Siirry sisältöön

Keskusliitto kannattaa lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan määräysten voimaansaattamista lailla

Sopimuksen voimaansaattaminen parantaa mahdollisuuksia torjua lapsiin kohdistuvia rikoksia.

Lastensuojelun keskusliiton lausunto ulkoasiainministeriölle HEL5956: YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksien lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietinnöstä.

Mietinnössä esitetään säädettäväksi laki, jolla YK:n valinnaisen pöytäkirjan määräykset tulisivat lakina voimaan Suomessa. Pöytäkirjassa kielletään lasten myynti, lapsiprostituutio ja lapsipornografia. Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa lain säätämistä ja sopimuksen voimaansaattamista Suomessa.

Sopimus ei edellytä lasten hyväksikäytön osalta muita lainsäädäntömuutoksia, lukuun niitä muutoksia, jotka ovat olleet jo tekeillä aiemmin.

Samansuuntaisia tavoitteita toteutetaan Hallituksen esityksellä 282/2010. Siinä esitetään tehtäviksi Euroopan neuvoston lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastan koskevan yleissopimuksen asettamat kriminalisointivelvoitteet ja muutenkin ehdotetaan säädöksiä täsmennettäväksi niin, että ne samalla vastaavat nyt käsillä olevan valinnaisen pöytäkirjan asettamia vaatimuksia. Euroopan neuvoston sopimus tulee Suomessa voimaan syksyllä 2011. Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausuntonsa oikeusministeriölle tästä esityksestä 25.8.2009 ja toi siinä esiin parannusehdotuksiaan, jotka ovat tulleetkin huomioonotetuksi.

Valinnaisessa pöytäkirjassa sopimuspuolilta edellytetään adoptiosuostumuksen asiattomin keinoin hankkimisen kriminalisointia.

Mietinnön mukaan ”Suomessa parhaillaan vireillä olevassa adoptiolainsäädännön uudistamistyössä tämä pöytäkirjan vaatimus on huomioitu. Oikeusministeriön asettaman adoptiolakityöryhmän esityksen (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 84/2010) toteutuminen ehdotetussa muodossa täyttää pöytäkirjan vaatimukset tältä osin.  Mikäli adoptiolakityöryhmän ehdotukset eivät toteudu, tämä tulee huomioida pöytäkirjan ratifiointia koskevan esityksen jatkovalmistelussa.”

Keskusliiton käsityksen mukaan sopimuksen voimaansaattaminen parantaa mahdollisuuksia torjua lapsiin kohdistuvia rikoksia.