Hyppää sisältöön
LASTENSUOJELU

Lastensuojelu turvaa lapsen oikeuksia

Lastensuojelun tehtävänä on varmistaa lapsen oikeus turvalliseen lapsuuteen. Yhteiskunnan on järjestettävä lastensuojelulle riittävät resurssit ja toimintaedellytykset. Lastensuojelu onnistuu, kun lasten ja perheiden palvelut toimivat kokonaisuutena ja jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. Lasten suojeleminen on meidän kaikkien asia.

MITÄ TEEMME

Lastensuojelun Keskusliitto tekee asiantuntijatyötä lastensuojelun laadun kehittämiseksi. Toteutamme lastensuojelua koskevia selvityksiä, keräämme tietoa ja vaikutamme lainsäädäntöön. Järjestämme vuosittain koulutustilaisuuksia lastensuojelun ammattilaisille ja teemme kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Vaikutamme laadukkaan lastensuojelun toimintaedellytysten puolesta sekä lapsen oikeuksien ja lasten ja vanhempien osallisuuden toteutumiseksi lastensuojelussa.

  

Lastensuojelu on yhteiskunnan palvelutehtävä, jossa tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lastensuojelu jaetaan lapsi- ja perhekohtaiseen sekä ehkäisevään lastensuojeluun.

Ehkäisevällä lastensuojelulla tarkoitetaan laajasti kaikkia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevia yhteiskunnan palveluita. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä toteutetaan asiakassuunnitelmaan perustuen joko avo-, sijais- tai jälkihuoltona. 

Tutustu julkaisuihimme lastensuojelusta!

Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee selvityksiä, politiikkasuosituksia ja oppaita lastensuojeluun liittyen. Suurin osa julkaisuistamme on ladattavissa käyttöön maksutta.

Tutustu julkaisuihimme

Tietoa ja tukea

Tutustu Lapset SIB -hankkeeseen

Lapset SIB -ohjelman tavoitteena on vähentää kuntien lastensuojelukustannuksia vaikuttavilla, varhaisilla ja ehkäisevillä interventiolla. Ehkäisevällä lastensuojelulla voidaan ennaltaehkäistä vakavimpia lasten ja perheiden ongelmia sekä samalla säästää kunnan kustannuksissa.

Lapset SIB -hanke

 LSKL Tulevaisuuden lastensuojelu -hankeessa

Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeessa kehitetään Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella asuvien lastensuojelun asiakkaiden sekä heidän perheidensä palveluja. Lastensuojelun Keskusliitto on vahvasti mukana hankeessa erityisesti osallisuuden näkökulmasta.

Tulevaisuuden lastensuojelu Socca.fissä

Lastensuojelun käsikirja

Käsikirja on työväline lastensuojelun ammattilaisille ja tuki päivittäiseen lastensuojelutyöhön. Käsikirja toimii pohjana valtakunnallisessa lastensuojelutyössä ja se tarjoaa samalla yhteneväisen tiedon sekä työntekijöille että kansalaisille.

Lastensuojelun käsikirja Thl.fissä

Piirretty kuva, lapsen kädessä magneetti, joka vetää puoleensa rahaa, työsalkun, talon, kellon ja muita työelämään liittyviä kuvituselemnettejä.

Lapsen vuoksi – Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät

Lastensuojelun Keskusliiton ja Talentian tuoreessa yhteisjulkaisussa Lapsen vuoksi tarkastellaan lastensuojelun laitoshoidon työntekijöiden vaihtuvuutta ja rekrytointihaasteita sekä alan vetovoimaisuutta. Mitä asioita kyselyihin vastanneet nostivat esiin? Muista myös Lapsen vuoksi -selvityksen visuaalinen tiivistelmä.

Lue Lapsen vuoksi -selvitys

Tyttö nojaa käsiinsä ja katsoo kameraan. Reunoilla kuvituselementtejä, kuten pilviä ja sydämiä.

Kaikkein tärkeimmät asiat – Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa

Lastensuojelun Keskusliiton ja NOJA-hankkeen yhteinen opas Kaikkein tärkeimmät asiat kertoo, millainen oikeuksia koskeva tieto on nuorelle sijoituksen aikana keskeistä ja tarjoaa vinkkejä ja keinoja siihen, miten oikeuksia voi käsitellä aikuisten ja nuorten kesken. Tutustu myös Oikeudetsijaishuollossa.fi -verkkosivustoon.

Lue Kaikkein tärkeimmät asiat -opas

Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -opas

Lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella ja hänen perheellään on oikeus korkeatasoisiin, yksilölliseen tarpeiden arviointiin perustuviin ja niihin vastaaviin palveluihin. Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -opas on apuväline kaikille niille, jotka kohtaavat lastensuojelun oikeusturvaan liittyviä tilanteita. Tutustu oppaaseemme!

Lue Oikeusturvakeinot lastensuojelussa -opas

www.lastensuojelu.info.

Tietoa lastensuojelusta usealla kielellä

Lastensuojelu.infosta löytyy tietoa erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Lastensuojelu.info

 

Tilaa kirja ja anna nuorten oman äänen kuulua!

Minä jaksan tämän päivän kertoo lastensuojelusta nuorten silmin

Minä jaksan tämän päivän -kirjassa tarinansa kertovat nuoret, joilla on omakohtainen kokemus lastensuojelusta. Osta Minä jaksan tämän päivän – tarinoita lastensuojelusta -kirja verkkokaupastamme hintaan 32€ (sis. postikulut) ja tutustu lastensuojeluun nuorten silmin.

Tilaa kirja verkkokaupastamme

Kuuntele Saniaisen tarina

Minä jaksan tämän päivän -kirjassa tarinansa kertoo viisitoista nuorta, joilla on omaa kokemusta lastensuojelusta. Saniainen on yksi heistä. Videolta kuulet pätkän Saniaisen tarinasta. Katso Saniainen-video YouTubessa.Lue blogisarja Lapsenmaailma.fissä

Tutustu politiikkasuosituksiimme lastensuojelusta

Lisätietoa

Anna Tiili

Erityisasiantuntija

+358 45 8989 544

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Julia Kuokkanen

Erityisasiantuntija

Riikka Westman

Projektipäällikkö

040 575 9115

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija

050 569 6697

Kohderyhmät

Etsitkö vaikuttamisen keinoja?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja vaikutusvaltaisille henkilöille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Työskenteletkö lasten kanssa?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa ja oppaita lasten parissa työskenteleville.

Ammattilaisille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Sulje