Siirry sisältöön

Talous

Vuoden 2017 toteutunut toiminta oli hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaista. Tilivuonna käynnistettiin myös 100 %:sti STEA-rahoitteinen Kaikille eväät elämään -hanke sekä 80%:sti OKM-rahoitteinen Mediakasvatuksen kehittäminen -hanke. Lisäksi FIM Pääomarahastot Oy:n kanssa tehtiin sopimus SIB-hankkeen asiantuntijapalveluista.

Lastensuojelun Keskusliiton tuottojen kokonaistaso laski verrattuna edellisvuoteen. Lapsen Maailma -lehden tilausmaksujen taso laski edelleen, mutta koulutuspäivien tuotot kasvoivat. Pääsääntöisesti ero syntyi saadun Emma & Elias -hankkeen STEA-avustuksen jaksottamisesta vuodelle 2018.

Tuottojen tukijalkoina olivat edelleen Lasten Päivän Säätiön avustus (Linnanmäki), hyvin toimivat koulutuspäivät, STEA:n yleisavustus ja Lapsen Maailma -lehti.

Kokonaisuudessaan keskusliiton tulos muodostui kuitenkin huomattavan ylijäämäiseksi. Linnanmäen tulos mahdollisti sen, että lastensuojelutyölle osoitettu summa toteutui suurempana kuin keskusliiton talousarviossa oli arvioitu.

Myös sijoitustoiminnan tuotto oli suurempi kuin talousarviossa oli ennustettu ja edellisvuonna toteutunut.

Henkilösidonnaisissa kuluissa merkittävimpinä tekijöinä olivat lomapalkkavarauksen tulosta parantava muutos, lisäeläkkeen poisjäänti, muiden henkilöstökulujen väheneminen ja säästö matkakuluissa.

Kiinteistöön liittyvät ylläpitokulut sekä IT- ja kalustohankinnat pienenivät edellisvuodesta. Lisäksi muiden varsinaisen toiminnan kulujen luokassa varsinkin LM lehden kulurakenteen karsiminen sekä viestinnän, erityisesti mediaseurannan, kulujen lasku varmistivat ylijäämäisen tuloksen.

Tutustu keskusliiton tuloihin ja menoihin verkkovisualisoinnin avulla.