Hyppää sisältöön
LAPSEN ARKI

Hyvä arki on lapsen turva

Me haluamme, että jokainen lapsi kasvaa turvassa ja saa hyvää huolenpitoa. Tämä edellyttää sitä, että rakenteet ja palvelut lapsen arjessa ovat kunnossa ja erilaiset perheet tulevat kohdatuksi ja saavat tarvitsemaansa tukea.

MITÄ TEEMME

Teemme töitä lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden toteutumiseksi. Vaikutamme sen puolesta, että jokaisen lapsen oikeus hyvään kohteluun ja suojeluun toteutuu, kasvupaikasta riippumatta. Seuraamme suomalaisten kasvatusasenteiden kehitystä ja tarjoamme tietoa kannustavista kasvatusmenetelmistä.

Koordinoimme järjestöjen palveluiden kiinnittymistä perhekeskustoimintaan ja tarjoamme koulutusta lapsiperheiden parissa toimiville ammattilaisille. 

Julkaisemme myös journalistista Lapsen Maailma -lehteä, joka tarjoilee helposti lähestyttäviä artikkeleita lapsen kasvusta ja kehityksestä. 

Tilaa Lapsen Maailma vaikka lahjaksi!

Tilaa Lapsen Maailma -lehti ja tue Lastensuojelun Keskusliiton toimintaa!

Edullinen lehden kestotilaus vain 69€/vuosi. Voit tilata myös digilehden 12 kuukauden määräaikaistilauksena hintaan 59€. Tutustu myös muihin tilausvaihtoehtoihin!

Tilaa lehti Lapsenmaailma.fissä

Kaksi lasta makaa sängyllä nauraen.

Varhainen puheeksiotto luo lapselle turvaa

Katso Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tuottama video, jossa Lastensuojelun Keskusliiton asiantuntijat sekä hyvinvointialueen ja kuntien toimijat lähestyvät eri näkökulmista varhaista puheeksi ottamista ja sen merkitystä.

Videossa on kolme osiota. Alussa tarkastellaan varhaista puheeksiottoa juridisesta näkökulmasta. Toisessa osassa pohditaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kolmas osio on moniammatillinen keskustelu aiheen ympärillä. Mitä voimme tehdä jo ennen huolta, miksi huolen puheeksiotto on niin vaikeaa ja millaisia keinoja puheeksi ottamisen tueksi on? Katso video Youtubessa!

Tutustu Pienten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen −selvitykseen

Kaikilla vanhemmilla tuloista, koulutuksesta ja asuinalueesta riippumatta tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet saada lapselleen laadukasta varhaiskasvatusta. Lastensuojelun Keskusliiton selvitys ”Pienten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen – viisi näkökulmaa” tarkastelee 2–3-vuotiaiden osallistumisastetta varhaiskasvatukseen eri puolilla Suomea sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutustu selvitykseen suomeksi tai englanniksi!

Pienten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseenParticipation of young children in early childhood education and care

Kuvitettu vanhempi työntää lapsta rattaissa.

Tyttö halaa valkoista hevosta ratsastuskypärä päässään.

Tutustu selvitykseen harrastamisen kustannuksista

Kuljeta, kannusta ja konkurssi – Lasten harrastamisen kustannukset ja Hopen harrastustuki

Mitä perheet ja Hope ry:n vapaaehtoiset vastasivat, kun kysyimme heiltä lasten harrastusten kustannuksista? Lue tuore selvitys. Tutustu myös Kuljeta, kannusta ja konkurssi -selvityksen visuaaliseen tiivistelmään

Kuljeta, kannusta, konkurssi -selvitys

Kuritusväkivalta ei ole kadonnut Suomesta – perheet tarvitsevat tietoa kannustavista kasvatuskeinoista

Lastensuojelun Keskusliitto on seurannut kuritusväkivallan käyttöä ja siihen liittyviä asenteita pitkäjänteisesti. Suomalaisten tietoisuus kuritusväkivallan lainvastaisuudesta on viime vuosina hieman heikentynyt ja asenteet vaikuttavat koventuneen. Selvityksen mukaan tarvitaan nykyistä enemmän keskustelua lapsen hyvinvointia vahvistavista kasvatuskeinoista, kuten kannustavasta kasvatuksestaLue lisää kurittamisasenteista selvityksestä Kovemmin käsin – Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2021. Muista myös Kovemmin käsin – visuaalinen tiivistelmä sekä Kuritusväkivalta ei ole kadonnut Suomesta -tiedote. Lue myös interaktiivinen artikkeliimme Kuritusväkivalta kielletty jo vuodesta 1984.

