Uutiset
Kunta, hae järjestäjäkumppaniksemme Lasten suojelun kesäpäiville 2018!

Kunta, hae järjestäjäkumppaniksemme Lasten suojelun kesäpäiville 2018!

Lasten suojelun kesäpäivät on Lastensuojelun Keskusliiton järjestämä kaksipäiväinen koulutustapahtuma. Päivät on tarkoitettu lasten ja perheiden parissa työskenteleville, alan ammattilaisille, asiantuntijoille ...

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhevapaiden kehittämisestä. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat ...

Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa äitiyslain säätämistä. Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta ja edistetään samaa sukupuolta olevien vanhempien lasten oikeusturvaa. Äitiyslaki tulee ...

Lisää uutisia RSS
Tapahtumat
23.5.

Huostaanotto vertailevassa tarkastelussa

Väinö Linna -sali, Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

21.6.

Lapset ja sijaishuolto – ajankohtaisia teemoja eurooppalaisessa tutkimuksessa

Väinö Linna -sali, Tampereen yliopisto

THL, Nuorten Ystävät, LSKL

9.5.

101 000 syytä ratkaista lapsiperheköyhyys ja vähentää eriarvoisuutta

STM, Meritulli-Sali (Meritullinkatu 8), Helsinki

6.6.
-
7.6.
Kaikki tapahtumat RSS
Kannanotot

Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämiseen

Suomalaisiin perhevapaisiin kohdistuu muutospaineita, ja niin työmarkkinajärjestöt kuin useat puolueet ovat esittäneet omat ehdotuksensa perhevapaiden kehittämisestä. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat ...

Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa äitiyslain säätämistä. Äitiyslailla parannetaan lasten välistä yhdenvertaisuutta ja edistetään samaa sukupuolta olevien vanhempien lasten oikeusturvaa. Äitiyslaki tulee ...

Sote-valinnanvapausmalli uhkaa hajauttaa lasten ja perheiden palvelut

Lastensuojelun Keskusliiton näkemyksen mukaan hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ei huomioi lapsen etua. Keskusliitto vaatii, että valinnanvapausmallin toteutusta lykätään sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan ja siitä tehdään perusteellinen lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

Lisää kannanottoja
Blogi
Media ja lastensuojelun leimasin

Media ja lastensuojelun leimasin

Arman Alizad nosti viime viikolla keskusteluun tärkeän näkökulman lastensuojeluun Täällä pohjantähden alla -ohjelmassa. Lastensuojelun tehtävä...

Liedon kunnanvaltuustossa eniten lasten ja nuorten valtuutettuja – Katso oman kuntasi tilanne

Liedon kunnanvaltuustossa eniten lasten ja nuorten valtuutettuja – Katso oman kuntasi tilanne

Kuntavaalit menivät ja äänestystulosta on ehditty analysoimaan jo hyvin monelta kantilta. Uudet valtuutetut pääsevät päättämään...

Onko vaarana, että Suomi rikkoo palautuskieltoa ja lapsen oikeuksia?

Jollei turvapaikanhakija lähde kielteisen päätöksen jälkeen vapaaehtoisesti takaisin, hänet voidaan palauttaa viranomaistoimin. Tätä kutsutaan käännyttämiseksi,...

Lisää kirjoituksia RSS

Lastensuojelun Keskusliitto sosiaalisessa mediassa

Anna ääni lapselle

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen vaaliohjelma 2017 kuntavaaleissa

Otetaan askel kohti tulevaisuuden lapsiystävällistä kuntaa

Kuntavaaleissa 9.4.2017 päätetään sinun ja lastesi asioista. Monet lasten ja lapsiperheiden kannalta keskeiset palvelut, kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, jäävät sote-uudistuksen jälkeenkin kuntiin. Aika vaikuttaa on nyt, ja jokaisen ääni ratkaisee. Lapsi- ja perhejärjestöt yhdessä pyytävät: anna äänesi lapselle!

