Hyppää sisältöön

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Sen avulla voidaan selvittää, millaisia hyötyjä tai haittoja erilaisilla lapsiin kohdistuvilla päätöksillä aiheutetaan. Lapsivaikutusten arviointi on siten työkalu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämään lapsen edun arviointiin.

Lapsivaikutusten arviointi kannattaa

Lapsivaikutusten arvioinnista on paljon hyötyä. Sillä varmistetaan, että erilaiset päätökset ovat lasten edun mukaisia ja ettei lapsen oikeuksia tahattomastikaan loukata. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi:

  • Tekee näkyväksi ehdotuksen hyödyt, haitat ja mahdolliset ristiriidat. Tällöin ehdotusta voidaan tarvittaessa muokata. Jos haittoja ei voida välttää, voidaan päätöksen toimenpanossa kiinnittää huomiota niiden lieventämiseen.
  • Auttaa varmistamaan, että päätökset ovat esimerkiksi hallitusohjelman tai kaupunkistrategian tavoitteiden kannalta johdonmukaisia.
  • Kiinnittää huomion yksittäisiä tavoitteita laajempaan kokonaisuuteen: miten päätösehdotus vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen, ihmissuhteisiin, oppimiseen, vapaa-aikaan jne.
  • Tuo näkyviin lasten omat näkökulmat – lapsivaikutusten arviointiin kuuluu myös lasten näkemysten selvittäminen.
  • Auttaa erityisesti taloudellisesti hankalassa tilanteessa varmistamaan, että resurssit käytetään oikeudenmukaisesti, tarkoituksenmukaisesti ja lasten edun mukaisesti.

Lastensuojelun Keskusliitto edistää lapsivaikutusten arviointia

Lastensuojelun Keskusliitto edistää lapsivaikutusten arviointia usein eri keinoin. Esimerkiksi lausunnoissamme kiinnitämme huomiota siihen, onko arviointi tehty ja onko se kattava. Hallitusohjelma- ja kuntavaalitavoitteissamme muistutamme, että päätösten lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla systemaattista. Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvässä määräaikaisraportointiprosessissa arvioimme yhdessä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sitä, miten systemaattista ja kattavaa lapsen edun arviointi Suomessa on. Kirjoitamme aiheesta myös erilaisia asiantuntijatekstejä.

Lapsivaikutusten arviointiin liittyviä artikkeleitamme

Infograafeja lapsivaikutusten arvioinnista

Etsitkö tietoa kuntapäättäjänä?

Lataa LAVA-infograafi kuntapäättäjälle (pdf)

 

Etsitkö tietoa kansanedustajana?

Lataa LAVA-infograafi kansanedustajalle (pdf)

Etsitkö tietoa hyvinvointialueen päättäjänä?

Lataa LAVA-infograafi hyvinvointialueille (pdf)

 

Kaipaatko selkeytystä lapsivaikutusten arviointiin?

Lataa LAVA-infograafi aloittelijalle (pdf)

Tietoa ja työkaluja päätöksentekoon

Päättäjille

Tutustu organisaatioomme!

Organisaatio

Etsitkö yhteystietojamme?

Yhteystiedot

Lisätietoa

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Sonja Falk (vapaalla)

Erityisasiantuntija

040 149 0050

Sulje