Skip to content
delaktighet

Alla har rätt att vara delaktiga

Det är viktigt att man redan i barndomen får känna att man är betydelsefull och får uppleva att man hör till en gemenskap. Delaktighet förverkligas när ett barn eller en ung person får tillräcklig information om planer och beslut som gäller honom eller henne själv så att han eller hon kan uttrycka sin åsikt om dem och bli hörd och kan påverka i frågor som gäller honom eller henne själv.

vad gör vi?

I vårt samhälle finns det fortfarande många barn vars röst inte blir hörd och som behöver särskilt stöd för att förverkliga sin delaktighet. Vi vill främja ett jämlikt deltagande för alla barn samt öka kunskapen och förståelsen om hur barns och ungas delaktighet kan förverkligas. Barns och ungas delaktighet kan stödjas på många olika sätt och vi anser att det är vår allas sak att främja den.

Vi siktar på ett etiskt starkt och meningsfullt deltagande för varje barn och ung person. Vi vill att barns och ungas röst ska höras tydligt i centralförbundets påverkansarbete.

Du hittar mer information på vår finskspråkiga temasidan om delaktighet.

""

Barnets delaktighet är den vuxnas små gärningar

Bekanta dig med delaktighetsverktyget!

Verktyget är en webbguide, som erbjuder anvisningar och praktiska tips för hur du i ditt arbete inom barnskyddet lätt och utan större besvär kan främja barnens delaktighet. Avsikten är att sporra arbetstagarna till att bli medvetna om små gärningar som inverkar på upplevelsen av delaktighet och studera de egna rutinerna ur nya synvinklar. Innehållet i guiden har utarbetats av erfarenhetsexperter.

Till delaktighetsverktyget

Våra etiska anvisningar för verksamhet med barn och unga

Varje barn och ung person har rätt till ett tryggt deltagande. Med hjälp av etiska anvisningar stärks en etiskt högklassig verksamhetskultur vid alla evenemang, projekt och utbildningar som ordnas av Centralförbundet för Barnskydd och där barn och unga deltar. Läs våra etiska anvisningar (på finska)

Etiska anvisningar (pdf, på finska)

Mer information finner du på våra finska sidor!

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Artiklar (på finska)

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Läs mer!

Publikationer (på finska)

Kontakta oss!

Du finner våra detaljerade kontaktuppgifter på våra finskspråkiga sidor. Kontakta oss, om du har frågor.

Kontaktuppgifter (på finska)

Stäng