Siirry sisältöön

Kiusaamisen kitkeminen edellyttää vahvaa panostamista ehkäisevään työhön sekä yhtenäisiä toimintakäytäntöjä

Lastensuojelun Keskusliitto antoi lausuntonsa sivistysvaliokunnalle perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta. Lastensuojelun Keskusliitto ei pidä nyt lausuttavana olevan esityksen ajankohtaa perusteltuna. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan suunnitelmallinen ja tutkittuun tietoon perustuva toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi

Lausunnon keskeiset huomiot

  • Lastensuojelun Keskusliitto ei pidä nyt lausuttavana olevan esityksen ajankohtaa perusteltuna. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan suunnitelmallinen ja tutkittuun tietoon perustuva toimenpideohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Hyvän pohjan tälle tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kiusaamisen ehkäisyn työryhmä, joka parhaillaan valmistelee omia muutosehdotuksiaan. Keskusliitto pitää perusteltuna, että ennen perusopetuslain avaamista odotetaan työryhmän muutosehdotukset.
  • Jo tällä hetkellä lainsäädäntö mahdollistaa opetuspaikan vaihtamisen, kun siihen on opetukseen liittyvä perusteltu syy.
  • Kiusaaminen on ryhmäilmiö, jonka estäminen edellyttää ymmärrystä lasten ja nuorten ryhmäsuhteista ja tavoista toimia keskenään. Yksilötason ratkaisut eivät ole riittäviä. Lisäksi, pääosin rangaistuksiin keskittyvä kiusaamistilanteisiin puuttuminen on osoittautunut vaikutuksiltaan tehottomaksi.
  • Kiusaamisen kitkeminen edellyttää puuttumisen ohella vahvaa panostamista ehkäisevään työhön sekä yhtenäisiä toimintakäytäntöjä. Myös muun muassa opettajankoulutuksessa on syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota lapsen ja koko yhteisön hyvinvoinnin näkökulmaan

Koko lausunto