Hyppää sisältöön
OSALLISUUS

Osallisuus kuuluu kaikille

On tärkeää saada jo lapsuudessa kokemus siitä, että on merkityksellinen ja kokee kuuluvansa yhteisöön. Osallisuus toteutuu, kun lapsi tai nuori saa riittävästi tietoa itseään koskevista suunnitelmista ja päätöksistä pystyy ilmaisemaan oman mielipiteensä niistä sekä tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Mitä teemme

Yhteiskunnassamme on edelleen paljon lapsia, joiden ääni ei pääse kuuluviin, ja jotka tarvitsevat erityistä tukea toteuttaakseen osallisuuttaan. Lastensuojelun Keskusliitossa me haluamme edistää jokaisen lapsen yhdenvertaista osallistumista sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä lasten ja nuorten osallisuuden toteutumiseksi. Lasten ja nuorten osallisuutta voi tukea monin eri tavoin. Meidän mielestämme osallisuus ja sen edistäminen kuuluu kaikille.

Tähtäämme eettisesti vahvaan ja jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekkääseen osallistumiseen. Haluamme, että lasten ja nuorten ääni kuuluu vahvasti keskusliiton vaikuttamistyössä. Tutustu myös Lasten ja nuorten ääni -sivuumme.

SOILA Kokemusnakymiä lastensuojelun uudistamiseen -julkaisu

Mitä jos…?

Kokemusnäkökulmia lastensuojelun uudistamiseen

SOILA-koordinaatiohankkeen kokemusasiantuntijanuorten kehittäjäryhmässä on pohdittu vuosien 2023–2024 aikana, miten lastensuojelua tulisi uudistaa. Tuotoksena syntyi julkaisu, johon on koottu ajatuksia lasten sijoitusten määrän vähentämisestä, vanhemmuuden tukemisesta huostaanottotilanteissa, jälkihuollon uudistamisesta sekä sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin vastaamisesta.

Tutustu julkaisuun! 

Violettihiuksinen tyttö nahkatakissa tiiviissä kuvassa, jossa silmät eivät näy.

Tutustu kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin!

Kokemusasiantunti­juutta pintaa syvemmältä

Miksi lastensuojelun asiakkaat ryhtyvät kokemus­asiantunti­joiksi? Miten kokemusasiantuntijat näkevät oman kokemusasiantuntijuutensa? Artikkelimme valottaa lastensuojelun kokemus­asian­­tunti­juuden perus­­­lähtökohtia, mutta tarkastelee sitä myös pintaa syvemmältä. Artikkeli pyrkii tarjoamaan tietoa kaikille asiasta kiinnostuneille ja arvokkaita näkökulmia toiminnan toteuttajille.

Lue artikkeli!

Kuinka suorittaa nuoruus -julkaisun kansi, jossa on kuvitettuja, monimuotoisia nuoria.

Nuorten kokemuksia ja ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin

”Kuinka suorittaa nuoruus”

Julkisessa keskustelussa kannetaan huolta nuorten jaksamisesta, mielenterveydestä, väkivallalla oireilemisesta ja palveluiden puutteesta. Mitä nuoret itse ajattelevat nuoruudesta? ”Kuinka suorittaa nuoruus” -julkaisussa nuoret kertovat rehellisesti ja avoimesti omista kokemuksistaan ja hakevat ratkaisuja hyvinvoinnin ja jaksamisen haasteisiin. Julkaisu tarjoaa myös faktatietoa nuorten esille nostamista teemoista.

Kuinka suorittaa nuoruus

Nuorten neuvottelukunta

Nuorten neuvottelukunta on yksi Lastensuojelun Keskusliiton neuvottelukunnista, johon kuuluu 13–20-vuotiaita nuoria eri taustoista ja alueilta Suomessa. Sen keskiössä on nuorten osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa. Neuvottelukunnassa työskentely tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun omien näkemystensä kautta.

Neuvottelukunta koostuu keskusliiton jäsenyhteisöjen nimeämistä jäsenistä. Ensimmäinen toimintakausi alkoi 22 nuoren voimin huhtikuussa 2024. Kaksivuotiskautensa aikana nuoret tutustuvat erilaisiin tärkeiksi kokemiinsa ilmiöihin ja teemoihin.

Lapsen osallisuus on aikuisen pieniä tekoja

Tutustu osallisuustyökaluun!