Kolme tapaa vaikuttaa:

1. Osallistu Facebook-tapahtumaan ja kutsu kaverisikin. Osallistumalla tapahtumaan et vielä sitoudu mihinkään, vaan ainoastaan ilmaiset, että lasten asiat ovat sinulle tärkeitä.

2. Anna äänesi lapselle! Tee valintasi kuntavaaleissa 9.4.2017 lapsen etu – kuntasi tulevaisuus – mielessä.

3. Jos haluat tehdä vielä enemmän, ryhdy Ääni lapselle -agentiksi! Lisätietoa täällä: https://www.lyyti.fi/reg/aanilapselle.

Steget mot framtidens barnvänliga kommun

I kommunalvalet 9.4.2017 avgörs viktiga frågor: frågor som berör dig och ditt barn. Mycket av den service som är central för barn och barnfamiljer – såsom småbarnspedagogik och grundskola – stannar i kommunen också efter social- och hälsovårdsreformen. Det är nu det gäller att vara med och påverka, och varje röst avgör. Barn- och familjeorganisationerna uppmanar dig: Ge barnen din röst!

Du kan påverka på tre sätt:

1. Delta i Facebook-evenemang och bjud in dina vänner.

2. Ge barnen din röst! Välj kandidat i kommunalvalet med devisen barnets bästa – kommunens framtid i åtanke.

3. Ställ upp som En röst till barnen-agent! Med två veckors mellanrum får du information och material som du kan använda för att främja barnens röst i kommunalvalet, till exempel genom att dela materialet på sociala medier. Tilläggsinfo här (på finska): https://www.lyyti.fi/reg/aanilapselle.

Vaikuttavuusinvestoinnilla hyvinvointia

Lastensuojelun Keskusliitto osallistuu Suomen ensimmäiseen tulosperusteiseen rahoitussopimukseen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Mikä on SIB-rahasto

Tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto, jossa yksityistä pääomaa kanavoidaan hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on käytetty mm. nuorisotyöttömyyden ja kodittomuuden vähentämiseksi. Suomeen mallia on tuomassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä SIB-rahaston hankehallinnoija FIM yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton ja Epiqus Oy:n kanssa rakentaa parhaillaan kokonaisuutta, johon haetaan toteutuskumppaneita mukaan. Mahdollisille toteutuskumppaneille järjestetään infotilaisuus 16.2.

Vaikuttavuusinvestoimisella haetaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja inhimilliseen hätään

03.03.2017

Voidaanko riskisijoittamisesta, tuotto-odotuksista ja pääomasta puhua samassa yhteydessä inhimillisyyden, lastensuojelun ja hyvinvoinnin kanssa? Vaikuttavuusinvestoinnin maailmassa voidaan. SIB-malli nähdään mahdollisuutena kuntien ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseen ja toimintakulttuurin muuttamiseen pitkäjänteisemmäksi, kustannustehokkaaksi ja lapsen tarpeista lähteväksi. — Jatka lukemista »

Pidetään huolta lapsista

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi Emma ja Elias -avustusohjelmaa

Emma & Elias -ohjelma (2012-2017) kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 32 projektia tai toimintoa.

Emma & Elias -ohjelman tavoitteena on

  •  edistää lapsen osallisuutta
  •  vahvistaa vanhemmuutta sekä
  •  lisätä aikuisten yhteistä vastuuta

Lastensuojelun Keskusliitossa toimii Emma & Elias -ohjelman koordinaatiotiimi, joka tukee järjestöjä niiden tekemässä työssä lapsiperheiden hyväksi.

Ohjelman verkkosivut uudistuivat

Emma ja Elias -ohjelman uudistuneiden verkkosivujen keskiössä on Hillokellari eli verkostossa syntyneiden toimintamallien, oppaiden, raporttien ja materiaalien valikoima. Hillokellarin aarteita voivat hyödyntää niin ammattilaiset, järjestöt ja perheet.

Käy tutustumassa uusiin verkkosivuihin.

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema aikakauslehti lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteville.

Tilaa nyt

@lapsenmaailmalehti

Lisää Instagramissa