Skip to content

Delaktighets­verktyg för barnskydds­arbetet

Barnets delaktighet är den vuxnas små gärningar. Du har de färdigheter som behövs och nu är det dags att ta dem i bruk!

På denna sida hittar du delaktighetsverktyget för barnskyddsarbetet. Verktyget är en webbguide, som erbjuder anvisningar och praktiska tips för hur du i ditt arbete inom barnskyddet lätt och utan större besvär kan främja barnens delaktighet. Innehållet i guiden har utarbetats av erfarenhetsexperter. Bekanta dig med guiden!

Betydelsen av barnens delaktighet inom barnskyddet

Ibland uppstår det svåra situationer inom barnskyddet och lösningen verkar vara utom räckhåll. Då kan det vara klokt att stanna upp och fundera över ur vems synvinkel lösningarna ska tas fram? Att starkare ta med klienten som en aktiv aktör i processen kan hjälpa en att komma framåt i samarbetet. Vi har alla goda praktiska verktyg och basfärdigheter i bemötande för detta arbete. Äkta delaktighet inom barnskyddet är möjligt, och det är inte svårt!

Barnens delaktighet inom barnskyddet förverkligas, när de vuxna ger utrymme och möjligheter för det. Gärningar väger tyngre än ord. En attityd som stöder barnets aktörskap, en förmåga att sätta sig i barnets ställning och den kultur som råder i arbetsgemenskapen är viktiga bakgrundsfaktorer som påverkar de deltagandes gärningar. För att detta ska bli möjligt behövs arbetsgemenskapens och organisationens stöd, även den högsta ledningens, för att inpränta en praxis som beaktar klienterna och inbjuder till samarbete. Delaktighet bygger på uppriktighet, öppenhet och ömsesidighet och leder till goda resultat!

Kom ihåg att:

  • Delaktighet är barnets rättighet
  • Delaktighet är en subjektiv erfarenhet
  • Att välja att stå utanför deltagande är också delaktighet
  • Var inte rädd att ta barnet till ditt arbetspar i hens ärende

Delaktighetsverktyget – anvisningar för att stärka delaktigheten inom barnskyddet

Syftet med denna webbguide är att vara ett verktyg och stöd för arbetstagarna inom barnskyddet, som i sitt arbete vill stärka barnets delaktighet. Avsikten är att sporra arbetstagarna till att bli medvetna om små gärningar som inverkar på upplevelsen av delaktighet och studera de egna rutinerna ur nya synvinklar.

Hur använder jag verktyget?

Innehållet i delaktighetsverktyget är grupperat under sex huvudrubriker. Under varje huvudrubrik hittar du underrubriker i anslutning till ämnet. När du klickar på underrubriken, öppnas från dragspelsmenyn närmare anvisningar om hur du bäst främjar delaktighet runt temat i fråga. I menyn kan du leta efter råd för aktuella situationer i ditt arbete. I anvisningarna har man samlat praktiska tips från unga erfarenhetsexperter.

Anvisningarna har bearbetats processmässigt tillsammans med erfarenhetsexperter och professionella inom barnskyddet i projektet Framtidens barnskydd under åren 2020-2022. Det är bra att komma ihåg att viktigare än anvisningarna är var och ens äkta vilja att inkludera barnet. Delaktighet kan inte kvitteras som förverkligat genom endast en gärning eller ett möte.

Ny arbetstagare

 Illustration av en vuxen i en hjärtskjorta som glatt kastar papper i luften.

Att träffa barnet

 Illustration av en vuxen som säger hej till ett barn.

 

Ha barnet i centrum av processen

Illustration av en ung person som sitter i en röd cirkel samt händer som skriver ner saker.

Vid bedömning av situation

 En illustration av ett barn och en vuxen som pratar. Pratbubblan har en pil från A till B.

Förhandling

Ett barn i mötet håller i en mjukisleksak och det bjuds på godsaker.

Systemiskt arbete

 En illustration av en vuxen som pekar på en fluga på marken. I bakgrunden finns en komplicerad väg från A till B.

Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen logo.

Stäng