Osallisuustyökalu on verkko-opas, joka tarjoaa ohjeita ja käytännön vinkkejä siihen, miten voit työssäsi lastensuojelun parissa edistää lasten osallisuutta helposti. Työkalu kannustaa työntekijöitä huomioimaan työssään pienet osallisuuden kokemukseen vaikuttavat teot ja tarkastelemaan omia toimintatapojaan uusista näkökulmista. Oppaan sisältö on kokemusasiantuntijoiden tuottamaa. Löydät osallisuustyökalun sivuiltamme myös ruotsiksi!

Tutustu osallisuustyökaluun!

""

Lastensuojelun Keskusliiton osallisuusstrategia

Osallisuus kuuluu kaikille -video

Katso Osallisuus kuuluu kaikille -video YouTubessa.

Osallisuus toteutuu yhdessä – Lastensuojelun Keskusliiton osallisuusstrategia

Osallisuusstrategian avulla keskusliitto haluaa olla mukana tukemassa lasten, nuorten ja perheiden sekä keskusliiton jäsenyhteisöjen osallistamista vaikuttamistyöhön. Lue osallisuusstrategiastamme, mihin tähtäämme!

Tutustu keskusliiton osallisuusstrategiaan

Osallisuus on lapsen oikeus!

Eettiset ohjeemme lasten ja nuorten parissa toimimiseen

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen osallistumiseen. Eettisten ohjeiden avulla vahvistetaan eettisesti korkealaatuista toimintakulttuuria kaikissa Lastensuojelun Keskusliiton tapahtumissa, projekteissa, tempauksissa ja koulutuksissa, joissa on lapsia ja nuoria mukana.

Lataa eettiset ohjeet pdf:nä

Tutustu osallisuusjulkaisuihimme

Pienten lasten turvallinen osallisuus

Pienten lasten turvallinen osallisuus –julkaisu tarjoaa ammattilaisille ja muille lasten kanssa toimiville käytännön keinoja ja työkaluja oman työnsä tueksi. Tulosta myös huoneentaulu!

Lue Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu

Nuorten äänen pitää kuulua!

Miten lapset ja nuoret kokevat voivansa osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin? Lue oppaamme niin tiedät, mitä lapsilla ja nuorilla oli sanottavanaan. Katso myös Nuorten äänen pitää kuulua –julkaisun visuaalinen tiivistelmä.

Lue Nuorten äänen pitää kuulua –julkaisu

Nuorten kirjeitä lastensuojelun päättäjille

Nuoret päättivät kirjoittaa kahdeksan kirjettä omista lastensuojelukokemuksistaan suoraan päättäjille. Muista myös Minä jaksan tämän päivän –kirjamme, jossa nuoret kertovat kokemuksiaan lastensuojelusta.

Lue Kahdeksan kirjettä lastensuojelun päättäjille –julkaisu

Ensiaskel tulevaisuuteen – 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumisesta

Mitä asioita nuoret pitivät itsenäisen asumisen edellytyksinä? Lue Ensiaskel tulevaisuuteen –selvityksemme, niin tiedät. Katso myös Ensiaskel tulevaisuuteen –selvityksen visuaalisen tiivistelmä.

Lue Ensiaskel tulevaisuuteen –selvitys

Nuorten päivä on nuorten väylä vaikuttaa

Nuorten päivä on Lastensuojelun Keskusliiton järjestämä vuosittainen tapahtuma lastensuojelusta kokemusta omaaville nuorille. Nuorten päivän tarkoitus on tuoda nuorten omaa ääntä esiin heitä koskevissa päätöksissä. Nuorten päivä linkittyy vahvasti Valtakunnallisiin lastensuojelupäiviin®.

Nuorten päivä Lastensuojelupaivat.fi:ssä

Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkosivusto tukee nuorten osallisuutta

Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaalissa kerrotaan nuorelle keskeisistä perus- ja ihmisoikeuksista erityisesti lastensuojelun sijoituksen aikana. Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaalia voidaan käyttää omatoimisesti nuorten oikeuksien käsittelyssä sijaishuollossa.

Oikeudetsijaisuhuollossa.fi -sivusto on julkaistu Lastensuojelun Keskusliiton ja Nuoren Oikeudet Ja Asema sijaishuollossa (NOJA) -hankkeen yhteisoppaan ”Kaikkein tärkeimmät asiat – nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon” yhteydessä.

Oikeudetsijaishuollossa.fi

Katso Lapsen osallisuus -video

Katso Lapsen osallisuus -video YouTubessa

Kohderyhmät

Etsitkö vaikuttamisen keinoja?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja vaikutusvaltaisille henkilöille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Työskenteletkö lasten kanssa?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa ja oppaita lasten parissa työskenteleville.

Ammattilaisille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Sulje