Hyppää sisältöön
POLITIIKKA & YHTEISTYÖ

Kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa

Lähes kaikilla poliittisilla päätöksillä on vaikutuksia lapsiin. Näitä vaikutuksia on tärkeää arvioida ennakolta ja seurata, jotta tehdään lasten ja perheiden kannalta viisaita ja kaukonäköisiä päätöksiä. Lapset ja nuoret ovat myös kansalaisia ja heidän ääntään ja mielipiteitään on kuultava politiikassa.

Mitä teemme

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa nostaa lapsinäkökulman esille kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Me tavoittelemme sitä, että lapsen oikeudet toteutuvat yhteiskunnassa täysimääräisesti. Teemme yhteistyötä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla lasten huomioimiseksi poliittisessa päätöksenteossa.

Tuomme esiin toimivia keinoja lasten osallisuuden ja lapsivaikutusten arvioinnin toteutumiseksi, vaikutamme lainsäädäntöön lausunnoillamme, nostamme lasten ja nuorten omaa ääntä esille sekä kampanjoimme ja otamme aktiivisesti kantaa lapsen edun toteutumiseksi.

Sulje