattuna, koska rituaalisen ympärileikkauksen tavoitteena ei ole korjata mitään. Sukupuolen korjausleikkauksiin lapsille tehtynä liittyy monia kysymyksiä, joihin keskusliitolla ei ole mahdollisuutta ottaa perusteltua kantaa näin nopealla aikataululla. Yleisenä periaatteena kuitenkin tulisi olla, että jokainen ihminen saisi mahdollisimman pitkälle itse päättää omaan kehoonsa kohdistuvista toimenpiteistä.