Uutiset

Järjestöt haastavat kuntavaaliehdokkaat lasten ja nuorten asialle

Kuntavaaliehdokkaat haastetaan allekirjoittamaan Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu. Allekirjoittamalla ehdokkaat sitoutuvat edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tavoitteita, mikäli tulevat ...

Venäläinen lapsuus Suomessa

Venäläinen lapsuus Suomessa

Mediassa puhutaan parhaillaan paljon kaksoiskansalaisista. Arvioidaan heidän lojaalisuuttaan tai luotettavuuttaan, kategorisoidaan uhkaksi Suomen turvallisuudelle.

Lastensuojelun Keskusliiton hallitus järjestäytyi

Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen järjestäytymiskokouksessa 26.1.2017 valittiin professori Pentti Arajärven luotsaamaan hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Baranvårdsföreningenin toiminnanjohtaja Pia Sundell ja 2. varapuheenjohtajaksi ...

Lisää uutisia RSS
Tapahtumat
6.6.
-
7.6.

Lasten suojelun kesäpäivät

Merikeskus Vellamo, Kotka

Lastensuojelun Keskusliitto

26.9.
-
27.9.
Kaikki tapahtumat RSS
Kannanotot

Vastuullisella alkoholipolitiikalla kohti lasten ja nuorten suojaamista alkoholihaitoilta

Tehokkain tapa suojata lapsia alkoholihaitoilta on vaikuttaa universaalein toimenpitein haittojen esiintymiseen yhteiskunnassa. Kokonaiskulutuksen kasvusta aiheutuvia ongelmia ei pystytä korjaamaan lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tai muulla yksilöllisellä tuella.

Lastensuojelun Keskusliitto huolissaan ihmisoikeuksien toteutumisesta uudistusten keskellä

Suomi on antamassa kolmatta maaraporttiaan YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR) tilanteessa, jossa kehitys perus- ja ihmisoikeuksien kannalta on sen suuntaista, ...

Lapsen oikeudet huomioitava tietosuojan mukaisessa lainsäädännössä ja verkkopalvelujen ikärajoissa

Tutkimuksen ja huolellisen selvityksen merkitystä ei voi liiaksi korostaa, kun pyritään löytämään ikärajaa, joka olisi sopiva eri verkkopalveluissa suojaamaan riittävästi lapsen yksityisyyttä ja toisaalta kyseinen ikämäärittely ei aiheettomasti sulkisi pois lapsilta osallistumisen mahdollisuuksia.

Lisää kannanottoja
Blogi

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus – mitä se voisi olla?

Oikeudenmukaisuudella määritellään sitä, miten asioiden tulisi olla. Siitä, miten asiat tällä hetkellä ovat, ei voi päätellä sitä, miten asioiden tulisi...

Lapsella on oikeus elämään ilman väkivaltaa

Kuritusväkivalta on ollut lailla kiellettyä Suomessa vuodesta 1984. Ennen lain säätämistä käytiin laajaa kansalaiskeskustelua siitä, tulisiko kuritus hyväksyä kasvatuskeinona vai...

Venäläinen lapsuus Suomessa

Mediassa puhutaan parhaillaan paljon kaksoiskansalaisista. Arvioidaan heidän lojaalisuuttaan tai luotettavuuttaan, kategorisoidaan uhkaksi Suomen turvallisuudelle.

Lisää kirjoituksia RSS

Lastensuojelun Keskusliitto sosiaalisessa mediassa

Anna ääni lapselle

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen vaaliohjelma 2017 kuntavaaleissa

Otetaan askel kohti tulevaisuuden lapsiystävällistä kuntaa

Kuntavaaleissa 9.4.2017 päätetään sinun ja lastesi asioista. Monet lasten ja lapsiperheiden kannalta keskeiset palvelut, kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, jäävät sote-uudistuksen jälkeenkin kuntiin. Aika vaikuttaa on nyt, ja jokaisen ääni ratkaisee. Lapsi- ja perhejärjestöt yhdessä pyytävät: anna äänesi lapselle!

