Hyppää sisältöön
POLITIIKKA & YHTEISTYÖ

Kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa

Lähes kaikilla poliittisilla päätöksillä on vaikutuksia lapsiin. Näitä vaikutuksia on tärkeää arvioida ennakolta ja seurata, jotta tehdään lasten ja perheiden kannalta viisaita ja kaukonäköisiä päätöksiä. Lapset ja nuoret ovat myös kansalaisia ja heidän ääntään ja mielipiteitään on kuultava politiikassa.

Mitä teemme

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa nostaa lapsinäkökulman esille kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Me tavoittelemme sitä, että lapsen oikeudet toteutuvat yhteiskunnassa täysimääräisesti. Teemme yhteistyötä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla lasten huomioimiseksi poliittisessa päätöksenteossa.

Tuomme esiin toimivia keinoja lasten osallisuuden ja lapsivaikutusten arvioinnin toteutumiseksi, vaikutamme lainsäädäntöön lausunnoillamme, nostamme lasten ja nuorten omaa ääntä esille sekä kampanjoimme ja otamme aktiivisesti kantaa lapsen edun toteutumiseksi.

Lapsivaikutusten arviointi sekä lapsibudjetointi ovat tiedolla johtamista

Lapsivaikutusten arvioinnin lisääminen on ollut kirjattuna jo useamman hallituksen ohjelmaan, mutta päätösten lapsivaikutuksia ei vielä arvioida systemaattisesti  Lapsivaikutusten arviointiin on olemassa monia toimivia malleja. Lue lisää lapsivaikutusten arvioinnista.

Lapsibudjetointi on lapsiin kohdistuvien julkisten varojen analysointia, arviointia ja vaikuttavuuden vahvistamista. Lapsibudjetointi perustuu lapsen oikeuksiin. Lue lisää lapsibudjetoinnista.

 

Tietoa ja tukea

Tutustu kuntapoliittiseen tavoiteohjelmaamme

Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia lapsista – Lastensuojelun Keskusliiton kuntapoliittinen tavoiteohjelma 2021–2024.

Lue kuntapoliittinen tavoiteohjelmamme

Politiikkasuosituksemme

Politiikkasuosituksia-sarjamme tarjoaa ohjeita ja selkeitä suosituksia lapsimyönteiseen päätöksentekoon. Tutustu politiikkasuosituksiimme julkaisuissamme.

Politiikkasuositukset 

Lapsilähtöinen budjetointi -julkaisu

Lapsibudjetointi tuottaa tietoa siitä, mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja ovatko nämä resurssit linjassa suhteessa lasten hyvinvoinnille asetettuihin tavoitteisiin.

Lapsilähtöinen budjetointi (Valton julkaisu)

Anna ääni lapselle: 52% matalatuloisten perheiden lapsista on melko paljon tai erittäin paljon huolissaan tulevaisuudesta (Lähde: Pelastakaa Lapset ry:n kysely Lapsen ääni 2020). .

Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia lapsista

Anna ääni lapselle -kampanjalla edistetään lasten tulevaisuutta – tutustu materiaaleihin

Millaista tulevaisuutta Suomi rakentaa koronapandemian jälkeen? Siihen vaikuttaa vielä pitkään kuntavaalien 2021 tulos.  Jos talouden tasapainoa haetaan leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden palveluiden laadusta, näkyvät jäljet vuosikymmenten päästä niin kuntalaisten hyvinvoinnissa kuin kunnan taloudessakin. Tarjoamme Anna ääni lapselle -kampanjan materiaalipaketeissa tietoa ja tukea päätösten tekoon.

Tutustu Anna ääni lapselle -materiaaleihin

Lisätietoa

Miia Pitkänen

Johtaja, vaikuttaminen ja yhteiskuntasuhteet

040 744 6505

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Sonja Falk

Erityisasiantuntija

040 149 0050

Kaisu Muuronen

Hankepäällikkö/erityisasiantuntija

050 569 6697

Kohderyhmät

Etsitkö vaikuttamisen keinoja?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja vaikutusvaltaisille henkilöille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Työskenteletkö lasten kanssa?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa ja oppaita lasten parissa työskenteleville.

Ammattilaisille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Sulje