Kovemmin käsin -selvitykseen

Kovemmin käsin -julkaisun kansilehti. Pieni, lettipäinen tyttö kuvattuna takaapäin omat kädet kiedottuna vartalon ympärille.

Hyvä kasvaa – vanhempien kokemuksia kannustavasta kasvatuksesta

Anna hyvän kasvaa. Kasvata kannustamalla.

Miten vanhempien kokemukset vaikuttavat omiin kasvatuskäytäntöihin?

Toteutimme yhdessä Väestöliiton ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa kannustavan kasvatuksen kyselyn. Sillä haettiin erityisesti vanhempien kokemuksia kuritusväkivallasta sekä ajatuksia siitä, miten ja milloin ne vaikuttavat omiin kasvatuskäytäntöihin. Lisäksi tarkasteltiin, millaisilla keinoilla kielteisistä kasvatuskeinoista on päästy eroon ja millaisia positiivisia kasvatuskeinoja vanhemmat ovat onnistuneesti ottaneet tilalle.

Tutustu julkaisuun

 

Lastensuojelu.info -sivusto tarjoaa tietoa perheille

Lastensuojelu.info -verkkosivusto tarjoaa perustietoa lapsiperheiden palveluista Suomessa useilla eri kielillä. Sivusto on julkaistu 11 kielellä sekä selkosuomeksi.

Lastensuojelu.info

Lapsi verkossa: Vanhempi lapsen tietosuojan ja mediataitojen tukena

Mediataidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja myös lapsille ja nuorille. Ne suojaavat ja auttavat toimimaan turvallisesti ja fiksusti digitaalisissa ympäristöissä. Vanhempi on tärkeä tuki lapsen kasvussa toimijaksi, joka tuntee omat oikeutensa ja vastuunsa ja kunnioittaa muiden oikeuksia myös verkossa. Miten vanhempi voi tukea lapsen mediakasvatusta?Vinkkejä vanhemmille: Tutustu julkaisuun!

Sarjakuva, jossa nuori kysyy vanhemmaltaan apua puhelimensa kanssa. Isä torjuu nuoren ja viimeisessä ruudussa vanhempien chat-ikkuna puhelimen näytöllä.Vanhemman on tärkeää tukea lasta mediakasvatuksessa.

Perhekeskus edistää lasten ja perheiden hyvinvointia

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskukset ovat laajoja, monialaisia ja hallinnonalojen rajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia. Myös kohtaamispaikkatoiminta on keskeinen osa perhekeskusta. Kyseessä on siis yhteensovitettu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avuntarpeisiin vastaava palveluverkosto, jota myös johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Tarkoituksena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja viiveettä.

Mitä on Perheet keskiöön! −toiminta?

Perheet keskiöön! -toiminnan tavoitteena on tuoda järjestöjen osaaminen perhekeskuksien käyttöön ympäri Suomen. Koordinoimme järjestöjen perhekeskusverkostoa ja rakennamme toimijoiden välistä yhteistyötä osaamisen vahvistamisen sekä viestinnän keinoin. Toiminnassa hyödynnetään Perheet keskiöön! -hankkeessa (2018-2021) kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Toimimme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Tutustu Perheet keskiöön! -toimintaan

 

Isä, äiti ja maastopyörätuolissa istuva lapsi ovat syksyisellä niityllä.Kuva Laura Vesa

Lapsen Maailma -lehden logo.Ajankohtaisia artikkeleita Lapsen Maailma −lehdessämme

Lapsen Maailma on Lastensuojelun Keskusliiton kustantama, lapsiperheille sekä lasten ja nuorten kanssa kasvaville aikuisille suunnattu lehti. Lehden artikkelit tarjoavat apua ja vinkkejä muun muassa kasvatuksen pulmatilanteisiin. Tilaamalla lehden tuet samalla lasten suojelua, sillä koko lehden tuotto käytetään Lastensuojelun Keskusliiton toimintaan.

Lisätietoa

Kaisu Muuronen

Erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö

050 569 6697

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Kohderyhmät

Etsitkö vaikuttamisen keinoja?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja vaikutusvaltaisille henkilöille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Työskenteletkö lasten kanssa?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa ja oppaita lasten parissa työskenteleville.

Ammattilaisille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Sulje