Skip to content

Strategi och verksamhetsplan för Centralförbundet för Barnskydd

I Centralförbundet för Barnskydds strategi för 2022–2025 fastställs metoder för att svara på de ständigt föränderliga utmaningarna i omvärlden. Vår vision är att säkerställa att alla får en lycklig barndom. Vår mission är att stärka förutsättningarna för en god barndom och tillgodoseendet av barnets rättigheter. Vi agerar modigt, humant, ansvarsfullt och jämlikt.

Våra strategiska mål är:

  1. All politik är barnpolitik. Centralförbundet för Barnskydd lyfter fram barnets rättigheter i beslutsfattandet och främjar användningen av verktyg för barnvänligt beslutsfattande, verkställandet av den nationella barnstrategin och rekommendationerna från kommittén för barnets rättigheter.
  2. Barnets rätt att vara sig själv tillgodoses. Centralförbundet främjar varje barns rätt till sin egen identitet och strävar efter att minska diskrimineringen av olika minoritetsgrupper.
  3. Varje barn har ett tryggt liv. Centralförbundet säkerställer för sin del att fungerande och högkvalitativa tjänster tillhandahålls bland annat inom familjecentralsarbetet och barnskyddet samt genom att stärka barnets möjligheter till en barndom utan våld.
  4. Barn och familjer har tro på framtiden. Centralförbundet strävar efter att minska skuggan av coronan i barnens, de ungas och familjernas liv samt att stärka barnens och de ungas aktivitet i klimatfrågor och föra fram deras röst i samhället.

Vår strategi för åren 2022–2025 (pdf, på finska)

 

Vår verksamhetsplan:

I vår tvååriga verksamhetsplan preciserar vi vår strategi och konkretiserar med vilka åtgärder vi strävar efter att uppnå våra strategiska mål.

Vår verksamhetsplan för 2024 (pdf, på finska)

Mer om oss

Vår organisation

Organisation

Centralförbundets medlemmar

Medlemmar

Våra kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter (på finska)

Stäng