Skip to content
barnskydd

Barnskyddet tryggar barnets rättigheter

Barnskyddet har till uppgift att säkerställa barnets rätt till en trygg barndom. Samhället ska ordna tillräckliga resurser och verksamhetsförutsättningar för barnskyddet. Barnskyddet är framgångsrikt när tjänsterna för barn och familjer fungerar som en helhet samt varje barn och familj får det stöd och den hjälp de behöver. Det är allas gemensamma sak att skydda barnen.

Vad gör vi?

Centralförbundet för Barnskydd utför sakkunnigarbete för att utveckla kvaliteten på barnskyddet. Vi genomför utredningar om barnskyddet, samlar in information och påverkar lagstiftningen. Vi ordnar årligen utbildningar för experter inom barnskyddet och samarbetar på nationellt och internationellt plan med andra aktörer inom branschen. Vi arbetar för att barnskyddet får högkvalitativa verksamhetsförutsättningar samt för att barnets rättigheter och barnens och föräldrarnas delaktighet ska tillgodoses inom barnskyddet.

Barnskyddet är samhällets serviceuppgift, där målet är att för barnet trygga en balanserad utveckling och välmående.

  

Barnskyddet indelas i barn- och familjeinriktat samt förebyggande barnskydd. Med förebyggande barnskydd avses i vid bemärkelse alla samhällstjänster som stöder barns, ungas och familjers välmående. Barn- och familjeinriktat barnskyddsarbete genomförs i enlighet med kundplanen antingen som öppen vård, vård utanför hemmet eller eftervård.

Du hittar mer information om temat på vår finskspråkiga temasida om barnskydd.

Illustrerad familj av fem kramar varandra framför ett hjärta.

Information om barnskydd och tjänster för familjer på flera språk

Webbplatsen Lastensuojelu.info erbjuder grundläggande information om tjänster för barnfamiljer i Finland på flera olika språk. Webbplatsen riktar sig särskilt till invandrarföräldrar och yrkespersoner som arbetar med dem, men sidorna erbjuder information för alla.

Lastensuojelu.info

Mer information finner du på våra finska sidor!

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Artiklar (på finska)

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Läs mer!

Publikationer (på finska)

Kontakta oss!

Du finner våra detaljerade kontaktuppgifter på våra finskspråkiga sidor. Kontakta oss, om du har frågor.

Kontaktuppgifter (på finska)

Sakkunniga, som arbetar med ämnet

Anna Tiili

Erityisasiantuntija

+358 44 491 8326

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Julia Kuokkanen

Erityisasiantuntija

Riikka Westman

Hankepäällikkö

040 575 9115

Kaisu Muuronen

Erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö

050 569 6697

Stäng