Skip to content

Centralförbundet för Barnskydds organisation

Vid Centralförbundet för Barnskydd arbetar cirka 30 personer. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som sammanträder två gånger om året. För verksamheten och beslutsfattandet ansvarar en styrelse med 12 medlemmar, som bistås av ett arbetsutskott.

Centralförbundets styrelse kan för att främja centralförbundets strategiska mål utse delegationer och kommittéer. Till dessa kallas representanter för medlemssamfunden som medlemmar. 

För närvarande finns det vid centralförbundet en delegation för barnskydd, en delegation för barn- och familjepolitik och en delegation för unga. Dessutom finns det en kommunikationskommitté, en OMEP-kommité samt en kommité för uppföljning av rekommendationer från FN:s kommitté för barnets rättigheter,

Delegationernas och kommittéernas uppgift är att säkerställa centralförbundet med dess medlemmar och det dagliga skyddet av barn. Deras uppgift är dessutom att främja nätverkande på fältet och spridning av den senaste informationen.

Du kan läsa mera på finska i våra regler.

Mer om oss

Bekanta dig med styrelsen!

Centralförbundets styrelse (på finska)

Vill du bli medlem?

Medlemssamfund

Våra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter (på finska)

Ytterligare information

Ulla Siimes

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja

040 553 0981

Juuli Hurskainen

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen

Eliisa Jämsén

Henkilöstöpäällikkö

040 708 5845

Stäng