Skip to content
barnets vardag

En bra vardag är barnets trygghet

Vi vill att varje barn ska växa upp i trygghet och få god omsorg. Detta förutsätter att strukturerna och tjänsterna i barnets vardag är i ordning och att olika familjer möts och får det stöd de behöver.

vad gör vi?

Vi arbetar för att tillgodose trygga uppväxtförhållanden för barnet. Vi arbetar för att varje barns rätt till gott bemötande och skydd tillgodoses, oberoende av var barnet växer upp. Vi följer utvecklingen av de finländska uppfostringsattityderna och ger information om uppmuntrande uppfostringsmetoder.

Vi koordinerar etableringen av organisationernas tjänster i familjecentralernas verksamhet och erbjuder utbildning för experter som arbetar med barnfamiljer.

 

Vi publicerar också den finskspråkiga journalistiska tidskriften Lapsen Maailma, som innehåller lättförståeliga artiklar om barnets uppväxt och utveckling.

Största delen av våra publikationer och annan kommunikation är på finska. Du hittar mer information om temat på vår finskspråkiga temasida om barnets vardag.

Också en bra idé som en gåva!

Beställ tidningen Lapsen Maailma och stöd Centralförbundet för Barnskydd!

Prisvärd prenumeration på tidningen endast 69 € / år. Kolla även in beställningsalternativen!

Lapsen Maailma är en finskspråkig tidning som fokuserar sig på barn, ungdomar och familjer samt barnskydd. Tidningens artiklar ger bl.a. hjälp och tips för pedagogiska problemer. Lapsen Maailma är en tidning för alla i familjen och den enda icke-kommersiella tidningen som riktar sig till barnfamiljer och vuxna som växer upp med barn och ungdomar.

Beställ på Lapsenmaailma.fi (på finska)

Kaksi lasta makaa sängyllä nauraen.

Mer information finner du på våra finska sidor!

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Artiklar (på finska)

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Läs mer!

Publikationer (på finska)

Kontakta oss!

Du finner våra detaljerade kontaktuppgifter på våra finskspråkiga sidor. Kontakta oss, om du har frågor.

Kontaktuppgifter (på finska)

Sakkunniga, som arbetar med ämnet

Kaisu Muuronen

Erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö

050 569 6697

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Stäng