Siirry sisältöön

Sosiaalialan järjestöjen edustus tärkeää

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston seurantakomitean kokoonpanossa tärkeää olla sosiaalijärjestöjen edustus.

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sisäasioiden rahastoista tehtyyn asetusluonnokseen. Keskusliitto antoi lausuntonsa sekä hallituksen esitysluonnokseen laiksi sisäasioiden rahastoista että luonnokseen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014–2020.

Keskusliitolla ei ole rahastojen hallinnointiin liittyvistä teknisluonteisista yksityiskohdista nyt asetuksella säädettäessä kommentoitavaa muilta osin kuin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston seurantakomitean kokoonpanon osalta.

EU:n rahoitusohjelmia koskevan ns. horisontaaliasetuksen 12 artiklassa korostetaan kumppanuuden merkitystä ohjelmien valmistelussa ja toimeenpanossa. Laajapohjainen yhteistyö takaa monipuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen.

Asetusluonnoksen 2 § luetteleekin kansallisen ohjelman valmisteluun mukaan otettavina tahoina myös rahastojen tavoitteiden kannalta keskeisten kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen edustajat – ja tarvittaessa työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen edustajat.

Seurantakomiteoiden kokoonpanoa määriteltäessä sen sijaan ei ole tällaista muotoilua kansalaisyhteiskuntaedustuksesta. 7 §:n mukaisessa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston seurantakomiteassa kansalaisyhteiskuntaa edustaisivat ainoastaan maahanmuuttajajärjestöt. Sen sijaan mukaan ehdotetaan työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä.

Keskusliitto huomauttaa, että seurantakomiteoilla on merkittävä rooli kansallisten ohjelmien valmistelussa ja niiden toimeenpanossa. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston toimeenpanossa on selvästi sosiaalinen ulottuvuus.

Etenkin lasten ja lapsiperheiden asema turvapaikanhakijoina sekä lasten ja perheiden kotoutuminen ovat yksi maahanmuuton kulmakivistä. On erinomaista, että maahanmuuttajajärjestöille varataan rooli komitean kokoonpanossa (7 §).

Samassa yhteydessä kuitenkin sosiaalialan järjestöt rajataan asetuksella ulos seurantakomiteasta. Keskusliitto toivoo, että sosiaalialan järjestöjen edustus mainitaan asetustekstissä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston seurantakomitean kokoonpanossa.

Näissäkin järjestöissä on tänä päivänä myös maahanmuuttajia edustettuina. Vaihtoehtoisesti tekstin muotoilu voisi vähintäänkin olla lähempänä 2 §:n kohdan 8 muotoilua, esim. siten, että puhutaan ylipäätään kansalaisjärjestöjen edustuksesta.