Siirry sisältöön

Lausunto työministeriölle ihmiskaupan vastaisesta toimintasuunnitelmaehdotuksesta

Asia: ohjausryhmän ehdotus ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman tarkentamiseksi

Pyydettynä lausuntona Lastensuojelun Keskusliitto esittää seuraavaa:

Keskusliitto tarkastelee ehdotusta nimenomaan lasten näkökulmasta. Liitto on ollut edustettuna ohjausryhmässä ja siten voinut kommentoida ehdotusta jo sen valmisteluvaiheessa.

Ehdotus vastaa keskusliiton näkemyksiä, mutta haluamme kiinnittää huomiota eräisiin yksityiskohtiin. Otsikointi ja sivunumerointi noudattavat ehdotusta.

3.1.2.3. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Alaikäisten tarvitsemat erityispalvelut (ss. 25 – 26)

On määriteltävä, kuka tai mikä taho vastuussa piilo- ja muista majoituspäätöksistä. Jos lapsi sijoitetaan piilomajoitukseen lastensuojelulaitokseen hoitovastuu siirtyy laitokselle.

4.3.1. Auttamisjärjestelmän toiminta (s. 56)

Ehdotuksessa todetaan aivan oikein, että erilaisia majoitusvaihtoehtoja, kuten turvakoteja, tukiasuntoja ja lastensuojeluyksikköjä tulee olla järjestettynä uhreille eri puolilla Suomea. Vastaanottokeskuksella tulee olla mahdollisuus nopeasti vaihtaa uhrin majoituspaikkaa ja -muotoa turvallisuustilanteen muuttuessa. Lastensuojelun Keskusliitto korostaa, että lasten kohdalla tulee kiinnittää kuitenkin erityishuomiota mahdollisimman pitkäaikaisen ja pysyvän ratkaisun löytämiseen.

4.3.4. Alaikäisten tarvitsemat erityispalvelut  (ss. 58 – 59)

Keskusliitto kannattaa ehdotusta kouluttaa alaikäisten edustajat ihmiskauppakysymyksiin. Sen lisäksi tarvitaan koulutusta edustajan roolista ja tehtävistä, kun kyseessä on alaikäinen ihmiskaupan uhri.

Kuten ehdotuksessakin todetaan, vuoden 2008 alussa voimaan tulevassa uudessa lastensuojelulaissa on otettu huomioon tilanteet, joissa alaikäisellä ihmiskaupan uhrilla on lastensuojelullisia tarpeita. Keskusliitto katsoo tarvittavan ohjeistusta ja koulutusta lastensuojelulain soveltamisesta alaikäisiin ihmiskaupan uhreihin. Ohjeistuksessa on selkiinnytettävä yleisemminkin eri lakien soveltamista alaikäisiin ihmiskaupan uhreihin.