Skip to content

Centralförbundet för Barnskydd

Centralförbundet för Barnskydd är en centralorganisation som grundades 1937 och som påverkar tillgodoseendet av barnets rättigheter och utvecklandet av barnskyddet. Centralförbundet har som medlemmar organisationer och kommuner eller välfärdsområden. 

Vi i Centralförbundet för Barnskydd:

  • arbetar för ett barnvänligare samhälle genom ställningstaganden och utlåtanden samt genom kommunikation och kampanjer,
  • utvecklar kompetensen hos experter som arbetar med barn genom utbildning, guider och genom att erbjuda information,
  • koordinerar projekt och planer, såsom kommunikationen om barnets rättigheter i Finland,
  • samarbetar aktivt med våra medlemssamfund och intressentgrupper och
  • publicerar månadspublikationen Lapsen Maailma

Centralförbundets mål och uppgifter finns mer detaljerat i vår strategi. Du kan också bekanta dig med vår verksamhet med hjälp av årsrapporter (på finska).

Mer information om oss finner du på våra finskspråkiga sidor.

Mer om oss

Vår organisation

Organisation

Våra medlemmar

Medlemmar

Våra kontaktuppgifter

Kontatktuppgifter (på finska)

Stäng