Hyppää sisältöön

Osallisuustyö­kalu lastensuojelu­työhön

Lapsen osallisuus on aikuisen pieniä tekoja. Sinulta löytyy taidot lapsen osallistamiseen, nyt on aika ottaa ne käyttöön!

Tältä sivulta löydät osallisuustyökalun lastensuojelutyöhön.  Työkalu on verkko-opas, joka tarjoaa ohjeita ja käytännön vinkkejä siihen, miten voit työssäsi lastensuojelun parissa edistää lasten osallisuutta helposti ja pienellä vaivalla. Oppaan sisältö on kokemusasiantuntijoiden tuottamaa. Tutustu oppaaseen!

Lasten osallisuuden merkitys lastensuojelussa

Joskus lastensuojelussa on vaikeita tilanteita, eikä ratkaisua tunnu löytyvän mistään. Silloin voi olla viisasta pysähtyä ja tarkastella sitä, kenen näkökulmasta ratkaisuja ollaan tekemässä? Asiakkaan ottaminen vahvemmin mukaan prosessin aktiiviseksi toimijaksi saattaa auttaa eteenpäin yhteistyössä. Jokaiselta meiltä löytyy tähän hyviä käytännön työkaluja ja kohtaamisen perustaitoja. Aito osallisuus lastensuojelussa on mahdollista, eikä se ole vaikeaa!

Lasten osallisuus lastensuojelussa toteutuu, kun aikuiset antavat tilaa ja mahdollisuuksia sille. Teot merkitsevät enemmän, kuin puhe. Lapsen toimijuutta tukeva asenne, kyky asettua lapsen asemaan ja työyhteisössä vallitseva kulttuuri ovat tärkeitä osallistavien tekojen taustavaikuttajia. Jotta nämä asiat mahdollistuvat, tarvitaan työyhteisön ja organisaation tuki ylintä johtoa myöden asiakkaat huomioivan ja yhteistyöhön kutsuvan työotteen juurruttamiseksi. Osallisuus rakentuu rehellisyyden, avoimuuden ja vastavuoroisuuden kautta ja vie kohti hyviä asioita!

Muista nämä:

  • Osallisuus on lapsen oikeus
  • Osallisuus on subjektiivinen kokemus
  • Osallistumatta jättämisen valitseminenkin on osallisuutta
  • Älä pelkää ottaa lasta työpariksesi hänen asiassaan

Osallisuustyökalu – ohjeita osallisuuden vahvistamiseen lastensuojelussa

Tämän verkko-oppaan on tarkoitus olla työkalu ja tuki lastensuojelun työntekijöille, jotka haluavat työssään vahvistaa lapsen osallisuutta. Tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä tiedostamaan työssään pienet osallisuuden kokemukseen vaikuttavat teot ja tarkastelemaan omia toimintatapojaan uusista näkökulmista.

Miten käytän työkalua?

Osallisuustyökalun sisältö on jaoteltu kuuden pääotsikon alle. Jokaisen pääotsikon alta löydät aiheeseen liittyvät alaotsikot. Kun klikkaat alaotsikkoa, haitarivalikosta avautuu tarkemmat ohjeet, miten parhaiten edistät osallisuutta kyseisen teeman ympärillä. Voit etsiä valikosta neuvoja työssäsi ajankohtaisiin tilanteisiin. Ohjeisiin on koottu kokemusasiantuntijanuorten kertomia käytännön vinkkejä.

Ohjeita on työstetty prosessimaisesti yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja lastensuojelun ammattilaisten kanssa Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeessa vuosina 2020–2022. On hyvä muistaa, että ohjeita tärkeämpää on lopulta jokaisen aito halu pitää lapsi mukana. Osallisuutta ei voi kuitata toteutuneeksi vain yhden teon tai tapaamisen kautta.

Uutena työntekijänä

Kuvitus sydänpaitaisesta aikuisesta joka heittää papereita iloisesti ilmaan.

Lapsen tapaaminen

Kuvitus aikuisesta joka moikkaa lasta.

Pidä lapsi mukana prosessin keskiössä

Kuvitus nuoresta, joka istuu punaisessa ympyrässä, aikuinen kirjaa asioita ylös.

Tilannetta arvioitaessa

Kuvitus lapsesta ja aikuisesta keskustelemassa. Puhekuplassa on nuoli A:sta B:hen.

Neuvottelu

Lapsi on neuvottelussa pehmolelu sylissä ja tarjolla on herkkuja.

Systeeminen työ

Kuvitus, jossa aikuinen osoittaa maassa olevaa kärpästä. Taustalla on monimutkaisen näköinen tie A:sta B:hen.

Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeen logo.

Sulje