Siirry sisältöön

Porissa keskustellaan perheiden tukemisesta

Lastensuojelun Keskusliiton yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämille Lastensuojelun kesäpäiville Poriin kokoontuu 11.–12. kesäkuuta yli 200 lastensuojelun ammattilaista pohtimaan perheiden tukemista.

Päivien teemalla Arki muutoksessa – mahdollisuus perheessä halutaan korostaa perheen merkitystä lapsen hyvinvoinnille.

Päivillä paneudutaan tapoihin, joilla perheitä voidaan tukea heidän arjessaan ja nostetaan esiin onnistuneita yhteistyömalleja. Pohdinnassa on myös millä keinoin lasten ja vanhempien osallisuutta on mahdollista lisätä ja minkälaisia reunaehtoja talous asettaa perheiden tukemiselle.

Tiistaina 11.6. Lastensuojelun Keskusliitto ottaa kantaa siihen millä tasolla Suomessa puututaan lapsiköyhyyteen ja kuinka Euroopan Komission keväällä julkaisemat suositukset jäsenmaille lapsiköyhyyden taltuttamiseksi toteutuvat Suomessa. Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä kertoo puolestaan miten lapsen kehitystä tuetaan kustannusvaikutteisesti. Tiistaina pohditaan myös vanhemmuuden tukemista erokuohujen keskellä, lapsen etua adoptiossa ja esimerkiksi kasvatuskumppanuutta koulumaailmassa.

Keskiviikkona 12.6. Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen kertoo miten lasten suojelun kustannukset kertyvät. TtT Anne Vuori Lahden ammattikorkeakoulusta puolestaan esittelee tutkimustietoa vähävaraisten lapsiperheiden ja perheenjäsenten hyvän voinnin ja sen tukemisen kokemuksista. Keskiviikkona keskustellaan myös aikuisten palveluiden merkityksestä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan vaikutuksista lapsiin ja muun muassa isovanhempien merkityksestä perheiden tukemisessa.

Päivien aikana esitellään myös ääni- ja mielikuvaseikkailu, jonka teemana on vanhempien ero. Seitsemästä huoneesta koostuvassa tilassa elämys luodaan äänillä, mielikuvilla, musiikilla ja valoilla. Seikkailu on osa HNMKY:n Camera Obscura -menetelmää, johon vanhempien ero -ohjelman on tuottanut Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton Vetskari-hanke.

Lastensuojelun Keskusliitto järjestää tapahtuman yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Porin ja Rauman kaupunkien sekä Pikassos Oy:n kanssa.

www.lskl.fi/pori2013

Lastensuojelun Keskusliiton vuosittain järjestämillä Lasten suojelun kesäpäivillä käsitellään alueellisesta näkökulmasta alan keskeisiä teemoja. Päivien tavoitteena on tarjota erityisesti käytännön asiakastyötä tekeville mahdollisuus vahvistaa omaa osaamista, vaihtaa tietoja ja verkostoitua.