Siirry sisältöön

Lakimuutosten myötä selkeyttä sosiaaliturvaan ja yhdenvertaisuutta monimuotoisille perheille

Osalle perheitä sairausvakuutus- ja elatuslain säännösten muutokset sukupuolineutraaleiksi tulee tarkoittamaan pieniä muutoksia perheen saamiin sosiaalietuuksiin. Ehdotetut muutokset selventävät sosiaaliturvalainsäädäntöä ja asettavat monimuotoiset perheet entistä yhdenvertaisempaan asemaan muihin lapsiperheisiin nähden. Erityisesti vanhempainpäivärahasäännöksiin ja elatustukiin ehdotetut muutokset tasa-arvoistaisivat erilaisissa perheissä elävien vanhempien ja heidän lastensa asemaa.

Lastensuojelun Keskusliitto pitää perusteltuna esityksiä, jota muuttavat sääntelyä sukupuolineutraaliin muotoon. Ehdotetut muutokset selventävät sosiaaliturvalainsäädäntöä ja asettavat monimuotoiset perheet entistä yhdenvertaisempaan asemaan muihin lapsiperheisiin nähden. Erityisesti vanhempainpäivärahasäännöksiin ja elatustukiin ehdotetut muutokset tasa-arvoistaisivat erilaisissa perheissä elävien vanhempien ja heidän lastensa asemaa. Kokonaisuudessaan esityksen taloudelliset vaikutukset lapsiin ja lapsiperheisiin ovat kuitenkin vähäiset.

Osalle perheitä säännösten muuttaminen sukupuolineutraaleiksi tulee tarkoittamaan pieniä muutoksia perheen saamiin sosiaalietuuksiin. Tuesta ja perhetilanteesta riippuen muutos voi olla etuutta kasvattava tai vähentävä. Keskusliitto kannattaa myös toimeentulotuesta annetun lain muutosta, koska sillä olisi positiivisia vaikutuksia lapsiperheiden yhdenvertaisuuteen ja taloudelliseen asemaan.

Lausunnossa Lastensuojelun Keskusliitto esittää lisäksi seuraavat kannanotot:

  • Lastensuojelun Keskusliitto pitää perusteltuna esityksiä, jota muuttavat sääntelyä sukupuolineutraaliin muotoon.
  • Keskusliitto kannattaa sitä, että esityksen seurauksena työttömyysetuuden lapsikorotuksen saajien joukko laajenisi.
  • Keskusliitto kannattaa myös muutosta, jonka seurauksena eläkkeensaaja voi saada lapsikorotuksen samassa taloudessa asuvasta samaa sukupuolta olevan avopuolison lapsesta.
  • Keskusliitto puoltaa toimeentulotuesta annetun lain muutosta, koska sillä olisi positiivisia vaikutuksia lapsiperheiden yhdenvertaisuuteen ja taloudelliseen asemaan.
  • Esitys ei heikentäisi merkittävästi asumistukea saavien lapsiperheiden asemaa, koska muutos koskee todennäköisesti hyvin pientä osaa asumistukea saavista lapsiperheistä.
  • Vanhempainpäivärahasäännöksiä ei jatkossakaan sovellettaisi vakuutettuun, joka elää avoliitossa adoptiovanhemman kanssa. Lapsiperheiden tasa-arvon näkökulmasta tämä ei ole toivottu asiantila.

LSKL lausunto sairasvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6§ ja 8§ muuttamisesta..