Skip to content
POLITIK & samarbete

All politik är barnpolitik

Nästan alla politiska beslut har konsekvenser för barnen. Det är viktigt att bedöma dessa konsekvenser på förhand och följa upp dem för att fatta beslut som är kloka och långsiktiga ur barnens och familjernas synvinkel. Barn och ungdomar är också medborgare och deras röst och åsikter måste bli hörda i politiken.

Vad gör vi?

Centralförbundet för Barnskydd vill lyfta fram barnperspektivet i allt politiskt beslutsfattande. Vi strävar efter att barnets rättigheter ska tillgodoses fullt ut i samhället. Vi tar fram fungerande metoder för att bedöma barns delaktighet och konsekvenser för barn, vi påverkar lagstiftningen genom våra utlåtanden, vi lyfter fram barns och ungas egen röst samt driver kampanjer och tar aktivt ställning till hur barnets bästa tillgodoses.

Vi samarbetar på nationellt och europeiskt plan för att barnen ska beaktas i det politiska beslutsfattandet.

 

Bedömningen av konsekvenserna för barn är kunskapsbaserad ledning. Det finns många fungerande modeller för detta. Du kan läsa mer om bedömningen av konsekvenserna för barn på finska.

Du hittar mer information om temat på vår finskspråkiga temasida om politik och samarbete.

Bekanta dig med Ge barnen din röst -kampanjen!

Vi erbjuder information och verktyg till varje riksdagsledamot, beslutsfattare eller medborgare som vill påverka barns, ungas och familjers välbefinnande. På kampanjsidorna hittar du även en frågesport. Hoppa ombord och bli en röst för barnen! Du finner också material på svenska på våra sidor.

Ge barnen din röst -kampanjen (på finska)

Ge barnen din röst logo.

Mer information finner du på våra finska sidor!

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Artiklar (på finska)

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Läs mer!

Publikationer (på finska)

Kontakta oss!

Du finner våra detaljerade kontaktuppgifter på våra finskspråkiga sidor. Kontakta oss, om du har frågor.

Kontaktuppgifter (på finska)

Sakkunniga, som arbetar med ämnet

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Heidi Järvenpää

Erityisasiantuntija

Sonja Falk (vapaalla)

Erityisasiantuntija

040 149 0050

Kaisu Muuronen

Erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö

050 569 6697

Stäng