Siirry sisältöön

Lapsijalanjälki näkyväksi

Apua ajoissa ja kustannukset kuriin investoinneilla

Lastensuojelun Keskusliiton vaaliohjelma 2015

Lastensuojelun toimimattomuus, jatkuvasti kasvavat kulut ja Suomen taloudellinen tilanne on huono yhtälö. Lastensuojelu ei pysty saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita ja näyttää siltä, että rahaa kuluu liikaa ja vääriin asioihin. Lastensuojelussa maltilliset kustannuserät muuttuvat helposti suuriksi jos perheitä ei auteta ajoissa. Investoimalla ehkäiseviin palveluihin raskaimpien lastensuojelupalvelujen tarve vähenee ja kustannussäästöjä saadaan aikaan erityisesti pitkällä aikavälillä.

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa tuoda lapsi- ja perhepolitiikan vaikutukset ja kustannukset näkyville lapsijalanjäljen avulla ja osoittaa sitä kautta kuinka säästöjä on mahdollista tehdä auttamalla lapsia ja perheitä ajoissa sekä investoimalla heihin. Lapsijalanjälki saadaan näkyville käyttämällä lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa.

Mitä pienempi lapsijalanjälki tällä hetkellä on, sitä suuremmat ovat kustannukset tulevaisuudessa. Iso lapsijalanjälki nyt eli riittävä investointi lapsiin, pienentää kustannuksia tulevaisuudessa.

Lataa Lapsijalanjalki näkyväksi -vaaliohjelma.

Lastensuojelun Keskusliiton tavoitteet vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ovat:

Apua ajoissa lapsiyhteistyöllä

Ennustettavuutta laadukkailla lastensuojelupalveluilla

Kaikki päätökset vaikuttavat lapsiin – lasten osallistuminen päätöksenteon pohjaksi