Siirry sisältöön

Rikosilmoituksen kierrättäminen sosiaaliviranomaisen kautta heikentää rikoksen selvittämismahdollisuuksia

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten voitava ilmoittaa seksuaalirikos- ja pahoinpitelyrikosilmoitukset suoraan poliisille.

Lastensuojelun Keskusliiton kannanotto

Eduskunnan lakivaliokunnan kuulemistilaisuus 24.2.2011

Hallituksen esitys HE 282/2010 vp koskien lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi tehtyä sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitystä

Lastensuojelun Keskusliitto on aiemmin ottanut kantaa Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseen ja tuonut sen valmistelussa esiin kantansa. Keskusliitto kannattaa sopimuksen hyväksymistä.

Keskusliitto kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän lisäselvityksessä esitettyä kantaa, että rikoslain 21 luvun pahoinpitelyrikokset tulee ottaa mukaan ilmoitusvelvollisuuden muuttamista koskevaan lastensuojelulain 25 § muutokseen.

Ehdotuksessa esitetään, että pykälän 1 momentissa mainittujen henkilöiden tulee tehdä ilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta.

Lastensuojelun Keskusliitto katsoo kuten sosiaali- ja terveysministeriön työryhmäkin, että sama ilmoitusvelvollisuus suoraan poliisille tulee olla myös 21 luvun pahoinpitelyrikoksissa.

Asian ilmoittaminen sosiaaliviranomaisille on tietenkin tarpeen, mutta rikosilmoituksen kierrättäminen sosiaaliviranomaisen kautta vain heikentää rikoksen selvittämismahdollisuuksia.