Siirry sisältöön

Lastensuojelun oltava muutakin kuin reagointia akuutteihin kriiseihin

Lapsia ja perheitä tulisi aina auttaa ajoissa. Ehkäisevän työotteen tulisi säilyä myös sijaishuollon aikana, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliitto.

Kahdeksanvuotiaan tytön kuolemaan toukokuussa 2012 johtaneita tapahtumia selvittänyt tutkintaryhmä julkaisi tänään suositukset niistä toimenpiteistä, joilla vastaavanlaiset tapaukset voitaisiin estää. Tutkintaryhmä ehdottaa lasten pahoinpitelyjen tunnistamiseen selkeämpiä ohjeita ja vaatii lastensuojelun toimijoilta parempaa yhteistyötä.

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa tutkintaryhmän ehdotuksia ja toivoo, että ehdotukset lisäisivät lastensuojelun poliittista painoarvoa ja ryhmän ehdottamiin toimenpiteisiin todella ryhdyttäisiin.

Keskusliitto muistuttaa kuitenkin, että lastensuojelun ei pitäisi olla pelkästään reagointia akuutteihin kriiseihin.

– Lasten ja perheiden palvelujen tulee aina painottua riittävän ajoissa tarjottuun tukeen ja palveluihin. Esimerkiksi kodin olosuhteiden perusteellinen selvittäminen vaatii aikaa ja ennakointia. Lastensuojelun on oltava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä lasten ja perheiden tukemiseksi, muistuttaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Sauro.

Ehkäisevän otteen pitäisi säilyä myös sijaishuollon aikana, jolloin tarvitaan aktiivista työtä lapsen perheen kanssa.

Tutkintaryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa toimintamallin, jolla varmistetaan yhteistyö lastensuojelun, koulun, terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja poliisin välillä.

Vastuunjaot ja yhteistyö tulisi Keskusliiton mielestä selkeyttää myös silloin kun lapsi on sijoitettu kodin ulkopuolelle.

– On huolehdittava, että vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä ja varmistetaan, että sekä lapsella ja perheellä on tarpeeksi moniammatillista tukea. Sijoitusta ei pitäisi mieltää ainoaksi tueksi, mitä lapsi ja perhe tarvitsevat.

Tutkintaryhmä ehdottaa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen roolin vahvistamista perheväkivallan seurauksena kuolleiden lasten tilanteen seuraamisessa ja analysoinnissa.

– Suomessa tarvitaan ehdottomasti lisää systemaattista tutkimustietoa lastensuojelusta ja lasten tilanteista. Nyt on pystyttävä huolehtimaan siitä, että THL:llä on tähän riittävät resurssit. Viimeaikaiset suunnitelmat leikata THL:n rahoitusta ovat ristiriidassa tutkintaryhmän ehdotusten kanssa, muistuttaa Sauro.

Hanna-Mari Järvinen

Viestinnän asiantuntija


044 329 0029

Työskentelen viestinnän asiantuntijana ja vastaan työssäni lapsen oikeuksien viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lapsen oikeuksien viestintäverkoston koordinoinnista.