Siirry sisältöön

Uusia kasvoja keskusliitossa

Työntekijävaihdokset vauhdittavat keskusliiton kevättä

Lastensuojelun erityisasiantuntijana on aloittanut VTM Susanna Hoikkala, jonka vastuualueita ovat lastensuojelu, sijaishuolto ja lasten oikeudet. Susanna on aikaisemmin työskennellyt lastensuojelun ja lasten oikeuksiin liittyvien kysymysten parissa niin käytännön työntekijänä kuin aihealueen tutkijana. Tutkimustyötä hän on tehnyt pääasiassa Helsingin yliopistossa, jossa hän valmistelee sosiaalityön oppialaan kuuluvaa väitöskirjaa. Susannan tutkimuksellinen kiinnostus on kohdistunut erityisesti lastensuojelulaitoksissa ilmenevään väkivaltaan ja sijaishuollon toimintakäytäntöihin. Nykyiseen tehtävään hän siirtyi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta. Ammatillisilta koulutuksiltaan Susanna on mielenterveyshoitaja ja sosiaalityöntekijä.

YTT Petri Paju on puolestaan aloittanut Emma ja Elias -ohjelman tutkijana. Petri on valmistunut alun perin nuoriso-ohjaajaksi, mutta siirtynyt sen jälkeen tutkijan uralle ja on työskennellyt tutkijana useissa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprojekteissa sekä esimerkiksi Lasten Kesä ry:n toiminnanjohtajana. Petri väitteli tohtoriksi vuonna 2011. Hänen väitöstutkimuksensa oli etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Petrin tehtävänä Emma & Elias -ohjelmassa on tuottaa tutkimus- ja arviointitietoa yksilötason tuloksista ja vaikutuksista, joita ohjelmalla sekä siihen kuuluvilla yksittäisillä projekteilla saadaan aikaiseksi.

Keskusliiton tietopalvelua vahvistettiin myös toisella tietoasiantuntijalla FM Erkka Raution aloittaessa työnsä. Erkan tehtäviin kuuluu tietopalvelujen kehittäminen liitossa. Hän on aikaisemmin työskennellyt Hämeen Ammattikorkeakoulun kirjastossa informaatikkona sekä Aamulehdessä tietopalveluassistenttina.

Talous- ja hallintopäällikkö Eira Siitosen siirtyessä eläkkeellä valittiin hänen tilalleen Petri Koskinen. Petrin vastuualueena on taloushallinto, budjetointi ja tilinpäätökset. Myös henkilöstöasiat, avustusten tilitykset sekä LSKL:n kiinteistöön ja käytössä olevien järjestelmien hallinta kuuluvat Petrin vastuulle. Edelliset kymmenen vuotta Petri on toiminut Suomen Partiolaisten talouspäällikkönä, Partiosäätiön asiamiehenä, hoitanut Oy Partio Scout Ab:n taloutta ja hallintoa sekä toiminut partion omistuksessa olevan kiinteistön toimitusjohtajana. Ennen partiouraa Petri työskenteli Siemens Osakeyhtiössä ja Siemens AG:ssä eri taloushallinnon tehtävissä.

Erityisasiantuntija Reetta Peltosen sijaisena vuoden 2013 toimii YTM, TtM Kirsi Pollari. Kirsi siirtyi keskusliittoon lapsiasiavaltuutetun toimistosta, missä hän toimi ylitarkastajana. Aikaisemmin myös fysioterapeutin koulutuksen saanut Kirsi on muun muassa työskennellyt HYKS:in Lastenklinikalla ja Lastenlinnan sairaalassa perehtyen lasten ja nuorten lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Liiton pitkäaikaisen johdon sihteerin Marga Lindahlin jäädessä eläkkeelle hänen tilallaan on aloittanut johdon assistentti HSO-sihteeri Tuire Berg. Tuiren työtehtäviin kuuluu hallinnon kokouksista ja jäsenyhteyksistä huolehtiminen sekä koulutuspäivien käytännön järjestelyt. Tuire toimii myös toiminnanjohtajan assistenttina. Ennen keskusliittoon siirtymistä Tuire työskenteli Nokiassa yli 11 vuotta erilaisissa johdon assistentin tehtävissä.

Taloussihteeri Aila Teittisen vuorotteluvapaan sijaisena toimii puolestaan kirjanpitäjä Eija Heikkinen.

Sekä uusien että vanhojen keskusliittolaisten yhteystiedot löytyvät täältä.