Kolme tapaa vaikuttaa:

1. Osallistu Facebook-tapahtumaan ja kutsu kaverisikin. Osallistumalla tapahtumaan et vielä sitoudu mihinkään, vaan ainoastaan ilmaiset, että lasten asiat ovat sinulle tärkeitä.

2. Anna äänesi lapselle! Tee valintasi kuntavaaleissa 9.4.2017 lapsen etu – kuntasi tulevaisuus – mielessä.

3. Jos haluat tehdä vielä enemmän, ryhdy Ääni lapselle -agentiksi! Lisätietoa täällä: https://www.lyyti.fi/reg/aanilapselle.

Steget mot framtidens barnvänliga kommun

I kommunalvalet 9.4.2017 avgörs viktiga frågor: frågor som berör dig och ditt barn. Mycket av den service som är central för barn och barnfamiljer – såsom småbarnspedagogik och grundskola – stannar i kommunen också efter social- och hälsovårdsreformen. Det är nu det gäller att vara med och påverka, och varje röst avgör. Barn- och familjeorganisationerna uppmanar dig: Ge barnen din röst!

Du kan påverka på tre sätt:

1. Delta i Facebook-evenemang och bjud in dina vänner.

2. Ge barnen din röst! Välj kandidat i kommunalvalet med devisen barnets bästa – kommunens framtid i åtanke.

3. Ställ upp som En röst till barnen-agent! Med två veckors mellanrum får du information och material som du kan använda för att främja barnens röst i kommunalvalet, till exempel genom att dela materialet på sociala medier. Tilläggsinfo här (på finska): https://www.lyyti.fi/reg/aanilapselle.

Vaikuttavuusinvestoinnilla hyvinvointia

Lastensuojelun Keskusliitto osallistuu Suomen ensimmäiseen tulosperusteiseen rahoitussopimukseen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Mikä on SIB-rahasto

Tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto, jossa yksityistä pääomaa kanavoidaan hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on käytetty mm. nuorisotyöttömyyden ja kodittomuuden vähentämiseksi. Suomeen mallia on tuomassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä SIB-rahaston hankehallinnoija FIM yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton ja Epiqus Oy:n kanssa rakentaa parhaillaan kokonaisuutta, johon haetaan toteutuskumppaneita mukaan. Mahdollisille toteutuskumppaneille järjestetään infotilaisuus 16.2.

Infotilaisuus toteutuskumppaneille

Aika: 16.2. klo 12.30–15
Paikka: Sitra, Itämerenkatu 11-13, Helsinki

Lapsi-SIB-rahaston infotilaisuus mahdollisille toteutuskumppaneille kerrotaan, millaisiin haasteisiin Lapsi-SIB-rahasto vastaa, miten rahasto toimii ja miten toteutuskumppanit voivat, yksin tai yhdessä, hakea mukaan rakentamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Tarkempi ohjelma Sitran verkkosivuilta.

Kysely toteutuskumppanien toimintamalleista

Onko yritykselläsi tai järjestölläsi toimintamalli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen? Haluaisitko tuottaa palveluja hankkeessa, jossa resurssit suunnataan vaikuttavasti ja saavutettuja tuloksia mitataan?

Vastaa kyselyymme verkkolomakkeella.

Pidetään huolta lapsista

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi Emma ja Elias -avustusohjelmaa

Emma & Elias -ohjelma (2012-2017) kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 32 projektia tai toimintoa.

Emma & Elias -ohjelman tavoitteena on

  •  edistää lapsen osallisuutta
  •  vahvistaa vanhemmuutta sekä
  •  lisätä aikuisten yhteistä vastuuta

Lastensuojelun Keskusliitossa toimii Emma & Elias -ohjelman koordinaatiotiimi, joka tukee järjestöjä niiden tekemässä työssä lapsiperheiden hyväksi.

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema aikakauslehti lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteville.

Tilaa nyt

@lapsenmaailmalehti

Lisää Instagramissa