Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksujen lisäksi huomio laatuun

Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain esityksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen saatavuutta maksuja alentamalla. Asiakasmaksujen kohtuullistamisen lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös muutoksista tiedottamiseen ja neuvontaan sekä varhaiskasvatuksen laatuun.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, johon kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Varhaiskasvatuspalveluiden edullisuus on keskeinen palvelujen saatavuuteen liittyvä tekijä ja maksut eivät saa muodostua kynnykseksi lasten osallistumiselle.

Lakiesityksessä on monia hyviä asioita: siinä säilytetään maksuton varhaiskasvatus pienituloisimmille perheille ja lasketaan pienituloisten kahden-kolmen hengen perheiden maksuja. On kuitenkin tärkeää, että lain jatkovalmistelussa myös suurempien perheiden maksuja ja niiden määräytymisperusteita tarkastellaan kokonaisuutena ja edistetään kaikkien, erityisesti pienituloisten perheiden mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuspalveluja. Esityksessä parannetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta osa-aikaisen varhaiskasvatuksen, sisarusten maksujen, vuorotyötä tekevien ja eroperheiden maksujen osalta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain toimeenpanossa tulee kiinnittää huomiota muutoksista tiedottamiseen ja neuvontaan sekä turvata näihin riittävät resurssit. Perheille on annettava riittävästi tietoa siitä, miten ja mihin mennessä muun muassa loman ajalle varattu varhaiskasvatuspaikka tulee peruuttaa, huomioiden erityisesti perheet, joilla voimavarat ovat vähäiset tai joilla on elämänhallintaan liittyviä haasteita. Lisäksi maksujen perimättä jättämistä ja alentamista koskeva säännös tulisi kirjoittaa selkeämmin ja velvoittavammin.

Mikäli todella halutaan kannustaa perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja nykyistä enemmän, tulee maksujen ohella kiinnittää huomiota myös varhaiskasvatuksen laatuun. Selvitysten mukaan varhaiskasvatuksen laatu on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa vanhempien valintoihin. Kaikkien lapsia ja lapsiperheitä koskevien päätösten vaikutukset tulee arvioida kokonaisuutena. Varhaiskasvatuspalvelut ovat vain yksi, vaikkakin keskeinen, toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä.

Lausunto sivistysvaliokunnalle laista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (HE 205/2016 vp)