Siirry sisältöön

Seppo Saurolle sosiaalineuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti on tänään myöntänyt Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Seppo Saurolle sosiaalineuvoksen arvonimen.

Sosiaalineuvoksen arvonimi myönnettiin Saurolle tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta toiminnastaan lastensuojelualalla. Sauro on koulutukseltaan filosofian kandidaatti ja työskennellyt koko uransa ajan lastensuojelujärjestöissä monipuolisissa työ- ja luottamustehtävissä. Merkittävät työyhteisöt ovat olleet SOS- lapsikylä ry sekä Lastensuojelun Keskusliitto, joissa Sauro on toiminut toiminnanjohtajana.

Sauro on toiminut myös useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä luottamustoimissa ja vaikuttanut lastensuojelun kehittymiseen, laatuun ja lainsäädäntöön usean vuosikymmenen ajan toimimalla useissa ministeriöiden ja muiden viranomaisten asettamissa työryhmissä.

Melkein neljäkymmentä vuotta kestäneen uransa myötä Saurolla on laaja näkemys lastensuojelun kehittymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Olemme edenneet lainsäädännössä ja asenteissa jo pitkälle. Kun minä aloitin urani, lapset sijoitettiin pääasiassa laitoksiin ja mahdollisimman kauas kotoaan ja perheet jätettiin yksin. Muutama vuosi sitten lakimuutos siirsi painopisteen perhehoitoon. Nyt juuri lausuntokierroksella oleva sosiaalihuoltolaki painottaa kokonaisvaltaisesti koko perheen auttamista ja muuttaisi toteutuessaan suuresti koko lastensuojelua ja palvelujärjestelmää, Sauro pohtii.

Sauro toivoo, että lapset ja lastensuojelu saisivat yhteiskunnassamme sille kuuluvan arvon. Tämän hetkiset lastensuojelun ongelmat eivät poistu hetkessä.

– Lastensuojelu on tällä hetkellä jonkinlaisessa käännekohdassa. Entiset toimintamallit vaativat uudistusta ja tarvitsemme uusia toimintatapoja. Tähän ei kuitenkaan päästä yhdessä hetkessä vaan ylimenovaihe on turvattava riittävällä resurssoinnilla, eli osaavalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. On myös muistettava, että lasten suojelu on kaikkien asia. Sitä voi jokainen aikuinen tehdä omassa arjessaan yksinkertaisesti näkemällä lapset.

Sosiaalineuvoksen arvonimi on kansalaiselle hakemuksesta myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimeen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia. Arvonimet myöntää tasavallan presidentti.