Skip to content

Centralförbundet för Barnskydd

Eftersom barn är det viktigaste vi har.

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Bekanta dig med våra publikationer.

Publikationer (på finska)

Vårt bibliotek

Vi upprätthåller ett specialbibliotek med information om barn och informationstjänsten. Läs mer om vårt bibliotek på finska (svenska på kommande).

Vårt bibliotek (på finska)

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Artiklar (på finska)

Kommunens viktigaste uppgift är att ta hand om barnen

Kandidat i kommunalvalen, kom med i kampanjen Ge barnen din röst!

I kampanjen åtar sig kandidaterna att främja barnets rättigheter. Kampanjmaterial finns också på svenska.

Läs mer om kampanjen på finska

Också en bra idé som en gåva!

Beställ tidningen Lapsen Maailma och stöd Centralförbundet för Barnskydd!

Prisvärd prenumeration på tidningen endast 69 € / år. Kolla även in beställningsalternativen!

Lapsen Maailma är en finskspråkig tidning som fokuserar sig på barn, ungdomar och familjer samt barnskydd. Tidningens artiklar ger bl.a. hjälp och tips för pedagogiska problemer. Lapsen Maailma är en tidning för alla i familjen och den enda icke-kommersiella tidningen som riktar sig till barnfamiljer och vuxna som växer upp med barn och ungdomar.

Bäställ på Lapsenmaailma.fi (på finska)

Bekanta dig med våra temor!

Politik och samarbete

Den svenska versionen publiceras inom kort.

Politik och samarbete (på finska)

Barnets rättigheter

Den svenska versionen publiceras inom kort.

Barnets rättigheter (på finska)

Barnskydd

Den svenska versionen publiceras inom kort.

Barnskydd (på finska)

Barnets vardag

Den svenska versionen publiceras inom kort.

Barnets vardag (på finska)

Delaktighet

Den svenska versionen publiceras inom kort.

Delaktighet (på finska)

Close