Skip to content

Centralförbundet för Barnskydd

Vårt bibliotek

Vi upprätthåller ett specialbibliotek med information om barn och informationstjänsten. Läs mer om vårt bibliotek.

Våra publikationer

Våra publikationer är till största delen kostnadsfria och finskspråkiga. Vi har också publikationer på svenska. Bekanta dig med våra publikationer.

Våra artiklar

Du finner alla våra nyheter, pressmeddelanden, bloggar, ställningstaganden och utlåtanden på våra finskspråkiga sidor.

Bekanta dig med Ge barnen din röst -kampanjen och kom med och påverka!

Vi erbjuder information och verktyg till varje medborgare eller kandidat som vill påverka barns, ungas och familjers välbefinnande. På kampanjsidorna hittar du även en frågesport på finska. Hoppa ombord och bli en röst för barnen! Du finner också material på svenska på våra sidor.

Ge barnen din röst -kampanjen (på finska)

Ge barnen din röst logo.

Också en bra idé som en gåva!

Beställ tidningen Lapsen Maailma och stöd Centralförbundet för Barnskydd!

Prisvärd prenumeration på tidningen endast 69 € / år. Kolla även in beställningsalternativen!

Lapsen Maailma är en finskspråkig tidning som fokuserar sig på barn, ungdomar och familjer samt barnskydd. Tidningens artiklar ger bl.a. hjälp och tips för pedagogiska problemer. Lapsen Maailma är en tidning för alla i familjen och den enda icke-kommersiella tidningen som riktar sig till barnfamiljer och vuxna som växer upp med barn och ungdomar.

Beställ på Lapsenmaailma.fi (på finska)

Kaksi lasta makaa sängyllä nauraen.

Politik och samarbete

Centralförbundet för Barnskydd vill lyfta fram barnperspektivet i allt politiskt beslutsfattande. Läs mer om temat!

Politik och samarbete

Barnets rättigheter

Vi i Centralförbunet för Barnskydd arbetar för att barnets rättigheter ska vara kända och förverkligas i vårt samhälle. Läs mer om temat!

Barnets rättigheter

Barnskydd

Centralförbundet för Barnskydd utför sakkunnigarbete för att utveckla kvaliteten på barnskyddet. Läs mer om temat!

Barnskydd

Barnets vardag

Vi i Centralförbundet för Barnskydd arbetar för att tillgodose trygga uppväxtförhållanden för barnet. Läs mer om temat!

Barnets vardag

Delaktighet

Vi vill främja ett jämlikt deltagande för alla barn samt öka kunskapen och förståelsen om hur barns och ungas delaktighet kan förverkligas. Läs mer om temat!

Delaktighet

Mer information finner du på våra finska sidor!

Lskl.fi -framsidan på finska

Stäng